> POCZTA OBIADOWA dla Seniorów 2024/2025

POCZTA OBIADOWA
2024/2025

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie Programem - zgłoszenia Seniorów przyjmowane są

poczta-obiadowa

To program polegający na zapewnieniu niesamodzielnym seniorom w wieku 60+ trzech bezpłatnych obiadów tygodniowo, dostarczanych bezpośrednio do miejsca zamieszkania, na terenie Nowego Sącza, Starego Sącza, Chełmca, Grybowa oraz ich najbliższych okolic (w promieniu kilku kilometrów).

Pomoc skierowana jest do osób dotkniętych ubóstwem, chorobą, niepełnosprawnością, które ze względu na ograniczenia związane z wiekiem posiadają problem z przyrządzaniem wartościowych posiłków, są osobami bez wsparcia rodziny lub bliskich, a ich dochód miesięczny nie przekracza netto 2.400 zł/os.

Realizatorem Poczty Obiadowej w regionie sądeckim jest Stowarzyszenie Sursum Corda, a organizatorem i stroną finansującą Fundacja Biedronki.

Dla kogo Poczta Obiadowa?

Program dedykowany jest dla osób, które:

 • ukończyły 60 lat
 • ze względu na ograniczenia związane z wiekiem nie są w stanie codziennie, samodzielnie przygotować ciepłych posiłków
 • mieszkają samotnie lub razem z małżonkiem-seniorem
 • nie mają wystarczającego wsparcia ze strony bliskich
 • mieszkają na terenie Nowego Sącza, Starego Sącza, Chełmca, Grybowa oraz w promieniu kilku kilometrów od tych miejscowości
 • mają dochód netto do 2.400 zł/os.
 • nie wymagają specjalistycznego żywienia ani diety specjalistycznej, bądź zawierającej wykluczenia składnikowe, z uwagi na alergie czy nietolerancje pokarmowe
 • są w stanie i zobowiązują się przestrzegać zasad dot. przechowywania i spożycia posiłków

Pomocą planujemy objąć 150 osób.

Dodatkowe informacje

Jak liczymy dochód seniora?

Do kwalifikacji w Poczcie Obiadowej bierzemy pod uwagę średni miesięczny udokumentowany przychód netto za marzec i kwiecień 2024, w szczególności:

 • emeryturę
 • rentę
 • zasiłki stałe (celowe i specjalne)
 • dochody uzyskiwane z działalności rolniczej
 • wynagrodzenia z umów o pracę, czy umów cywilnoprawnych
 • świadczenie wychowawcze (800+ na dziecko)
 • dodatek pielęgnacyjny dla osób, które skończyły 75 lat
 • świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ("500+ dla seniora")

Pomoc jest adresowana do seniorów, którzy mają dochód nieprzekraczający 2.400 zł/os.

Czego nie wlicza się do dochodu?

Do dochodu nie wliczamy:

 • zasiłków celowych (nie stałych),
 • specjalnych zasiłków celowych (nie stałych),
 • świadczeń jednorazowych,
 • świadczeń w naturze,
 • pomocy materialnej uzyskanej z innej organizacji non-profit,
 • nieodpłatnych świadczeń opiekuńczych,
 • pomocy rzeczowej, w tym posiłków otrzymywanych od instytucji lub podmiotów trzecich.
W jaki sposób należy zgłosić seniora?

Senior może zgłosić się sam lub ktokolwiek inny może zgłosić osobę potrzebującą pomocy (po wcześniejszym uzyskaniu zgody seniora).

Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy lub zadzwonić do Stowarzyszenia Sursum Corda (tel. 18 44 11 994). Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu!

Następnym krokiem będzie wizyta Wolontariusza w uzgodnionym terminie, w miejscu zamieszkania seniora i rozmowa o sytuacji życiowej seniora.

Czy do złożenia wniosku wymagane są jakiekolwiek dokumenty?

Na etapie wstępnego zgłoszenia seniora do programu – nie są wymagane żadne dokumenty.

Podczas weryfikacji sytuacji seniora przez przedstawiciela Stowarzyszenia Sursum Corda - konieczne będzie okazanie dokumentów potwierdzających wiek oraz dochód netto za miesiące: marzec i kwiecień 2024 r. 

Do kiedy przyjmujemy zgłoszenia seniorów do programu?

Zgłoszeń należy dokonywać jak najszybciej, z uwagi na ograniczoną liczbę osób, którym możemy pomóc oraz czas na weryfikację sytuacji seniorów. Ma znaczenie kolejność zgłoszeń osób spełniających warunki Programu i sytuacja, w jakiej znajduje się senior.
Dostawy obiadów rozpoczynają się początkiem czerwca.

Według jakich zasad będą rozpatrywane wnioski seniorów o udział w programie?

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski złożone przez osoby spełniające kryteria Programu, posiadające trudność z samodzielnym przygotowaniem posiłków oraz nieobjęte usługami opiekuńczymi, w ramach których mieści się przygotowanie posiłków.

Kryterium decydującym będzie ocena faktycznej sytuacji życiowej osoby zgłaszanej. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do programu podejmuje Stowarzyszenie Sursum Corda, na podstawie danych zebranych podczas wywiadu z seniorem.

Czy mogą być jakieś wyjątki przy kwalifikowaniu osób do programu?

W drodze wyjątku mogą zostać zakwalifikowane osoby, które nie spełniają kryterium wiekowego i dochodowego oraz jeśli zachodzą wyjątkowe, istotne okoliczności. W takiej sytuacji należy złożyć prośbę do Stowarzyszenia i właściwie uargumentować wniosek o odstępstwo. Decyzję podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Co w sytuacji zmiany sytuacji życiowej seniora?

Senior lub osoby go reprezentujące zobowiązane są do poinformowania Stowarzyszenia Sursum Corda, jeśli jego sytuacja życiowa, w oparciu o ocenę której zostało przyznane wsparcie w ramach Programu, uległa znaczącej zmianie (np. objęcie usługami opiekuńczymi, w ramach których mieści się przygotowanie posiłków, umieszczenie w ośrodku opieki długoterminowej, uzyskanie wsparcia od rodziny lub od instytucji publicznych lub podmiotów trzecich w zakresie zbieżnym z Programem itp.).

 

Z czego składają się obiady?

Każdy obiad składa się z dwóch dań (zupa oraz drugie danie) i jest przygotowany przez firmę cateringową, pod nadzorem dietetyka, odpowiednio dla seniorów, o łącznej wartości kalorycznej obiadu ok. 700 kcal.

Obiady będą świeże i ciepłe, przygotowywane w dniu ich doręczania.

Czy obiady będą uwzględniać wymogi dietetyczne i wykluczenia pokarmowe?

Jest możliwość wyboru diety: standardowej lub lekkostrawnej. Wybór diety podaje się podczas kwalifikacji, ale będzie też możliwość zmiany w trakcie roku.

Dostarczane posiłki nie uwzględniają specjalistycznego żywienia ani diety specjalistycznej, zawierającej wykluczenia składnikowe z uwagi na alergie czy nietolerancje pokarmowe. Specjalistyczne wymogi żywieniowe wykluczają z udziału w Programie.

Kiedy i gdzie posiłki będą dostarczane?

Obiady dostarczać będzie oznakowany kurier firmy cateringowej, do miejsca zamieszkania seniora - 3 dni w tygodniu, o względnie stałych godzinach. 

W dni wolne od pracy posiłki nie będą doręczane.

Przez jaki okres czasu posiłki będą dostarczane?

Wsparcie w ramach Programu będzie udzielane przez okres 12 miesięcy, tj. od 04.06.2024 r. do 30.05.2025 r.

Planowana jest kontynuacja programu w latach kolejnych.

 

W jaki sposób będzie się odbywać dostawa posiłków?

Posiłki dostarczane będą przez kierowcę firmy cateringowej, bezpośrednio do mieszkania seniora.

Dla potwierdzenia dostaw konieczne będzie umieszczenie naklejki z kodem QR (otrzymanym od Stowarzyszenia Sursum Corda) po wewnętrznej stronie drzwi wejściowych, w miejscu zamieszkania. Senior zobowiązuje się do okazania tego kodu dostarczającemu posiłki kierowcy podczas każdej dostawy, celem jego zeskanowania.

W ten sposób Stowarzyszenie będzie uzyskiwać potwierdzenie doręczenia obiadu, w celu zapłaty za odebrany obiad.

Co będzie zawierał kod QR znajdujący się na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych w domu seniora?

Kod QR będzie zawierał wyłącznie zakodowane dane, niedostępne dla osób postronnych i niemożliwe do odczytania w sposób tradycyjny (tzw. „gołym okiem”), ani za pośrednictwem telefonu komórkowego. Kod będzie możliwy do odczytania wyłącznie przy użyciu aplikacji, do której dostęp mają jedynie pracownicy Stowarzyszenia Sursum Corda i Fundacji Biedronki, w tym wolontariusz sprawujący opiekę nad seniorem, firma cateringowa sporządzająca i dostarczająca posiłki, w tym jej kierowca.

Czy w trakcie trwania programu można odwołać dostawę obiadu z uwagi na planowaną nieobecność w miejscu zamieszkania?

W przypadku planowanej nieobecności w domu, Senior posiada obowiązek poinformowania telefonicznie biura Stowarzyszenia Sursum Corda o odwołaniu odbioru posiłku obiadowego z jednodniowym wyprzedzeniem.

Przeznaczona jest do tego dedykowana infolinia, na którą można dzwonić: 508 772 398.

Zmiana dni dostaw na inne nie jest możliwa.

W jaki sposób posiłki należy przechowywać?

Posiłki należy przechowywać w lodówce, w temperaturze 0-5 stopni C. Należy je zjeść w terminie przydatności do spożycia - wskazanym na opakowaniu. Nie wymagają gotowania i nadają się do spożycia bezpośrednio po ich podgrzaniu przy pomocy kuchenki mikrofalowej, kuchenki gazowej, elektrycznej lub przy użyciu piekarnika, zaś stanowiące element drugiego dania dodatki takie jak surówki, sałatki czy sosy powinny być spożywane bez odgrzewania.

Posiłki mogą być podgrzewane za pomocą kuchenki mikrofalowej bezpośrednio w opakowaniu, po uprzednim zdjęciu/nakłuciu wierzchniej folii opakowania.

Czy senior może zostać wyłączony lub zrezygnować z programu w trakcie jego trwania?

Senior może zostać wyłączony z Programu, w przypadku:

 1. nieodebrania 2 dostaw posiłków w miesiącu kalendarzowym i nieodwołania ich terminu dostawy, o ile fakt braku odbioru posiłków nie nastąpił wskutek zdarzeń niezawinionych przez seniora, takich jak nagła hospitalizacja seniora, czy też wskutek zdarzeń uznawanych za siłę wyższą,
 2. znaczącej zmiany w sytuacji życiowej seniora, jak również w przypadku braku przekazania Stowarzyszenia Sursum Corda informacji o znaczącej zmianie sytuacji,
 3. powtarzającego się braku przestrzegania zasad przechowywania i spożycia posiłków, co może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia seniora.

Wyłączenie z Programu następuje po przeanalizowaniu okoliczności konkretnego przypadku, w drodze decyzji o zmianie decyzji o objęciu wsparciem seniora.

Senior również może w trakcie trwania programu podjąć decyzję o całkowitej rezygnacji z otrzymywania obiadów.

0

Seniorów objętych wsparciem

0

miesięcy działania

0

dwudaniowych obiadów

Aktualności

12 czerwca biuro Stowarzyszenia nieczynne

Ważna informacja!
Jutro (tj. środa) – biuro Stowarzyszenia Sursum Corda będzie NIECZYNNE z powodu szkolenia .
Zapraszamy w czwartek! ❤️

Zobacz więcej  

Run 4 a Smile

Udanego długiego weekendu. Przypominamy, że 31 maja biuro Stowarzyszenia Sursum Corda będzie nieczynne.

Zobacz więcej  

31 maja biuro Stowarzyszenia nieczynne

Udanego długiego weekendu. Przypominamy, że 31 maja biuro Stowarzyszenia Sursum Corda będzie nieczynne.

Zobacz więcej  

Kwiecień 2024. Wsparcie finansowe dla podopiecznych z programu Chcepomagac.org

W kwietniu Stowarzyszenie Sursum Corda przekazało 69 664,94 zł na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Podopiecznych z programu chcepomagac.org.

Zobacz więcej  

Zapraszamy na Piknik Rodzinny Stowarzyszenia Sursum Corda

Już 8 czerwca br. (sobota) Piknik Rodzinny Stowarzyszenia Sursum Corda. Serdecznie zapraszamy naszych Podopiecznych z programu Chcepomagac.org wraz z najbliższymi. Przygotowaliśmy moc atrakcji. Wstęp wolny. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 1 czerwca br.

Zobacz więcej  

BO Małopolska: Zdecyduj jakie projekty warto zrealizować. Do wydania 16 mln zł

W ramach Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy Małopolski będą mogli zadecydować na co przeznaczyć 16 milionów złotych! O głosy powalczą aż 232 projekty. Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu od 15 maja do 14 czerwca.

Zobacz więcej  

Jestem seniorem 60+ i sam zgłaszam się do Poczty Obiadowej

Projekt bez nazwy(3)

Jako Senior możesz samodzielnie zgłosić się do programu Poczta Obiadowa, jeśli spełniasz następujące kryteria:

 • mam ukończone 60 lat
 • ze względu na ograniczenia związane z wiekiem mam trudności codziennie, samodzielnie przygotować ciepły posiłek
 • mieszkam samotnie lub razem z małżonkiem-seniorem
 • nie mam wsparcia ze strony bliskich
 • mieszkam na terenie Nowego Sącza, Starego Sącza, Chełmca, Grybowa lub w promieniu kilku kilometrów od tych miejscowości
 • w marcu i kwietniu 2024 r. mój średni dochód netto nie przekroczył 2.400 zł/os.
 • nie wymagam specjalistycznego żywienia ani diety specjalistycznej, bądź zawierającej wykluczenia składnikowe, z uwagi na alergie czy nietolerancje pokarmowe,
 • jestem w stanie i zobowiązuję się przestrzegać zasad dot. przechowywania i spożycia posiłków
 • Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla Seniora lub zadzwoń do Stowarzyszenia Sursum Corda – tel. 18 44 11 994 (pon.-pt., 8.00-15.00)
  UWAGA: wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu i otrzymaniem pomocy!

 • Po rozpatrzeniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, by uzgodnić termin spotkania, w czasie którego przedstawiciel Stowarzyszenia Sursum Corda porozmawia o Twojej sytuacji życiowej i zweryfikuje wiek oraz dochody (konieczne będzie okazanie dowodu osobistego oraz dokumentów potwierdzających dochody w marcu i kwietniu 2024 r.)

 • Poinformujemy Cię o decyzji o włączeniu do programu „Poczta Obiadowa”, przekażemy zasady uczestnictwa oraz dostarczymy kod QR w formie samoprzylepnej naklejki, zawierającej zakodowane dane, do umieszczenia po wewnętrznej stronie drzwi wejściowych (w środku miejsca zamieszkania)

 • W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku - poinformujemy Cię o odmowie zakwalifikowania do udziału w Programie

Zgłoś Seniora potrzebującego wsparcia

Uśmiechnięci seniorzy podczas wspólnego posiłku

Znasz osobę mającą ponad 60 lat, która ze względu na ograniczenia związane z wiekiem ma trudności w codziennym, samodzielnym przygotowaniem ciepłych posiłków dla siebie?

Zgłoś Ją do Poczty Obiadowej!

Są 3 WAŻNE WARUNKI:

 • Senior, którego zgłaszasz musi wyrazić zgodę na zgłoszenie
 • Senior mieszka na terenie Nowego Sącza, Starego Sącza, Chełmca, Grybowa lub najbliższej okolicy (w promieniu do kilku km)
 • Senior posiada problem z samodzielnym przygotowaniem ciepłych posiłków
 • w marcu i kwietniu 2024 r. jego średni dochód netto nie przekroczył 2.400 zł/os.
 • Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zaznaczając powód, dlaczego Twoim zdaniem powinniśmy pomóc.
  UWAGA: wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu i otrzymaniem pomocy!

 • Po rozpatrzeniu zgłoszenia skontaktujemy się z Seniorem telefonicznie, by uzgodnić termin spotkania, w czasie którego przedstawiciel Stowarzyszenia Sursum Corda porozmawia o sytuacji życiowej seniora i zweryfikuje jego wiek oraz dochody (konieczne będzie okazanie dowodu osobistego oraz dokumentów potwierdzających dochody w marcu i kwietniu 2024

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku poinformujemy Seniora o decyzji o włączeniu do programu „Poczta Obiadowa”, przekażemy zasady uczestnictwa oraz dostarczymy kod QR w formie samoprzylepnej naklejki, zawierającej zakodowane dane, do umieszczenia po wewnętrznej stronie drzwi wejściowych w miejscu zamieszkaniu Seniora.

 • W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku - poinformujemy Seniora o odmowie zakwalifikowania do udziału w Programie

Zostań Wolontariuszem

wielkanocne-sniadanie-dla-seniorow-175

Z uśmiechem przywitamy Cię w naszej załodze wolontariuszy! Każdy jest inny i ma różne możliwości. Dlatego przygotowaliśmy zróżnicowane propozycje pracy dla Ciebie. To Ty zdecydujesz, w jakim zakresie i formie chcesz się zaangażować.

Naturalne są wątpliwości: czy podołasz, ile czasu to wymaga oraz na czym konkretnie polegałoby Twoje bycie wolontariuszem w programie „Poczta Obiadowa”.

Dlatego dzisiaj wypełnij formularz zgłoszeniowy dla wolontariusza i poczekaj na kontakt z naszej strony. Wszystko Ci opowiemy i pomożemy wybrać najlepszą do Ciebie formę i skalę zaangażowania. To może być coś stałego lub dorywczego, w zespole lub indywidualnie.

Czekamy właśnie na Ciebie!

Przykładowe zadania wolontariusza

 • uczestniczy w spotkaniach i szkoleniach, otrzymuje materiały i wyposażenie, ma wsparcie lidera programu,

 • wskazuje seniorów spełniających kryteria oraz zgłasza ich do programu,

 • promuje program i przekazuje w różnej formie informacje o „Poczcie Obiadowej”,

 • pomaga prowadzić dokumentację (w biurze lub zdalnie),

 • nawiązuje kontakt telefoniczny z seniorami i umawia spotkania,

 • odwiedza seniora w domu, weryfikuje jego sytuację życiową, pomaga wypełnić wniosek o udzielenie wsparcia oraz dostarcza dokumenty,

 • tłumaczy zasady programu, pośredniczy w kontakcie pomiędzy seniorem a stowarzyszeniem,

 • przekazuje kod QR oraz umieszcza go na drzwiach wejściowych w miejscu zamieszkania seniora,

 • utrzymuje życzliwy kontakt z seniorem, przyjmuje zgłoszenia o odwołaniu obiadu z powodu nieobecności seniora w domu i zgłasza to w aplikacji,

 • nawiązuje wartościowe znajomości międzypokoleniowe i z innymi wolontariuszami.

Angażujesz się i zyskujesz!

#motywacja

czekają na Ciebie spotkania integracyjne, materiały promocyjne i inne ciekawe propozycje

#noweznajomości

poznajesz ciekawych ludzi, zawierasz znajomości
z osobami o podobnych wartościach

#doświadczenie

zdobędziesz ciekawe doświadczenie, które z pewnością zaowocuje w przyszłości

#satysfakcja

działania pomocowe dają ogromną satysfakcję, dzięki Tobie seniorzy mają impuls do zmiany

#rozwójkompetencji

rozwijasz swoje kompetencje poprzez szkolenia, które proponujemy

Finansowanie

Program "POCZTA OBIADOWA" jest organizowany i finansowany przez Fundację Biedronki.

Koordynatorka Projektu

_07 (2)

Małgorzata Kłapsa

tel. 18 44 11 994, 508 772 398

mklapsa@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content