> Aktualności > Za nami 3-dniowe szkolenie branżowe z zakresu readaptacji społecznej

Aktualności

szkolenie Krynica_2023

02 października 2023

Za nami 3-dniowe szkolenie branżowe z zakresu readaptacji społecznej

Stało się już tradycją, że od kilku lat w Krynicy-Zdroju odbywają się spotkania dla specjalistów z obszaru readaptacji społecznej oraz pomocy postpenitencjarnej. Także w tym roku, Stowarzyszenie Sursum Corda zorganizowało 3-dniowe szkolenie „Postpenalne modele inkluzji społecznej w ujęciu teoretycznym i aplikacyjnym”.

67 uczestników, w tym kuratorów sądowych, specjalistów, wychowawców z zakładów karnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniach  27-29 września br. wzięło udział w bezpłatnym, branżowym szkoleniu. Podczas wydarzenia odbyło się dziesięć wykładów tematycznych połączonych z rzeczową dyskusją.

Swoją obecnością zaszczycili nas: SSO Paweł Gnutek, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Sędzia Penitencjarny, ppłk Filip Skubel, Starszy Specjalista Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie oraz Monika Głowacka, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podczas wydarzenia wybitni eksperci dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Pierwszego dnia spotkania o roli zniekształceń poznawczych w genezie zachowań przestępczych, a także o sztuce w więzieniu i procesie readaptacji społecznej rozważał dr hab. Przemysław Piotrowski, prof. UJ z Zakładu Psychologii Sądowej i Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kolejny prelegent, dr Stefan Florek z Zakładu Psychologii Sądowej i Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie omawiał kwestię readaptacji społecznej z perspektywy psychologii ewolucyjnej.

W trakcie drugiego dnia szkolenia potencjał osobowy i czynniki ryzyka w indywidualnym procesie readaptacji społecznej byłego więźnia omawiali: Weronika Waloszek i Kamil Wójcik, psycholodzy i specjaliści readaptacji z Fundacja Pomost w Zabrzu. Pan Mariusz, były więzień i podopieczny Fundacji Pomost mówił o własnych doświadczeniach i trudnościach po wyjściu z zakładu karnego. Temat readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności oraz psychologiczne aspekty przygotowania do opuszczenia zakładu karnego przedstawiła st. szer. Kinga Bury, psycholog penitencjarny z Zakładu Karnego w Tarnowie. Na zakończenie dnia, o ograniczeniach zaburzeń uprawiania hazardu w procesie readaptacji dyskutowały dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ oraz dr Małgorzata Piasecka z Zakładu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ostatnim dniu tego wyjątkowego i rzeczowego spotkania, dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ oraz dr Małgorzata Piasecka z Zakładu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przybliżyły temat uprawiania hazardu wśród osób osadzonych, a także przedstawiły ideę autorskiego projektu „LOS - PRZYPADEK CZY MÓJ WYBÓR”, programu profilaktyki selektywnej skierowanego do osób pozbawionych wolności. Kolejny prelegent Bartłomiej Widawski, socjoterapeuta w MOS „Kąt”, były streetworker w projekcie Społecznego Komitetu ds. AIDS poruszył kwestię streetworkingu jako modelu pracy z inkluzją społeczną, z perspektywy własnych doświadczeń w pracy z kobietami świadczącymi usługi seksualne na ulicach Warszawy. Dodatkowo poprowadził warsztaty z zakresu postaw wobec wykluczenia, a także określania zasobów i obszarów ryzyka u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto podniósł wątek dotyczący ryzyka niepowodzenia readaptacji w określonych grupach zagrożonych wykluczeniem.

Krynica-Zdrój stała się miejscem inspirujących dyskusji specjalistów, praktyków, pracujących na co dzień między innymi w sądach, zakładach poprawczych czy ośrodkach readaptacyjnych. Dziękujemy za cenną wymianę doświadczeń, wiedzy i wizji.

 

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

FS i MS

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content