> Edukacja prawna 2022 - artykuły tematyczne

Edukacja prawna 2022 – artykuły tematyczne

Kiedy można strzelać fajerwerkami i petardami?

Kiedy można strzelać fajerwerkami i petardami?

Żadna z ustaw lub innych aktów prawa powszechnie obowiązującego na terenie całego kraju nie wprowadza generalnego zakazu korzystania z fajerwerków i petard.

Zobacz więcej  

Czym jest pełnomocnictwo i jakie są jego rodzaje?

Czym jest pełnomocnictwo i jakie są jego rodzaje?

W codziennym życiu załatwiamy wiele spraw i dokonujemy wielu czynności. Zwykle działamy osobiście, chcąc wykazać się należytą starannością i wierząc, że osobiście najlepiej wszystkiego dopilnujemy. Nie zawsze jednakże możemy działać we własnej osobie, co wyraźnie pokazał nam ostatni stan epidemii. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi nam m.in. instytucja pełnomocnictwa.

Zobacz więcej  

Czynny żal - kto, kiedy i jak może go przygotowywać?

Czynny żal – kto, kiedy i jak może go przygotowywać?

Czynny żal to zawiadomienie złożone do właściwego organu o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Uwalnia od kary za naruszenie przepisów prawa podatkowego, jeżeli spełnia wszystkie ustawowe przesłanki do jego zastosowania.

Zobacz więcej  

Prawo przejazdu, a prawo przechodu i przegonu

Prawo przejazdu, przechodu i przegonu to tzw. prawa służebne. Prawa i obowiązki wynikające ze służebności są uregulowane w księdze trzeciej kodeksu cywilnego.

Zobacz więcej  

Rękojmia za wady i gwarancja w umowie o roboty budowlane

Rękojmia i gwarancja są to pojęcia które często stosujemy w obrocie, niejednokrotnie używamy ich też zamiennie jednak nie zawsze rozumiemy co tak naprawdę kryje się pod każdym z nich i jaki jest ich wzajemny stosunek do siebie.

Zobacz więcej  

Co grozi za nieudzielenie pierwszej pomocy?

Mamy nie tylko prawny, ale i moralny obowiązek udzielenia pierwszej pomocy osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zobacz więcej  

Obowiązki właściciela psa w bloku i parku

Psy nierzadko traktowane są jako pełnoprawni członkowie rodziny. Nie można jednak zapominać, że na właścicielach czworonogów spoczywają pewne obowiązki, które warto znać, by uniknąć kłopotliwych sytuacji.

Zobacz więcej  

Czego nie można robić w komunikacji publicznej?

Podróżując autobusem, tramwajem lub pociągiem, pasażerowie powinni przestrzegać podstawowych zasad kultury osobistej oraz przepisów porządkowych obowiązujących w środkach komunikacji publicznej.

Zobacz więcej  

Stowarzyszenie Sursum Corda promuje nieodpłatną pomoc prawną

Podczas Pikniku Rodzinnego przedstawiciele Stowarzyszania Sursum Corda zachęcali do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

Zobacz więcej  

Mediacja przed rozwodem

Mediacja w polskim prawie znana jest od wielu lat, jednak pomimo to nadal jest mało doceniania. Wynika to przede wszystkim z niskiej świadomości społeczeństwa oraz braku przekonania, że konflikt w jakim się znajdują można spróbować rozwiązać przy pomocy innej metody, niż tylko długotrwałe i bardzo kosztowne postępowanie sądowe.

Zobacz więcej  

Zaśmiecanie lasu – konsekwencje prawne

LAS zaprasza nas – jego gości do odpoczynku, spacerów, wycieczek rowerowych, podziwiania jego piękna i wytchnienia od codzienności.
A co my jego Goście możemy zrobić dla niego? Przede wszystkim nie możemy go zaśmiecać.

Zobacz więcej  

Hipoteka – w jakich przypadkach nie jest możliwa?

Hipoteka jest to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach, służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Zobacz więcej  

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content