> Edukacja prawna 2023 - artykuły tematyczne

Edukacja prawna 2023 – artykuły tematyczne

Ogólnopolska konferencja pt. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – skutecznie i profesjonalnie”

W dniach 13-15 września 2023 r. Krynica-Zdrój stała się miejscem intensywnych debat, wymiany doświadczeń i inspirujących dyskusji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zobacz więcej  

Prawo wyborcze

Prawo wyborcze to ogół przepisów prawa i ogół norm prawnych regulujących proces wyborczy, na który składają się rozstrzygnięcia w zakresie ordynacji wyborczej i takich kwestii jak: zgłaszanie, organizacja, rejestracja kandydatów, tryb przeprowadzenie wyborów, przebieg kampanii wyborczej, prawa uczestników kampanii wyborczej, warunki ważności wyborów, zasady prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej itd.

Zobacz więcej  

Ochrona prawna wizerunku – artykuł prawny na www

Ochrona prawna wizerunku – o czym należy pamiętać publikując zdjęcia w sieci

Wizerunek osoby fizycznej nie został zdefiniowany na gruncie polskiego prawa. Aby podobizna osoby fizycznej mogła być uznana za wizerunek podlegający ochronie prawnej, musi ona pozwalać na rozpoznanie tej osoby szerokiemu gronu odbiorców, a zatem wykraczającemu poza najbliższe grono rodzinne, czy towarzyskie tej osoby.

Zobacz więcej  

Akcja rekrutacja! Zatrudnimy doradców obywatelskich, prawników i mediatorów na 2024 r.

Stowarzyszenie Sursum Corda prowadzi rekrutację do pracy w punktach pomocy prawnej (NPP), poradnictwa obywatelskiego (NPO) na terenie całej Polski, prowadzonych na podstawie ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Zobacz więcej  

Świadczenia pośmiertne dla członków rodziny - artykuł prawny - 2023

Świadczenia pośmiertne dla członków rodziny

Śmierć osób bliskich zawsze jest bardzo trudnym momentem w życiu członków rodziny, nie tylko w zakresie emocjonalnym, niestety często również wiąże się z gwałtownym pogorszeniem stopy życiowej osób najbliższych zmarłemu.

Zobacz więcej  

Artykuł prawny - Kolizja i wypadek samochodowy

Kolizja i wypadek drogowy samochodem – odpowiedzialność karna

Termin wypadek drogowy a kolizja drogowa nie są tożsame. Oba terminy stanowią zdarzenia drogowe, jednak odróżnia je charakter i skala konsekwencji, które powstają na skutek obu tych zdarzeń.

Zobacz więcej  

Rasizm i dyskryminacja – odpowiedzialność karna

Rasizm i dyskryminacja to pojęcia znane każdemu. Ale czy każdy z nas ma świadomość konsekwencji czynów wyrządzonych drugiemu człowiekowi, tylko ze względu na to, że ma inny kolor skóry, inne poglądy, inną religię?

Zobacz więcej  

Artykuły prawne - Ochrona przedemerytalna 2023

Ochrona przedemerytalna

Czy wiesz, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

Zobacz więcej  

Artykuł prawny: Odpowiedzialność cywilna i karna osób poniżej 18 roku życia.

Odpowiedzialność cywilna i karna osób poniżej 18 roku życia

Kodeks Cywilny i Kodeks Karny wyznaczają zupełnie różne granice wiekowe, od których uzależniają możliwość pociągnięcia konkretnej osoby do odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

Zobacz więcej  

Różne rodzaje najmu mieszkania – alternatywy dla kredytu

Różne rodzaje najmu mieszkania – alternatywy dla kredytu

W aktualnym stanie prawnym możemy wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje najmu mieszkania, tj. najem tradycyjny oraz najem okazjonalny. Zerknij na stronę i dowiedz się więcej.

Zobacz więcej  

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej

Pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej jest zapewniana przez państwo dla każdego obywatela będącego w takiej potrzebie. Aby jednak nie dochodziło do przekraczania w sposób świadomy dobroci przepisów prawa – muszą istnieć pewne ramy udzielanej pomocy.

Zobacz więcej  

Niepełnosprawność – Instytucje orzekające, procedury, tryb i zasady orzekania.

Niepełnosprawność – instytucje orzekające, procedury, tryb i zasady orzekania

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, powodującą niezdolność do pracy.

Zobacz więcej  

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content