> Co robimy > Nieodpłatna pomoc prawna
npp-npo-2021

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje w 2021 roku

Przed nami 2021 rok. Życząc sobie i Państwu, abyśmy przeżyli go w zdrowiu i pomyślności, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu internetowego, poświęconego nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnemu poradnictwu obywatelskiemu i mediacji, a prowadzonego przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

Czytaj więcej

pomoc-prawna

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Jesteśmy po to, aby Cię wesprzeć! Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, a szczególnie prowadzonych przez Stowarzyszenie Sursum Corda. Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Rejestracja elektroniczna na porady: np.ms.gov.pl.

Nieodpłatna pomoc

Komu przysługuje darmowa pomoc?

 • OSOBIE FIZYCZNEJ po podpisaniu w punkcie oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

Pomoc jest udzielana co do zasady podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością mogą liczyć na pomoc zdalną, poza lokalem punktu lub przy użyciu środków wspomagających komunikację.

Nieodpłatna pomoc prawna

 • Informacja o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach.

 • Wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego.

 • Sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika.

 • Poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu.

 • Nieodpłatna mediacja.

W przypadku, gdy przedstawiony problem nie może być rozwiązany w całości albo w części, w szczególności gdy nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny poinformuje o możliwościach uzyskania innej stosownej i darmowej pomocy w wyspecjalizowanych jednostkach. Przed udzieleniem pomocy specjalista może zażądać okazania dowodu tożsamości. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów (tj. sprawa jest w toku postępowania, etyka zawodowa, konflikt interesów) odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując o innych, najbliższych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 • Rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 • Wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np.poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji.

 • Skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy.

 • Poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach.

 • Nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna mediacja

 • Poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów.

 • Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji.

 • Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej.

 • Przeprowadzenie mediacji (przez mediatora).

 • Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. Mediacja jest dobrowolna, nieformalna i poufna, a mediator jest osobą bezstronną.

Pomoc w liczbach

0

województw, w których jesteśmy obecni

0

punkty pomocy Sursum Corda
w Polsce

0

porad prawnych udzielonych w 2020 roku

Opinie

Aktualności

Co zrobić, gdy pracodawca nie opłaca składek ZUS?

Obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dotyczy pracodawcy i to na nim ciąży obowiązek uiszczenia w terminie obowiązkowych składek do ZUS z tytułu zatrudnienia pracownika. W sytuacji, kiedy nie wywiązuje się on z tego obowiązku, grozi mu grzywna, odpowiedzialność karna bądź też wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Zobacz więcej  

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna to instytucja polityki społecznej państwa. Umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać z własnymi uprawnieniami, możliwościami i zasobami. Ponadto wspiera ludzi w działaniach zmierzających do zaspokojenia podstawowych potrzeb i życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zobacz więcej  

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez nieletnich

Podejmując problem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez małoletnich, należy zauważyć, że kwestia ta uregulowana jest w przepisach kodeksu cywilnego, który dokonuje podziału małoletnich na dwie grupy.

Zobacz więcej  

Opieka nad chorym rodzicem

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może starać się o zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko na chore dziecko, ale może z niego skorzystać na przykład osoba, której rodzic potrzebuje pomocy w czasie choroby.

Zobacz więcej  

Zniesławienie w Internecie

Zniesławienie i zniewaga należą do przestępstw, które są uregulowane w art. 212 i 216 kodeksu karnego. Internet jest środkiem masowego komunikowania, za pomocą którego sprawca może dopuścić się obu tych przestępstw.

Zobacz więcej  

Policja, prokuratura, sąd, mediator. Na co można liczyć w trudnej sytuacji?

Niewątpliwie w różnych trudnych sytuacjach kontakt z policją, prokuratorem, sądem bądź mediatorem może budzić wiele obaw. Dlatego warto poznać swoje prawa oraz formy udzielania wsparcia przez te instytucje.

Zobacz więcej  

Nasze punkty pomocy

Szukasz nieodpłatnej pomocy prawnej lub wsparcia w trudnej sprawie? W każdym powiecie w Polsce działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, gdzie można skorzystać dodatkowo z nieodpłatnej mediacji. Sprawdź na mapie poniżej, gdzie najbliżej możesz skorzystać z pomocy realizowanej przez Stowarzyszenie Sursum Corda. 

Koordynator

rczerwinska_bez_tla_126x126

Renata Czerwińska

Koordynator zespołu ds. nieodpłatnej pomocy prawnej

18 44 11 994 (pn. - pt. 8.00-16.00)

pomoc-prawna@sc.org.pl

Nasi partnerzy

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić każdego dnia! 

×
Skip to content