> Co robimy > Nieodpłatna pomoc prawna
banner_fb_npp_062_www

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje w 2020 roku

Naszym czytelnikom w nowym roku życzymy wszystkiego co najlepsze i zapraszamy do dalszego korzystania z serwisu poświęconego nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji, prowadzonego przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA.

Czytaj więcej

pomoc-prawna

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Jesteśmy po to, aby Cię wesprzeć! Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, a szczególnie prowadzonych przez Stowarzyszenie Sursum Corda. Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Rejestracja elektroniczna na porady: np.ms.gov.pl.

Nieodpłatna pomoc

Co robimy 3

Komu przysługuje darmowa pomoc?

 • OSOBIE FIZYCZNEJ po podpisaniu w punkcie oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

Pomoc jest udzielana co do zasady podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością mogą liczyć na pomoc zdalną, poza lokalem punktu lub przy użyciu środków wspomagających komunikację.

Nieodpłatna pomoc prawna

 • Informacja o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach.

 • Wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego.

 • Sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika.

 • Poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu.

 • Nieodpłatna mediacja.

W przypadku, gdy przedstawiony problem nie może być rozwiązany w całości albo w części, w szczególności gdy nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny poinformuje o możliwościach uzyskania innej stosownej i darmowej pomocy w wyspecjalizowanych jednostkach. Przed udzieleniem pomocy specjalista może zażądać okazania dowodu tożsamości. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów (tj. sprawa jest w toku postępowania, etyka zawodowa, konflikt interesów) odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując o innych, najbliższych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 • Rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 • Wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np.poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji.

 • Skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy.

 • Poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach.

 • Nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna mediacja

 • Poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów.

 • Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji.

 • Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej.

 • Przeprowadzenie mediacji (przez mediatora).

 • Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. Mediacja jest dobrowolna, nieformalna i poufna, a mediator jest osobą bezstronną.

Pomoc w liczbach

0

województw, w których jesteśmy obecni

0

punkty pomocy Sursum Corda
w Polsce

0

porad prawnych udzielonych w 2020 roku

Opinie

Aktualności

Mediacje w sprawach o alimenty

  Mediatora obowiązują zasady: dobrowolności, bezstronności i neutralności, poufności, akceptowalności, bezinteresowności, profesjonalizmu oraz szacunku dla stron.  Wszyscy doskonale wiemy, jak długie, zawiłe i kosztowne potrafią być postępowania sądowe. Zanim sprawa…

Zobacz więcej  

Oszustwa względem seniorów

W 2020 roku 5289 starszych osób straciło w wyniku przestępstw popełnionych na tzw. „legendę” ok. 85 950 026 złotych – wynika z danych przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez policję. Odnotowano…

Zobacz więcej  

Pies na łańcuchu. Przestępstwo czy wykroczenie?

Prawa zwierząt to w ostatnich latach bardzo ważny społecznie temat. Zwłaszcza kiedy dotyczy zwierząt, które uznajemy za oddanych przyjaciół człowieka, jakimi są niewątpliwie psy. Jak wygląda prawna rzeczywistość jeśli chodzi o traktowanie czworonogów? Czy to, iż nie raz widzimy psa przywiązanego łańcuchem do budy, bez odpowiedniej ochrony przed słońcem, wiatrem, deszczem jest karalne? Czy kwestia ta została uregulowana przepisami prawa?

Zobacz więcej  

Struktura sądów w Polsce

Gdy jesteś w sporze lub konflikcie, niekiedy potrzeba bezstronnej, zewnętrznej decyzji, która ureguluje sprawy. Gdy ktoś popełni przestępstwo – konieczne jest rzetelne zbadanie sytuacji, a następnie sprawiedliwe wyciągnięcie konsekwencji. Zdarza się również, że sprzeciw budzi decyzja urzędu państwowego. Trudne sprawy oraz wątpliwości dotyczące stosowania prawa można poddać rozstrzygnięciu sądu, który w kontekście obowiązujących zasad oraz przepisów, wyda stosowne orzeczenie.

Zobacz więcej  

Młodzież, a prawo

Polskie prawo, w odniesieniu do osób młodych, posługuje się różnymi pojęciami: PRAWO KARNE: Nieletni – osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17. roku życia. Młodociany – osoba, która w chwili popełnienia…

Zobacz więcej  

Komu przysługuje ulga tzw. „mały ZUS”?

Pan Jakub, jako osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą po raz pierwszy ma możliwość skorzystania z ulgi – tzw. „małego ZUSu”. „Mały ZUS” to nic innego jak uprawnienie do obniżenia podstawy wymiaru…

Zobacz więcej  

Koordynator

rczerwinska_bez_tla_126x126

Renata Czerwińska

Koordynator zespołu ds. nieodpłatnej pomocy prawnej

18 44 11 994 (pn. - pt. 8.00-16.00)

pomoc-prawna@sc.org.pl

Nasi partnerzy

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić każdego dnia! 

×