> Edukacja prawna 2022 - artykuły tematyczne

Edukacja prawna 2022 – artykuły tematyczne

Przesyłanie dokumentów tożsamości przez Internet

Pandemia koronawirusa Sars-Cov-2 oraz związane z nią ograniczenia prawne w tym dystans społeczny – znacząco wpłynęły na rozwój obrotu prawnego w Internecie.

Zobacz więcej  

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci

Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których dziecko wyrządzi szkodę osobie trzeciej. W związku z tym pojawia się pytanie czy dziecko ponosi odpowiedzialność w takiej sytuacji? Jeżeli dziecko nie ponosi odpowiedzialności, to kto?

Zobacz więcej  

Kredyty chwilówki – na co zwracać uwagę

„Szybka pożyczka bez zaświadczeń”, „Chwilówka na dowód”, „Szybka pożyczka przez internet lub SMS”, to ogłoszenia z którymi bardzo często spotykamy się w prasie oraz internecie.

Zobacz więcej  

Prawo do obrony koniecznej, a odpowiedzialność karna

Obrona konieczna jest najczęściej występującą w praktyce prawa karnego instytucją uchylającą odpowiedzialność karną czynu, który może wypełniać ustawowe znamiona przestępstwa.

Zobacz więcej  

Odliczenie darowizny od podatku

„Zięć nie rodzina” – regularnie żartują klienci kancelarii dowiadując się, że planowana przez nich darowizna nieruchomości nie będzie korzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Zobacz więcej  

Nieodpłatna pomoc prawna dla Uchodźców z Ukrainy

Informator dot. możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w języku ukraińskim i polskim.

Zobacz więcej  

Odpowiedzialność właścicieli posesji za odśnieżanie chodników

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a konkretnie art. 5 ust. 1 ppkt. 4 – Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Zobacz więcej  

Opodatkowanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jedną z formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest prowadzenie tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej, a zatem jako osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą pod określoną firmą, a co ujęte jest w rejestrze CEIDG (tj. Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej). W przypadku prowadzenia tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej, jednym z obowiązków jest niewątpliwie oprowadzanie właściwych podatków, tj. chociażby podatku od towarów i usług (podatek VAT), a także podatku dochodowego od osób fizycznych oraz oczywiście i pozostałych, stosownych podatków, zależnie od rodzaju podjętej działalności gospodarczej.

Zobacz więcej  

Pozwolenie na broń

Co jakiś czas w Polsce pojawia się w przestrzeni publicznej dyskusja „Czy należy w Polsce liberalizować dostęp do broni palnej, czy raczej go ograniczać?”.
Aby sprostać zadaniu podjęcia polemiki w tym zakresie proponuję przyjrzeć się obecnym uregulowaniom prawnym w zakresie dostępu Polaków do broni, w tym broni palnej.

Zobacz więcej  

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Pacjentowi przysługuje prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, które dotyczy jego stanu zdrowia, jak również do udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Prawo to dotyczy jakiejkolwiek dokumentacji, nie tylko indywidualnej, chociaż prawo wglądu do dokumentacji zbiorczej służy zainteresowanemu wyłącznie co do zapisów na jego temat.

Zobacz więcej  

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje w 2022 roku

Przed nami 2022 rok. Życząc sobie i Państwu, abyśmy przeżyli go w zdrowiu i pomyślności, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu internetowego, poświęconego nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnemu poradnictwu obywatelskiemu i mediacji, a prowadzonego przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

Zobacz więcej  

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content