> Co robimy > Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna,
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja

Projekt bez nazwy
NPP - logo MS - 2023

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Jesteśmy po to, aby Cię wesprzeć! Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego i mediacji na terenie całej Polski, a szczególnie prowadzonych przez Stowarzyszenie Sursum Corda. Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, doradców obywatelskich i mediatorów.

Visit the official PinUp Casino website in Ukraine to enjoy online gambling. Get a generous Welcome Bonus upon registration of 200,000 ₴ + 250 FS - Licensed slot machines are already waiting for you.

Rejestracja elektroniczna na porady: zapisy-np.ms.gov.pl

"Tobie też możemy pomóc"
- spot edukacyjno-promocyjny o systemie nieodpłatnych porad

 

Każdy może napotkać trudności prawne i znaleźć się w kłopotliwej sytuacji. Nie każdy jednak może skorzystać z płatnej porady prawnej. Dlatego warto wiedzieć, że DARMOWA POMOC PRAWNA jest w zasięgu ręki!

Temat systemu nieodpłatnych świadczeń przybliży Ci materiał promocyjno-edukacyjny - wyprodukowany dodatkowo w wersji dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami (z audiodeskrypcją).

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest darmowa pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPP i NPO) reguluje ustawa z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 
W Polsce działa ponad 1500 punktów, gdzie można skorzystać z pomocy prawnika, doradcy i mediatora. 
 
Pomoc udzielana jest co do zasady podczas osobistej wizyty w dowolnym punkcie. W czasie epidemii niektóre punkty mogą działać w trybie zdalnym.
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?
Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest dodatkowe oświadczenie, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

Obowiązuje rejestracja na porady za pośrednictwem urzędu starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu. Elektroniczny ogólnopolski system rejestracji działa na stronie zapisy-np.ms.gov.pl.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
 • informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 • wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw
  w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
 • nieodpłatną mediację.
Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
 • skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
 • nieodpłatną mediację.
Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

NPP i NPO obejmuje także świadczenie nieodpłatnej mediacji (jeśli nie skierował do niej sąd lub inny podmiot). Możesz liczyć na:

 • poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Czy trzeba się rejestrować?

TAK. Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń, wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu. Priorytetowo traktowane są kobiety w ciąży, które są obsługiwane poza kolejnością.

Oprócz rejestracji pod numerem telefonu, który publikuje każdy starosta lub prezydent na stronie internetowej swojego urzędu, działa serwis umożliwiający samodzielne zapisy na porady poprzez stronę: zapisy-np.ms.gov.pl, gdzie w przypadku większości samorządów można już elektronicznie, samodzielnie dokonać wyboru terminu.

Co muszę podać przy rejestracji?

Podczas rejestracji należy podać swoje inicjały, zdecydować z pomocy jakiego specjalisty chce się skorzystać oraz wybrać dostępną datę i godzinę spotkania.

W przypadku pracy zdalnej punktów określa się termin kontaktu ze specjalistą i dodatkowo wskazuje oczekiwany kanał komunikacji na odległość (podając swój numer telefonu, adres mailowy lub dane do komunikatora internetowego itp.), co jest konieczne do nawiązania kontaktu z Tobą przez specjalistę.

Czy muszę podawać jakieś swoje dane podczas wizyty?

W przypadku osobistej wizyty w punkcie pracującym stacjonarnie warunkiem skorzystania z darmowej pomocy jest złożenie oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej (w dokumencie, który dostaniesz na miejscu do wypełnienia i podpisania należy podać imię i nazwisko, nr pesel, adres zamieszkania).

W przypadku osób prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą – konieczne jest też złożenie oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Jak znajdę najbliższy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego?

Z usług nieodpłatnej pomocy można skorzystać w ponad 1500 punktach w całej Polsce – w każdym powiecie. Dostępność w punktach sprawdzisz TUTAJ.

Przy korzystaniu z pomocy nie obowiązuje rejonizacja. Jeśli ze względu na epidemię masz obawy przed osobistą wizytą w punkcie, można poszukać innego punktu w Polsce, który aktualnie udziela świadczeń za pomocą środków komunikacji na odległość.

Jak przygotować się na rozmowę z prawnikiem, doradcą lub mediatorem?

Przed uzgodnionym terminem rozmowy warto skompletować i przeglądnąć dokumenty związane ze sprawą, zaś w dniu umówionej porady mieć je ze sobą.

Zachęcamy, by wcześniej też zastanowić się lub najlepiej wypisać sobie na kartce pytania i wątpliwości, o jakich chcesz porozmawiać.

W sytuacji kontaktu za pomocą środków komunikacji na odległość wybierz spokojne i gwarantujące zachowanie dyskrecji miejsce oraz sprawdź wcześniej sprzęt techniczny i łączność, które będziesz wykorzystywać do kontaktu.

Ile czasu trwa spotkanie i rozmowa?

Rozmowa z prawnikiem lub doradcą trwa określony czas (np. ze względu na kolejnego klienta). Nie zawsze jest możliwe, choćby z powodu obszerności i skomplikowania sprawy lub konieczności zapoznania się z dokumentacją, by uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania od razu. W takiej sytuacji specjalista zaproponuje Ci kolejne spotkanie i uzgodni z Tobą termin.

Umówić się na kolejny termin można korzystając też z ogólnej rejestracji lub poprosić specjalistę o zarezerwowanie terminu pod koniec spotkania, za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Co, jeśli moja sytuacja wymaga dodatkowej pomocy innych specjalistów?

Zdarza się, że sprawa wymaga dodatkowej lub innej formy pomocy.
Otrzymasz wówczas podczas rozmowy z prawnikiem lub doradcą dane kontaktowe do innej placówki, udzielającej bezpłatnych świadczeń.
W punktach nie wolno udzielać informacji ani zachęcać do korzystania z płatnych miejsc pomocy.

Czy mogę liczyć na dyskrecję i zachowanie tajemnicy?

Choć musisz podać swoje dane osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy, to pamiętaj, że rozmówcę obowiązuje tajemnica, więc możesz być spokojny, że wszystko zostaje wyłącznie między Wami.

Składane na początku wizyty oświadczenie jest tak przekazywane do starosty, by w żaden sposób nie było możliwości powiązania go z wypełnianą przez specjalistą kartą pomocy.

Sporządzana przez specjalistę krótka dokumentacja i zbierane dane statystyczne są w pełni zanonimizowane.

Czy są jakieś ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością?

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością - także po ustaniu zagrożeń epidemicznych i po przywróceniu stacjonarnej pracy punktów – mogą liczyć na pomoc za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, poza punktem lub przy użyciu narzędzi wspomagających komunikację (odpowiedni sprzęt lub tłumacz języka migowego).

Wszystkie punkty pomocy lokalne samorządy powinny organizować w miejscach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Czy mogęw jakiś sposób ocenić udzieloną pomoc?

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii dotyczącej świadczonej pomocy.

Jeśli punkt pracuje stacjonarnie, to możesz to zrobić za pośrednictwem ankiety wrzucanej do urny, a w trybie zdalnym pod wskazanym numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej starostwa powiatowego lub urzędu miasta.

Poradnictwo w czasie epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stanu wyjątkowego

W sytuacji zawieszenia, decyzją starosty lub prezydenta, bezpośredniej obsługi klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego – z nieodpłatnej pomocy można korzystać za pomocą środków komunikacji na odległość lub poza lokalem punktu. Nie składa się wówczas żadnych oświadczeń.

Nasze punkty nieodpłatnej pomocy w 2024 r.

Wybierz województwo, a następnie powiat. Dla każdego samorządu prowadzimy odrębną stronę internetową, zawierającą najważniejsze i aktualne informacje, w tym numer telefonu do rejestracji oraz lokalizacje i godziny pracy punktów na danym terenie. Dodatkowo znajdziesz tam materiały związane z edukacją prawną.

Darmowe materiały edukacyjno-promocyjne

"Pomoc daje moc" - spot edukacyjno-promocyjny

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, osobą jej najbliższą lub świadkiem przestępstwa? Przysługuje Ci prawo do skorzystania z nieodpłatnej pomocy.

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w najbliższym ośrodku pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Informacje o ośrodkach znajdziesz TUTAJ.

Materiał wyprodukowany dodatkowo w wersji dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami (z audiodeskrypcją).

Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy

Вам потрібен юрист, радник чи посередник? Ви в важкій життєвій сутуації, не знаєте до якого офісу звернутися за допомогою, щоб організувати справи після прибуття в Польщу? У вас трудові проблеми, проблеми з житлом, вам загрожує виселення з квартири, будь-які інші юридичні чи службові проблеми? Крім спеціалізованих установ, що організовують допомогу біженцям, перебуваючи в Польщі, можете скористатися з безкоштовної юридичної допомоги, безкоштовних громадянських консультацій або безкоштовного посередництва(медіації).

#UpadłośćKonsumencka #WebinariumPrawne #BliżejPrawa

Każdy z nas może wpaść w kłopoty finansowe, jednak ważne, aby umieć znaleźć drogę wyjścia z tej trudnej sytuacji. Pomocne mogą być informacje dotyczące upadłości konsumenckiej. Kto i kiedy może z niej skorzystać? Temat rozjaśni Ewa Latacz - mgr prawa, doradca obywatelski i mediator.

#PozewoOrzeczeniuRozwoduLubSeparacji #WebinariumPrawne #BliżejPrawa

Rozwód czy separacja to trudny czas w życiu małżeństwa. Jest do decyzja, która wpływa nie tylko na małżonków, ale również na ich dzieci. Webinarium poprowadzi Joanna Jańczy - radca prawny.

#MediacjeRówieśnicze #WebinariumPrawne #BliżejPrawa

Mediacja rówieśnicza to skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej, w obecności mediatora rówieśnika. Webinarium w tym temacie poprowadzi Ewa Latacz - mgr prawa, doradca obywatelski i mediator.

#RozporządzanieMajątkiemZaŻyciaiNaWypadekŚmierci #WebinariumPrawne #BliżejPrawa

Każdy ma prawo do swobodnego rozporządzania własnym majątkiem i dysponowania nim wedle uznania. Posiadane mienie można przekazać jednej osobie bądź kilku. Ważne, aby kwestie majątkowe uregulować przed śmiercią. Webinarium poprowadzi Monika Piękoś - adwokat, doradca obywatelski i mediator.

Panel szkoleniowy: "O sztuce w więzieniu i procesie readaptacji społecznej."

Zapraszamy do wysłuchania 1 panelu 3-dniowego szkolenia pn. "Sztuka w więzieniu i proces readaptacji społecznej". A rozważał na ten temat dr hab. Przemysław Piotrowski, prof. UJ z Zakładu Psychologii Sądowej i Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Panel szkoleniowy: "Readaptacja społeczna z perspektywy psychologii ewolucyjnej".

Zapraszamy do wysłuchania 2 panelu 3-dniowego szkolenia pn. "Readaptacja społeczna z perspektywy psychologii ewolucyjnej". Szkolenie poprowadził dr Stefan Florek z Zakładu Psychologii Sądowej i Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Panel szkoleniowy: "Przygotowanie do opuszczenia ZK. Zaburzenia w procesie readaptacji."

Temat readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności oraz psychologiczne aspekty przygotowania do opuszczenia zakładu karnego przedstawiła omówiła st. szer. Kinga Bury - psycholog penitencjarny z Zakładu Karnego w Tarnowie. Natomiast o ograniczeniach zaburzeń uprawiania hazardu w procesie readaptacji dyskutowały dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ oraz dr Małgorzata Piasecka z Zakładu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prezentacje multimedialne dot. systemu NPP i NPO

SYSTEM NPP - prezentacja 2023 autorstwa Stowarzyszenie Sursum Corda
SYSTEM NPO - prezentacja 2023 autorstwa Stowarzyszenie Sursum Corda

Pomoc w liczbach

0

województw, w których jesteśmy obecni

0

punkty pomocy Sursum Corda
w Polsce w 2024 r.

0

porad w 2023 r.

Aktualności

Edukacja prawna - Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu - a sprawa o rozwód

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu – a sprawa o rozwód

Co zrobić kiedy nie znanym aktualnego miejsca zamieszkania współmałżonka, z którym chcemy się rozwieść ?

Zobacz więcej  

Ubezwłasnowolnienie oraz możliwość cofnięcia orzeczenia

Kto i na jakiej podstawie może zostać ubezwłasnowolniony. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby cofnąć wydane orzeczenie?

Zobacz więcej  

Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa, to temat, któremu zwykle towarzyszą duże emocje. Dowiedz się, jakie są procedury, regulacje oraz jakie konsekwencje niesie ze sobą taki proces.

Zobacz więcej  

Pobicie a udział w bójce

Czy wiesz, że terminy „pobicie” i „udział w bójce” często używane są zamiennie w potocznej mowie, ale znacząco różnią się od siebie w kodeksie prawnym?

Zobacz więcej  

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jako sposób na wyjście z długów

Może zdarzyć się tak, iż na jakiś czas utracimy płynność finansową. Jeżeli nasze zadłużenia osiągną taki poziom, że nie będziemy w stanie ich uregulować, z pomocą przyjść nam może ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Zobacz więcej  

Edukacja prawna - odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Osoba skazana wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności nie zawsze musi odbywać ją w zakładzie karnym.

Zobacz więcej  

Newsletter prawny

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami prawnymi na naszym serwisie? Zostaw swój mail, a my raz na miesiąc prześlemy Ci sporą dawkę ciekawostek!

Opinie

Koordynator

R.Czerwińska - circle foto - 2023

Renata Czerwińska

Koordynator zespołu ds. nieodpłatnej pomocy prawnej

18 44 11 994 (pn. - pt. 8.00-16.00)

pomoc-prawna@sc.org.pl

Zaufali nam

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content