> Aktualności > Ogólnopolska konferencja pt. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – skutecznie i profesjonalnie”

Aktualności

Konferencja_NPP_6

18 września 2023

Ogólnopolska konferencja pt. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – skutecznie i profesjonalnie”

W dniach 13-15 września 2023 r. Krynica-Zdrój stała się miejscem intensywnych debat, wymiany doświadczeń i inspirujących dyskusji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. To wszystko działo się w ramach ogólnopolskiej konferencji pt. "Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - skutecznie i profesjonalnie" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

W ciągu trzech dni wybitni prelegenci podzielili się swoją wiedzą i praktycznymi rozwiązaniami. Ich wykłady były nie tylko źródłem wiedzy, ale także źródłem inspiracji dla wszystkich uczestników. W ostatnim dniu konferencji, swoją obecnością zaszczycili nas: Tomasz Gajewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Przewodniczący Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej, a także Przemysław Jaśkiewicz, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dziękujemy naszym gościom za ich zaangażowanie i konstruktywne rozmowy. Obecność tak licznego grona znakomitych wykładowców i praktyków uczyniła to wydarzenie wyjątkowym, a także inspirującym do dalszej pracy na rzecz poradnictwa i naszych społeczności - mówi Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia Sursum Corda.

W konferencji wzięło udział 93 uczestników, z 37 samorządów terytorialnych oraz 5 organizacji pozarządowych. Podczas spotkania poruszono wiele kluczowych kwestii związanych z poradnictwem. Konferencja nie tylko była miejscem wymiany doświadczeń, ale także źródłem inspiracji do dalszej pracy nad poprawą systemu poradnictwa w Polsce.

Pierwszy dzień konferencji poświęcono szerokiemu tematowi poradnictwa jako zadania publicznego. Dr Magdalena Wasylkowska-Michór, radca prawny i adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego podzieliła się wiedzą na temat współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym w procesie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwestie prawne i praktyczne związane z tworzeniem ofert konkursowych oraz rozliczeniem dotacji omówili Kinga Budzyńska, Paulina Sieńczyk i Mateusz Mierzwa, starsi inspektorzy na wieloosobowym stanowisku ds. legislacji i nieodpłatnej pomocy prawnej w referacie ds. legislacji Wydziału Organizacji Urzędu Miasta Lublin. Nieodpłatne poradnictwo z perspektywy organizacji pozarządowych przedstawiła Iwona Serbeńska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma" w Katowicach. Na zakończenie pierwszego dnia, dr Karol Kulig, radca prawny poruszył temat zadania publicznego w kontekście dostępu do informacji publicznej.

Drugi dzień konferencji był czasem dyskusji na temat systemów i rozwiązań dotyczących poradnictwa oraz standardów i oceny świadczeń. Prof. dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott z Collegium Witellona w Legnicy przybliżyła kwestię dostępności nieodpłatnej pomocy prawnej w Niemczech. Następnie dr hab. Bogusław Przywora, prof. Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie oraz dr Aleksander Wróbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przedstawili analizę porównawczą nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w takich krajach jak Wielka Brytania, Ukraina i Szwecja. Na zakończenie tego modułu, Michał Hałasa, radca prawny i asystent w Katedrze Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego omawiał temat modelowych rozwiązań wsparcia prawnego obywateli na przykładzie Finlandii. Dr Adriana Bartnik-Małek, współautorka badań dotyczących funkcjonowania systemu NPP przybliżyła kulisy pracy prawnika. Karolina Pupek, Kierownik Referatu Administracyjnego w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Cieszynie zaprezentowała dobre praktyki mające na celu zwiększenie świadomości prawnej obywateli. O weryfikacji jakości świadczonych porad prawnych i obywatelskich dyskutowali dr hab. Bogusław Przywora oraz dr Aleksander Wróbel.

Ostatni dzień wydarzenia to owocny czas rzeczowej dyskusji, refleksji nad obecnym systemem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz próba wypracowania praktycznych propozycji i koniecznych zmian związanych z poprawą funkcjonowania poradnictwa w Polsce. Pierwszy moduł ”Formy realizacji zadań” otworzył dr Krzysztof Jasiński z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, przedstawiając zalety wykorzystania potencjału NPP/NPO w procesie readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Kolejny prelegent Marek Tatarczuk, radca prawny, przedstawiciel Wydziału ds. Legislacyjnych i Ustawowych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przybliżył prawo do NPP/NPO w ujęciu systemowym. Rozważania związane z edukacją prawną omówiła Renata Czerwińska, koordynatorka zespołu ds. NPP i NPO w Stowarzyszeniu Sursum Corda. W drugiej części modułowej „Perspektywy nieodpłatnego poradnictwa” dr Michał Zawiślak, radca prawny, a także współorganizator konferencji, odpowiedzialny za merytoryczną część spotkania zaprezentował rekomendacje rozwoju nieodpłatnego poradnictwa w Polsce. Tomasz Gajewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości przedstawił cele, proponowane zmiany, zadania i przyszłość nieodpłatnego poradnictwa, jak również rzeczowo odpowiadał na pytania uczestników. Przemysław Jaśkiewicz, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności przybliżył założenia, programy i granty przeznaczone dla organizacji pozarządowych.

Dziękujemy szlachetnym prelegentom oraz wszystkim uczestnikom konferencji za owocne rozmowy i konstruktywny wkład w konferencję.

Wydarzenie stanowiło część projektu "Poradnictwo – skutecznie i profesjonalnie", finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.

ROP_zestawienie_2_plik_edytowalny_KOLOR

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content