> Aktualności > Ogólnopolska konferencja pt. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – skutecznie i profesjonalnie”

Aktualności

Konferencja_NPP_6

18 września 2023

Ogólnopolska konferencja pt. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – skutecznie i profesjonalnie”

W dniach 13-15 września 2023 r. Krynica-Zdrój stała się miejscem intensywnych debat, wymiany doświadczeń i inspirujących dyskusji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. To wszystko działo się w ramach ogólnopolskiej konferencji pt. "Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - skutecznie i profesjonalnie" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

W ciągu trzech dni wybitni prelegenci podzielili się swoją wiedzą i praktycznymi rozwiązaniami. Ich wykłady były nie tylko źródłem wiedzy, ale także źródłem inspiracji dla wszystkich uczestników. W ostatnim dniu konferencji, swoją obecnością zaszczycili nas: Tomasz Gajewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Przewodniczący Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej, a także Przemysław Jaśkiewicz, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dziękujemy naszym gościom za ich zaangażowanie i konstruktywne rozmowy. Obecność tak licznego grona znakomitych wykładowców i praktyków uczyniła to wydarzenie wyjątkowym, a także inspirującym do dalszej pracy na rzecz poradnictwa i naszych społeczności - mówi Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia Sursum Corda.

W konferencji wzięło udział 93 uczestników, z 37 samorządów terytorialnych oraz 5 organizacji pozarządowych. Podczas spotkania poruszono wiele kluczowych kwestii związanych z poradnictwem. Konferencja nie tylko była miejscem wymiany doświadczeń, ale także źródłem inspiracji do dalszej pracy nad poprawą systemu poradnictwa w Polsce.

Pierwszy dzień konferencji poświęcono szerokiemu tematowi poradnictwa jako zadania publicznego. Dr Magdalena Wasylkowska-Michór, radca prawny i adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego podzieliła się wiedzą na temat współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym w procesie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwestie prawne i praktyczne związane z tworzeniem ofert konkursowych oraz rozliczeniem dotacji omówili Kinga Budzyńska, Paulina Sieńczyk i Mateusz Mierzwa, starsi inspektorzy na wieloosobowym stanowisku ds. legislacji i nieodpłatnej pomocy prawnej w referacie ds. legislacji Wydziału Organizacji Urzędu Miasta Lublin. Nieodpłatne poradnictwo z perspektywy organizacji pozarządowych przedstawiła Iwona Serbeńska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma" w Katowicach. Na zakończenie pierwszego dnia, dr Karol Kulig, radca prawny poruszył temat zadania publicznego w kontekście dostępu do informacji publicznej.

Drugi dzień konferencji był czasem dyskusji na temat systemów i rozwiązań dotyczących poradnictwa oraz standardów i oceny świadczeń. Prof. dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott z Collegium Witellona w Legnicy przybliżyła kwestię dostępności nieodpłatnej pomocy prawnej w Niemczech. Następnie dr hab. Bogusław Przywora, prof. Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie oraz dr Aleksander Wróbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przedstawili analizę porównawczą nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w takich krajach jak Wielka Brytania, Ukraina i Szwecja. Na zakończenie tego modułu, Michał Hałasa, radca prawny i asystent w Katedrze Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego omawiał temat modelowych rozwiązań wsparcia prawnego obywateli na przykładzie Finlandii. Dr Adriana Bartnik-Małek, współautorka badań dotyczących funkcjonowania systemu NPP przybliżyła kulisy pracy prawnika. Karolina Pupek, Kierownik Referatu Administracyjnego w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Cieszynie zaprezentowała dobre praktyki mające na celu zwiększenie świadomości prawnej obywateli. O weryfikacji jakości świadczonych porad prawnych i obywatelskich dyskutowali dr hab. Bogusław Przywora oraz dr Aleksander Wróbel.

Ostatni dzień wydarzenia to owocny czas rzeczowej dyskusji, refleksji nad obecnym systemem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz próba wypracowania praktycznych propozycji i koniecznych zmian związanych z poprawą funkcjonowania poradnictwa w Polsce. Pierwszy moduł ”Formy realizacji zadań” otworzył dr Krzysztof Jasiński z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, przedstawiając zalety wykorzystania potencjału NPP/NPO w procesie readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Kolejny prelegent Marek Tatarczuk, radca prawny, przedstawiciel Wydziału ds. Legislacyjnych i Ustawowych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przybliżył prawo do NPP/NPO w ujęciu systemowym. Rozważania związane z edukacją prawną omówiła Renata Czerwińska, koordynatorka zespołu ds. NPP i NPO w Stowarzyszeniu Sursum Corda. W drugiej części modułowej „Perspektywy nieodpłatnego poradnictwa” dr Michał Zawiślak, radca prawny, a także współorganizator konferencji, odpowiedzialny za merytoryczną część spotkania zaprezentował rekomendacje rozwoju nieodpłatnego poradnictwa w Polsce. Tomasz Gajewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości przedstawił cele, proponowane zmiany, zadania i przyszłość nieodpłatnego poradnictwa, jak również rzeczowo odpowiadał na pytania uczestników. Przemysław Jaśkiewicz, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności przybliżył założenia, programy i granty przeznaczone dla organizacji pozarządowych.

Dziękujemy szlachetnym prelegentom oraz wszystkim uczestnikom konferencji za owocne rozmowy i konstruktywny wkład w konferencję.

Wydarzenie stanowiło część projektu "Poradnictwo – skutecznie i profesjonalnie", finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.

ROP_zestawienie_2_plik_edytowalny_KOLOR

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content