> Co robimy > Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Grafika - Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
logo npp npo

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Jesteśmy po to, aby Cię wesprzeć! Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego i mediacji na terenie całej Polski, a szczególnie prowadzonych przez Stowarzyszenie Sursum Corda. Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Rejestracja elektroniczna na porady: zapisy-np.ms.gov.pl

"Tobie też możemy pomóc"
- spot edukacyjno-promocyjny o systemie nieodpłatnych porad

 

Każdy może napotkać trudności prawne i znaleźć się w kłopotliwej sytuacji. Nie każdy jednak może skorzystać z płatnej porady prawnej. Dlatego warto wiedzieć, że DARMOWA POMOC PRAWNA jest w zasięgu ręki!

Temat systemu nieodpłatnych świadczeń przybliży Ci materiał promocyjno-edukacyjny - wyprodukowany dodatkowo w wersji dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami (z audiodeskrypcją).

"Pomoc daje moc" - filmik edukacyjno-promocyjny
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, osobą jej najbliższą lub świadkiem przestępstwa? Przysługuje Ci prawo do skorzystania z nieodpłatnej pomocy.

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w najbliższym ośrodku pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Informacje o ośrodkach znajdziesz TUTAJ.

Materiał wyprodukowany dodatkowo w wersji dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami (z audiodeskrypcją).

Prezentacje multimedialne dot. systemu NPP i NPO

SYSTEM NPP - prezentacja 2023 autorstwa Stowarzyszenie Sursum Corda
SYSTEM NPO - prezentacja 2023 autorstwa Stowarzyszenie Sursum Corda

Nasze punkty nieodpłatnej pomocy w 2023 r.

Wybierz województwo, a następnie powiat. Dla każdego samorządu prowadzimy odrębną stronę internetową, zawierającą najważniejsze i aktualne informacje, w tym numer telefonu do rejestracji oraz lokalizacje i godziny pracy punktów na danym terenie. Dodatkowo znajdziesz tam materiały związane z edukacją prawną.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest darmowa pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPP i NPO) reguluje ustawa z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 
W Polsce działa ponad 1500 punktów, gdzie można skorzystać z pomocy prawnika, doradcy i mediatora. 
 
Pomoc udzielana jest co do zasady podczas osobistej wizyty w dowolnym punkcie. W czasie epidemii niektóre punkty mogą działać w trybie zdalnym.
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?
Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest dodatkowe oświadczenie, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

Obowiązuje rejestracja na porady za pośrednictwem urzędu starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu. Elektroniczny ogólnopolski system rejestracji działa na stronie zapisy-np.ms.gov.pl.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
 • informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 • wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw
  w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
 • nieodpłatną mediację.
Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
 • skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
 • nieodpłatną mediację.
Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

NPP i NPO obejmuje także świadczenie nieodpłatnej mediacji (jeśli nie skierował do niej sąd lub inny podmiot). Możesz liczyć na:

 • poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Czy trzeba się rejestrować?

TAK. Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń, wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu. Priorytetowo traktowane są kobiety w ciąży, które są obsługiwane poza kolejnością.

Oprócz rejestracji pod numerem telefonu, który publikuje każdy starosta lub prezydent na stronie internetowej swojego urzędu, działa serwis umożliwiający samodzielne zapisy na porady poprzez stronę: zapisy-np.ms.gov.pl, gdzie w przypadku większości samorządów można już elektronicznie, samodzielnie dokonać wyboru terminu.

Co muszę podać przy rejestracji?

Podczas rejestracji należy podać swoje inicjały, zdecydować z pomocy jakiego specjalisty chce się skorzystać oraz wybrać dostępną datę i godzinę spotkania.

W przypadku pracy zdalnej punktów określa się termin kontaktu ze specjalistą i dodatkowo wskazuje oczekiwany kanał komunikacji na odległość (podając swój numer telefonu, adres mailowy lub dane do komunikatora internetowego itp.), co jest konieczne do nawiązania kontaktu z Tobą przez specjalistę.

Czy muszę podawać jakieś swoje dane podczas wizyty?

W przypadku osobistej wizyty w punkcie pracującym stacjonarnie warunkiem skorzystania z darmowej pomocy jest złożenie oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej (w dokumencie, który dostaniesz na miejscu do wypełnienia i podpisania należy podać imię i nazwisko, nr pesel, adres zamieszkania).

W przypadku osób prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą – konieczne jest też złożenie oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Jak znajdę najbliższy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego?

Z usług nieodpłatnej pomocy można skorzystać w ponad 1500 punktach w całej Polsce – w każdym powiecie. Dostępność w punktach sprawdzisz TUTAJ.

Przy korzystaniu z pomocy nie obowiązuje rejonizacja. Jeśli ze względu na epidemię masz obawy przed osobistą wizytą w punkcie, można poszukać innego punktu w Polsce, który aktualnie udziela świadczeń za pomocą środków komunikacji na odległość.

Jak przygotować się na rozmowę z prawnikiem, doradcą lub mediatorem?

Przed uzgodnionym terminem rozmowy warto skompletować i przeglądnąć dokumenty związane ze sprawą, zaś w dniu umówionej porady mieć je ze sobą.

Zachęcamy, by wcześniej też zastanowić się lub najlepiej wypisać sobie na kartce pytania i wątpliwości, o jakich chcesz porozmawiać.

W sytuacji kontaktu za pomocą środków komunikacji na odległość wybierz spokojne i gwarantujące zachowanie dyskrecji miejsce oraz sprawdź wcześniej sprzęt techniczny i łączność, które będziesz wykorzystywać do kontaktu.

Ile czasu trwa spotkanie i rozmowa?

Rozmowa z prawnikiem lub doradcą trwa określony czas (np. ze względu na kolejnego klienta). Nie zawsze jest możliwe, choćby z powodu obszerności i skomplikowania sprawy lub konieczności zapoznania się z dokumentacją, by uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania od razu. W takiej sytuacji specjalista zaproponuje Ci kolejne spotkanie i uzgodni z Tobą termin.

Umówić się na kolejny termin można korzystając też z ogólnej rejestracji lub poprosić specjalistę o zarezerwowanie terminu pod koniec spotkania, za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Co, jeśli moja sytuacja wymaga dodatkowej pomocy innych specjalistów?

Zdarza się, że sprawa wymaga dodatkowej lub innej formy pomocy.
Otrzymasz wówczas podczas rozmowy z prawnikiem lub doradcą dane kontaktowe do innej placówki, udzielającej bezpłatnych świadczeń.
W punktach nie wolno udzielać informacji ani zachęcać do korzystania z płatnych miejsc pomocy.

Czy mogę liczyć na dyskrecję i zachowanie tajemnicy?

Choć musisz podać swoje dane osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy, to pamiętaj, że rozmówcę obowiązuje tajemnica, więc możesz być spokojny, że wszystko zostaje wyłącznie między Wami.

Składane na początku wizyty oświadczenie jest tak przekazywane do starosty, by w żaden sposób nie było możliwości powiązania go z wypełnianą przez specjalistą kartą pomocy.

Sporządzana przez specjalistę krótka dokumentacja i zbierane dane statystyczne są w pełni zanonimizowane.

Czy są jakieś ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością?

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością - także po ustaniu zagrożeń epidemicznych i po przywróceniu stacjonarnej pracy punktów – mogą liczyć na pomoc za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, poza punktem lub przy użyciu narzędzi wspomagających komunikację (odpowiedni sprzęt lub tłumacz języka migowego).

Wszystkie punkty pomocy lokalne samorządy powinny organizować w miejscach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Czy mogą jakoś ocenić udzieloną pomoc?

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii dotyczącej świadczonej pomocy.

Jeśli punkt pracuje stacjonarnie, to możesz to zrobić za pośrednictwem ankiety wrzucanej do urny, a w trybie zdalnym pod wskazanym numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej starostwa powiatowego lub urzędu miasta.

Poradnictwo w czasie epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stanu wyjątkowego

W sytuacji zawieszenia, decyzją starosty lub prezydenta, bezpośredniej obsługi klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego – z nieodpłatnej pomocy można korzystać za pomocą środków komunikacji na odległość lub poza lokalem punktu. Nie składa się wówczas żadnych oświadczeń.

Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy

Вам потрібен юрист, радник чи посередник? Ви в важкій життєвій сутуації, не знаєте до якого офісу звернутися за допомогою, щоб організувати справи після прибуття в Польщу?

У вас трудові проблеми, проблеми з житлом, вам загрожує виселення з квартири, будь-які інші юридичні чи службові проблеми? Крім спеціалізованих установ, що організовують допомогу біженцям, перебуваючи в Польщі, можете скористатися з безкоштовної юридичної допомоги, безкоштовних громадянських консультацій або безкоштовного посередництва(медіації).

Pomoc w liczbach

0

województw, w których jesteśmy obecni

0

punktów pomocy Sursum Corda
w Polsce w 2023 r.

0

porad w 2022 r.

Aktualności

Ogólnopolska konferencja pt. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – skutecznie i profesjonalnie”

W dniach 13-15 września 2023 r. Krynica-Zdrój stała się miejscem intensywnych debat, wymiany doświadczeń i inspirujących dyskusji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zobacz więcej  

Prawo wyborcze

Prawo wyborcze to ogół przepisów prawa i ogół norm prawnych regulujących proces wyborczy, na który składają się rozstrzygnięcia w zakresie ordynacji wyborczej i takich kwestii jak: zgłaszanie, organizacja, rejestracja kandydatów, tryb przeprowadzenie wyborów, przebieg kampanii wyborczej, prawa uczestników kampanii wyborczej, warunki ważności wyborów, zasady prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej itd.

Zobacz więcej  

Ochrona prawna wizerunku – artykuł prawny na www

Ochrona prawna wizerunku – o czym należy pamiętać publikując zdjęcia w sieci

Wizerunek osoby fizycznej nie został zdefiniowany na gruncie polskiego prawa. Aby podobizna osoby fizycznej mogła być uznana za wizerunek podlegający ochronie prawnej, musi ona pozwalać na rozpoznanie tej osoby szerokiemu gronu odbiorców, a zatem wykraczającemu poza najbliższe grono rodzinne, czy towarzyskie tej osoby.

Zobacz więcej  

Akcja rekrutacja! Zatrudnimy doradców obywatelskich, prawników i mediatorów na 2024 r.

Stowarzyszenie Sursum Corda prowadzi rekrutację do pracy w punktach pomocy prawnej (NPP), poradnictwa obywatelskiego (NPO) na terenie całej Polski, prowadzonych na podstawie ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Zobacz więcej  

Świadczenia pośmiertne dla członków rodziny - artykuł prawny - 2023

Świadczenia pośmiertne dla członków rodziny

Śmierć osób bliskich zawsze jest bardzo trudnym momentem w życiu członków rodziny, nie tylko w zakresie emocjonalnym, niestety często również wiąże się z gwałtownym pogorszeniem stopy życiowej osób najbliższych zmarłemu.

Zobacz więcej  

Artykuł prawny - Kolizja i wypadek samochodowy

Kolizja i wypadek drogowy samochodem – odpowiedzialność karna

Termin wypadek drogowy a kolizja drogowa nie są tożsame. Oba terminy stanowią zdarzenia drogowe, jednak odróżnia je charakter i skala konsekwencji, które powstają na skutek obu tych zdarzeń.

Zobacz więcej  

Newsletter prawny

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami prawnymi na naszym serwisie? Zostaw swój mail, a my raz na miesiąc prześlemy Ci sporą dawkę ciekawostek!

Opinie

Koordynator

rczerwinska_bez_tla_126x126

Renata Czerwińska

Koordynator zespołu ds. nieodpłatnej pomocy prawnej

18 44 11 994 (pn. - pt. 8.00-16.00)

pomoc-prawna@sc.org.pl

Zaufali nam

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content