> Edukacja prawna 2023 - artykuły tematyczne

Edukacja prawna 2023 – artykuły tematyczne

Świadczenia niepieniężne z opieki społecznej

Świadczenia niepieniężne z opieki społecznej

Pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej jest zapewniana przez państwo dla każdego obywatela będącego w takiej potrzebie. Aby jednak nie dochodziło do przekraczania w sposób świadomy dobroci przepisów prawa – muszą istnieć pewne ramy udzielanej pomocy.

Zobacz więcej  

Niepełnosprawność – Instytucje orzekające, procedury, tryb i zasady orzekania.

Niepełnosprawność – instytucje orzekające, procedury, tryb i zasady orzekania

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, powodującą niezdolność do pracy.

Zobacz więcej  

Obowiązek szkolny – o czym powinni pamiętać rodzice

Obowiązek szkolny – o czym powinni pamiętać rodzice?

Obowiązek szkolny to inaczej wymóg uczestniczenia w edukacji szkolnej do 18 roku życia. Realizowanie obowiązku szkolnego kontroluje dyrektor.

Zobacz więcej  

Prawo do mieszkania komunalnego i socjalnego

Prawo do mieszkania komunalnego i socjalnego

W Polsce każdy obywatel ma zagwarantowane prawo do mieszkania. Jednakże, nie wszyscy mają możliwość jego posiadania lub wynajęcia na rynku z powodów ekonomicznych. Dlatego państwo, a ściślej gminy, zajmują się zapewnieniem mieszkań komunalnych i socjalnych dla osób, które nie są w stanie sprostać wyzwaniom rynku nieruchomości.

Zobacz więcej  

Kraków. Warszawa. Dwa dni pełne konstruktywnych spotkań

W ostatnich dniach marca, przedstawiciele Stowarzyszenia Sursum Corda uczestniczyli w spotkaniach związanych z pomocą postpenitencjarną oraz poradnictwem obywatelskim. 

Zobacz więcej  

Pomoc osobom mobbingowany i dyskryminowanym w pracy

Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy

Mobbing oraz dyskryminacja pracownika to sytuacje, które niestety od kilku lat coraz częściej spotykane są w zakładach pracy.

Zobacz więcej  

Prawo do renty rodzinnej

Prawo do renty rodzinnej

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Zobacz więcej  

Utrata pracy - edukacja prawna

Utrata pracy – jaki przysługuje nam zasiłek? Co z ubezpieczeniem?

Utrata pracy stawia nas w bardzo trudnej sytuacji. Jesteśmy pełni obaw przede wszystkim o naszą sytuację finansową. Dodatkowo martwimy się co będzie jak zachorujemy albo ulegniemy wypadkowi i kto w tej sytuacji poniesie koszty leczenia.

Zobacz więcej  

Grafika do artykułu "Upadłość konsumencka"

Upadłość konsumencka – skuteczne oddłużenie

Upadłość konsumencka jest procedurą sądową pozwalająca na oddłużenie osób, które przestały radzić sobie ze spłatą zobowiązań. Zajrzyj do artykułu i dowiedz się na czym polega skuteczne oddłużenie.

Zobacz więcej  

Egzekucja komornicza - edukacja prawna

Egzekucja komornicza

Podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy, który należy dołączyć do wniosku o wszczęcie egzekucji. Zgodnie z art. 797 § 1 kodeksu postępowania cywilnego we wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione.

Zobacz więcej  

Małżeńskie umowy majątkowe - edukacja prawna

Małżeńskie umowy majątkowe. Czemu służą i czy warto je zawierać?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność małżeńska. Polega ona na tym, że wszelkie ruchomości jak i nieruchomości nabyte w trakcie trwania małżeństwa należą do majątku wspólnego małżonków.

Zobacz więcej  

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content