Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie Sursum Corda zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sc.org.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-11

Status pod względem zgodności

Strona internetowa https://sc.org.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności w serwisie mogą występować w następujących obszarach:

 • nie wszystkie hiperłącza na stronie mają nadane tytuły - braki będą na bieżąco poprawiane i uzupełniane,
 • nie wszystkie identyfikatory HTML są unikalne, co może mieć wpływ na odczytywanie strony przez przeglądarki oraz przez czytniki automatyczne,
 • nie wszystkie ramki iframe mają nadane wartości title, co może utrudniać identyfikację modułu przez przeglądarki i czytniki automatyczne - braki będą na bieżąco poprawiane i uzupełniane,
 • możliwe są przypadku, w których elementy graficzne nie posiadają opisu alternatywnego - braki w tym obszarze będą na bieżąco weryfikowane i poprawiane,
 • nie wszystkie formularze mogą zawierać etykiety tekstowe, opisujące pola zawarte w formularzu - braki w tym obszarze będą na bieżąco poprawiane; należy jednak podkreślić, że w każdy przypadku istnieje także alternatywna możliwość kontaktu poprzez dane dostępne na każdej z podstron, odnoszących się do kluczowych obszarów działalności Stowarzyszenia Sursum Corda, w tym także poprzez dostępne dane kontaktowe w stopce każdej podstrony,
 • materiały wideo wyprodukowane przed 1 marca 2022 roku mogą nie zawierać przynajmniej jednej z form dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami, w tym audiodeskrypcji, transkrypcji czy tłumaczenia w języku migowym; w obecnie przygotowywanych materiałach występuje przynajmniej jedna z form dostępności,
 • w incydentalnych przypadkach może występować problem z kontrastem koloru tekstu w stosunku do koloru tła, jednak w większości serwisu są spełnione nie tylko podstawowe wymagania w tej kwestii, ale także te spełniające znacznie wyższy standard dostępności. 

Skróty klawiaturowe

Na stronie https://sc.org.pl w większości poprawnie działają standardowe skróty klawiszowe. 

Aplikacje mobilne

Stowarzyszenie Sursum Corda nie wykorzystuje w swojej działalności aplikacji mobilnych, jednak cały serwis https://sc.org.pl został dostosowany do przeglądania na urządzenia mobilnych. 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklaracja została sporządzona w dniu 11.03.2023.

Deklaracja została sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników naszej organizacji. Dodatkowo, podczas oceny serwisu zostały wykorzystane ogólnodostępne narzędzia do testowania poziomu dostępności według wymagań standardu WCAG 2.1.

Dane kontaktowe

W przypadku zgłoszeń i wniosków dotyczących dostępności serwisu https://sc.org.pl, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ten obszar w Stowarzyszeniu Sursum Corda: 

 • Marcin Kałużny
 • mkaluzny@sc.org.pl
 • 18 44 11 994

W przypadku wniosków lub zgłoszeń dotyczących dostępności serwisu, prosimy o podanie następujących informacji: 

 • dane kontaktowe osoby wnioskującej lub przekazującej zgłoszenie,
 • wskazanie konkretnego fragmentu strony, którego dotyczy zgłoszenie, 
 • wskazanie dogodnej formy odpowiedzi na zgłoszenie lub wniosek.

Wszelkie sprawy dotyczące wniosków i zgłoszeń odnoszących się do dostępności serwisu dla osób z niepełnosprawnościami będą przez Stowarzyszenie Sursum Corda rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od momentu dokonanego zgłoszenia. 

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content