> Edukacja prawna 2022 - artykuły tematyczne

Edukacja prawna 2022 – artykuły tematyczne

Czego nie można robić w komunikacji publicznej?

Podróżując autobusem, tramwajem lub pociągiem, pasażerowie powinni przestrzegać podstawowych zasad kultury osobistej oraz przepisów porządkowych obowiązujących w środkach komunikacji publicznej.

Zobacz więcej  

Stowarzyszenie Sursum Corda promuje nieodpłatną pomoc prawną

Podczas Pikniku Rodzinnego przedstawiciele Stowarzyszania Sursum Corda zachęcali do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

Zobacz więcej  

Mediacja przed rozwodem

Mediacja w polskim prawie znana jest od wielu lat, jednak pomimo to nadal jest mało doceniania. Wynika to przede wszystkim z niskiej świadomości społeczeństwa oraz braku przekonania, że konflikt w jakim się znajdują można spróbować rozwiązać przy pomocy innej metody, niż tylko długotrwałe i bardzo kosztowne postępowanie sądowe.

Zobacz więcej  

Zaśmiecanie lasu – konsekwencje prawne

LAS zaprasza nas – jego gości do odpoczynku, spacerów, wycieczek rowerowych, podziwiania jego piękna i wytchnienia od codzienności.
A co my jego Goście możemy zrobić dla niego? Przede wszystkim nie możemy go zaśmiecać.

Zobacz więcej  

Hipoteka – w jakich przypadkach nie jest możliwa?

Hipoteka jest to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach, służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Zobacz więcej  

Umowa ustna w polskim prawie

Słowo „umowa” większości z nas kojarzy się z dokumentem, który należy podpisać. Jednak, choć większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, najczęściej zawieramy umowy w formie ustnej.

Zobacz więcej  

Jak sprawdzić organizatora kolonii przed zapisaniem dziecka na wyjazd?

Przed wysłaniem dziecka na kolonie, czy obóz warto upewnić się, że organizator jest wiarygodny, a wybrana forma wypoczynku jest bezpieczna dla dziecka i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami pod nadzorem kuratora oświaty oraz że podane w ofercie informacje są prawdziwe.

Zobacz więcej  

Kiedy deweloper odpowiada za wady budynku

W aktualnym stanie prawnym, odpowiedzialność dewelopera za wady budynku została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dowiedz się więcej!

Zobacz więcej  

Kim są osoby ze szczególnymi potrzebami?

W dniu 19 lipca 2019 r. do polskiego porządku prawnego weszła nowa, przełomowa ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

Zobacz więcej  

Przesyłanie dokumentów tożsamości przez Internet

Pandemia koronawirusa Sars-Cov-2 oraz związane z nią ograniczenia prawne w tym dystans społeczny – znacząco wpłynęły na rozwój obrotu prawnego w Internecie.

Zobacz więcej  

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci

Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których dziecko wyrządzi szkodę osobie trzeciej. W związku z tym pojawia się pytanie czy dziecko ponosi odpowiedzialność w takiej sytuacji? Jeżeli dziecko nie ponosi odpowiedzialności, to kto?

Zobacz więcej  

Kredyty chwilówki – na co zwracać uwagę

„Szybka pożyczka bez zaświadczeń”, „Chwilówka na dowód”, „Szybka pożyczka przez internet lub SMS”, to ogłoszenia z którymi bardzo często spotykamy się w prasie oraz internecie.

Zobacz więcej  

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content