> Edukacja prawna 2023 - artykuły tematyczne

Edukacja prawna 2023 – artykuły tematyczne

Obowiązek alimentacyjny: rodziców względem dzieci, dzieci względem rodziców, małżonków - artykuł prawny 2023

Obowiązek alimentacyjny: rodziców względem dzieci, dzieci względem rodziców, małżonków.

Przepisy dotyczące obowiązku płacenia alimentów są opisane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wyjaśniają one kto musi płacić alimenty, komu przysługują, ile powinny wynosić oraz jak można wystąpić z wnioskiem o ich przyznanie przed sądem.

Zobacz więcej  

Artykuł prawny - Prawo do wypoczynku w świetle Kodeksu Pracy i umów cywilnoprawnych

Prawo do wypoczynku w świetle Kodeksu Pracy i umów cywilnoprawnych

Efektywność świadczonej pracy i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków pracowniczych zależy w dużej mierze od kondycji psychofizycznej osoby, która ją wykonuje. Dla utrzymania jej w dobrym stanie nieodzowne jest zapewnienie każdemu pracownikowi odpowiedniej ilości wypoczynku.

Zobacz więcej  

Pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich – co oznacza? artykuł prawny 2023

Pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich – co oznacza?

Na gruncie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego skonstruowane zostały prawa i obowiązki rodziców wobec ich małoletniego dziecka. I choć co do zasady sprawowanie władzy rodzicielskiej oznacza wypełnianie przez rodziców ich praw i obowiązków, to zdarzają się sytuacje, w których prawa te mogą zostać rodzicom bądź rodzicowi odebrane.

Zobacz więcej  

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Jednym z głównych zadań państwa jest ochrona obywateli, tak aby nie stawali się oni ofiarami przestępstw, a w razie gdyby do tego doszło udzielenie im pomocy oraz schwytanie i ukaranie sprawców. Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na niwelowanie skutków przestępstwa.

Zobacz więcej  

Błąd w sztuce lekarskiej. Kiedy pacjent ma prawo do odszkodowania - artykuł prawny

Błąd w sztuce lekarskiej – kiedy pacjent ma prawo do odszkodowania?

Każdy pacjent ma prawo oczekiwać, że uzyska od lekarza należytą pomoc medyczną. Lekarz ma obowiązek wykonywać swój zawód zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, stosując odpowiednie metody leczenia i środki zapobiegania, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i należytą starannością.

Zobacz więcej  

Artykuł prawny - Prawa i ulgi przysługujące seniorom w życiu codziennym - 2023

Prawa i ulgi przysługujące seniorom w życiu codziennym

Nie każdy senior zdaje sobie sprawę, że przysługują mu ulgi, które korzystnie kształtują ceny jakie musi ponieść za standardowe usługi. Do skorzystania z niektórych zniżek wymagane jest wyrobienie przez seniora legitymacji emeryta/rencisty. Inne zaś ulgi przysługują każdemu po osiągnięciu określonego wieku lub na mocy przepisów prawa.

Zobacz więcej  

Za nami 3-dniowe szkolenie branżowe z zakresu readaptacji społecznej

Krynica-Zdrój stała się miejscem inspirujących dyskusji specjalistów, praktyków, pracujących na co dzień między innymi w sądach, zakładach poprawczych czy ośrodkach readaptacyjnych. Dziękujemy za cenną wymianę doświadczeń.

Zobacz więcej  

Ogólnopolska konferencja pt. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – skutecznie i profesjonalnie”

W dniach 13-15 września 2023 r. Krynica-Zdrój stała się miejscem intensywnych debat, wymiany doświadczeń i inspirujących dyskusji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zobacz więcej  

Prawo wyborcze

Prawo wyborcze to ogół przepisów prawa i ogół norm prawnych regulujących proces wyborczy, na który składają się rozstrzygnięcia w zakresie ordynacji wyborczej i takich kwestii jak: zgłaszanie, organizacja, rejestracja kandydatów, tryb przeprowadzenie wyborów, przebieg kampanii wyborczej, prawa uczestników kampanii wyborczej, warunki ważności wyborów, zasady prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej itd.

Zobacz więcej  

Ochrona prawna wizerunku – artykuł prawny na www

Ochrona prawna wizerunku – o czym należy pamiętać publikując zdjęcia w sieci

Wizerunek osoby fizycznej nie został zdefiniowany na gruncie polskiego prawa. Aby podobizna osoby fizycznej mogła być uznana za wizerunek podlegający ochronie prawnej, musi ona pozwalać na rozpoznanie tej osoby szerokiemu gronu odbiorców, a zatem wykraczającemu poza najbliższe grono rodzinne, czy towarzyskie tej osoby.

Zobacz więcej  

Akcja rekrutacja! Zatrudnimy doradców obywatelskich, prawników i mediatorów na 2024 r.

Stowarzyszenie Sursum Corda prowadzi rekrutację do pracy w punktach pomocy prawnej (NPP), poradnictwa obywatelskiego (NPO) na terenie całej Polski, prowadzonych na podstawie ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Zobacz więcej  

Świadczenia pośmiertne dla członków rodziny - artykuł prawny - 2023

Świadczenia pośmiertne dla członków rodziny

Śmierć osób bliskich zawsze jest bardzo trudnym momentem w życiu członków rodziny, nie tylko w zakresie emocjonalnym, niestety często również wiąże się z gwałtownym pogorszeniem stopy życiowej osób najbliższych zmarłemu.

Zobacz więcej  

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content