Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 
Aktualności
  zobacz 10 starszych newsów >>

21.05.2020"Aktywni razem" - kolejna akcja Korpusu Solidarności


Dziesięciu wolontariuszy wspierających Stowarzyszenie Sursum Corda zaangażowało się w akcję wsparcia dla naszych podopiecznych programu „Na ratunek”. Dla nich czas pandemii jest szczególnie trudny, a choroby współistniejące dodatkowo zwiększają ryzyko zachorowania na koronawirusa. 

To nasi wolontariusze zaproponowali zakup środków ochrony osobistej dla podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda, a wcześniej przeprowadzili ankietę pomocową wśród wybranych osób, której celem było określenie realnych potrzeb. Kolejnym krokiem był zakup maseczek wielorazowych, płynu dezynfekującego oraz jednorazowych rękawiczek, a także ich zapakowanie oraz wysyłka do podopiecznych programu „Na ratunek”. 

Pamiętajmy, że wolontariuszem można być na różne sposoby – codziennie, co jakiś czas, w czasach trudnych, jak teraz, czy w czasach normalnych, które miejmy nadzieję przed nami. Dzięki wolontariuszom mamy dowody na to, że rzeczywistość wokół nas zmienia się na lepsze. Wszystko dzięki temu, że nadal nie brakuje ludzi, którzy poświęcają swój czas, siły – czasem także strach, który wielu z nas paraliżował w obawie przed zachorowaniem – i przekuwają w dobro i tym dobrem się dzielą.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030".
 

 


21.05.20201% podatku dla Stowarzyszenia Sursum Corda

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku


12.05.2020Wsparcie wolontariuszy Korpusu Solidarności w czasie pandemii


W ramach akcji Korpusu Solidarności 10 wolontariuszy włączyło się w organizację POMOCowej INFOlinii Stowarzyszenia Sursum Corda, która w okresie pandemii COVID-19 służy osobom potrzebującym wsparcia i pomocy.

 

Głównym celem POMOCowej INFOlinii jest pierwsze wsparcie dla osób, które odczuwają niepokój i potrzebują po prostu porozmawiać, a także przekazywanie informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy w konkretnych sytuacjach. Sama działalność infolinii została rozszerzona dzięki współpracy podjętej ze Strzelcami z Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz, którzy realizują bezpośrednie wsparcie na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych m.in. poprzez robienie zakupów czy załatwianie podstawowych spraw na poczcie. 

 

Ze środków Korpusu Solidarności zostały zakupione środki ochrony osobistej, niezbędne do działalności pomocowej nowosądeckich Strzelców. Płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki zostały przekazane podczas spotkania wiceprezes Stowarzyszenia Sursum Corda Haliny Rams z komendantem Sławomirem Szczerkowskim. 

 

- To bardzo dobra współpraca, która przynosi konkretne efekty. Starsze i potrzebujące osoby mogą liczyć na nasze wsparcie poprzez POMOCową INFOlinię, a dzięki ogromnemu zaangażowaniu nowosądeckich Strzelców mogą skorzystać z pomocy w zrobieniu tych codziennych zakupów – mówi Halina Rams.

 

Inicjatywa POMOCowej INFOlinii oraz bezpośredniego wsparcia dla osób potrzebujących, to bardzo dobry przykład na realizację idei Korpusu Solidarności, która zakłada angażowanie lokalnych organizacji i społeczności w ważne inicjatywy na rzecz innych. Współpraca Stowarzyszenia Sursum Corda i Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz to także przykład wykorzystania pozytywnego potencjału wolontariuszy, zwłaszcza w trudnej sytuacji pandemii koronawirusa.

 

 

 


08.05.2020Wszystko co dobre, warto kontynuować! Zapraszamy do Korpusu Solidarności


Nie ma okoliczności, które mogłyby zatrzymać ważną i potrzebną społecznie inicjatywę. Praca wolontariusza ma ogromną wartość! Gdziekolwiek i kimkolwiek jesteś, cokolwiek robisz, jeśli tylko masz wolny czas i chęć, by podarować go innym – możesz zmieniać świat wokół siebie na lepszy! 

 

Swoją przygodę możesz rozpocząć już dzisiaj zgłaszając się do grona wolontariuszy Korpusu Solidarności, którego regionalnym koordynatorem jest Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Angażując się w pracę dla innych, wykorzystasz własne umiejętności i talenty, a także zdobędziesz cenne doświadczenia. 

 

Zarejestruj się: 

www.korpussolidarnosci.gov.pl

 

Rejestracja to pierwszy krok do członkostwa w Korpusie Solidarności. Co zyskujesz rejestrując się w Internetowym Systemie Obsługi Wolontariatu? Przede wszystkim otrzymujesz dostęp do ofert wolontariackich od organizacji z całej Polski, a dzięki przepracowanym godzinom możesz zdobyć Kartę Wolontariusza, a razem z nią wiele udogodnień. 

 

Czym jest Korpus Solidarności?

 

To inicjatywa promująca długoterminowy rozwój wolontariatu i zachęcająca Polaków, w tym także lokalne społeczności, do regularnego angażowania się w ważne inicjatywy. Celem Korpusu solidarności jest m.in. podniesienie rangi działań wolontariackich i popularyzacja wolontariatu w perspektywie długoterminowej, wzbudzenie większego zainteresowania wolontariatem, a przez to budowanie silnych i stałych relacji z wolontariuszami.

 

Wsparcie na lata

 

Program wsparcia wolontariatu długoterminowego zaplanowany jest na okres 12 lat, ale już po pierwszych latach jego realizacji spodziewane są bardzo konkretne rezultaty w szeroko pojętym odbiorze społecznym. Chodzi między innymi o zmiany postrzegania wolontariatu w Polsce, który dotychczas często był traktowany jako trudny obowiązek dodatkowej pracy bez wynagrodzenia. To również zwiększenie popularności tej formy wspierania ważnych inicjatyw społecznych, tak aby Polacy częściej swój czas wolny od nauki czy pracy poświęcali na rzecz organizacji oraz instytucji pożytku publicznego.

 

Oddzielną kwestią pozostaje zachęcanie organizacji i placówek, które dotychczas nie prowadziły takiej formy działania, do podjęcia stałej i profesjonalnej współpracy z wolontariuszami. Jednym z celów jest również doprowadzenie do sytuacji, w której koordynatorzy wolontariatu staną się docenianą grupą pracowników, poszukiwaną przez pracodawców.

 


20.04.2020PFRON uruchamia program pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Dla kogo jest ten program?
A
dresatami pomocy w ramach Modułu III są:
1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy
Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski przez system SOW można składać od 10 kwietnia do 4 września br.
https://sow.pfron.org.pl/

Udostępnione zostanie wsparcie dla adresatów modułu III programu poprzez Infolinię 800 889 777; pracownicy infolinii będą udzielać wsparcia technicznego dotyczącego korzystania z sytemu SOW

Szczegóły dotyczące programu, treść programu oraz druki dostępne są na stronie FPRON - kliknij >


09.04.2020Święta Wielkanocne 2020


17.03.2020Sursum Corda i Strzelcy razem dla SENIORÓW!

 

Stowarzyszenie Sursum Corda i Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz podjęły współpracę w ramach pomocy dla SENIORÓW na terenie miasta Nowego Sącza w okresie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem. Stowarzyszenie od dzisiaj (17 marca) uruchomiło POMOCową INFOlinię (508 772 398), która ma być wsparciem dla osób starszych, a Strzelcy rozpoczynają bezpośrednie działania pomocowe w różnych częściach miasta. Jak to działa?

 

 

Dwutorowa pomoc

 

Rozpoczęta współpraca Stowarzyszenia Sursum Corda i Strzelców z Nowego Sącza to realna pomoc, realizowana dwutorowo: 

  • POMOCowa INFOlinia - 508 772 398 - zespół Stowarzyszenia Sursum Corda
  • Pomoc bezpośrednia - Strzelcy z Jednostki 2006 Nowy Sącz

[POBIERZ PLAKAT]

 

Zadaniem zespołu POMOCowej INFOlinii jest wsparcie dla osób, które odczuwają niepokój i potrzebują po prostu porozmawiać, a także przekazywanie informacji odnośnie możliwości uzyskania pomocy w konkretnych sytuacjach. Jednocześnie infolinia będzie przyjmować zgłoszenia dotyczące bezpośredniego wsparcia, realizowanego przez Strzelców, przede wszystkim na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, które w obecnej sytuacji mogą mieć problem choćby z ze zrobieniem zakupów. Dodatkowa komunikacja odbywa się także poprzez grupę na Facebooku: PomocMaMoc

 

- Pozyskane poprzez POMOCową INFOlinię informacje będziemy od razu przekazywać do Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz, która poprzez działania pełnoletnich i umundurowanych Strzelców, będzie pomagać w konkretnych, kryzysowych sytuacjach - mówi Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia Sursum Corda. - Bardzo dziękuję za podjętą współpracę Panu Komendantowi Sławomirowi Szczerkowskiemu, a także wszystkim Strzelcom. Dzięki temu, pomoc będzie kierowana we właściwe miejsca i realizowana przez zweryfikowane osoby z Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowym Sącz  - dodaje. 

 

Jak podkreśla komendant Sławomir Szczerkowski, czas zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, to moment kiedy musimy zadbać w sposób szczególny o nowosądeckich seniorów. - To oni w pierwszej kolejności potrzebują pomocy i naszego wsparcia, a przecież pełna poświęcenia praca na rzeczy innych to także część misji realizowanej na co dzień przez Związek Strzelecki „Strzelec” Organizację Społeczno-Wychowawczą - mówi Sławomir Szczerkowski. - Bardzo dobrym przykładem na łączenie sił w sytuacjach kryzysowych jest współpraca podjęta ze Stowarzyszeniem Sursum Corda. Jestem przekonany, że w ten sposób możemy zrobić dużo dla naszej lokalnej społeczności, służąc naszym doświadczeniem i zaangażowaniem - zaznacza komendant.

 

 

Wsparcie w kryzysowych sytuacjach!

 

Organizatorzy wspólnych działań pomocowych proszą, aby pamiętać, że zarówno POMOCowa INFOlinia, jak i bezpośrednie wsparcie realizowane przez Strzelców na terenie Nowego Sącza są skierowane do osób, które znajdują się w trudnej, kryzysowej sytuacji i nie mają wsparcia osób bliskich, ani żadnej innej pomocy. 

 

- Zanim zadzwonimy na infolinię, spróbujmy poprosić o pomoc kogoś z najbliższej rodziny czy sąsiadów. Często okazuje się, że wokół siebie mamy osoby gotowe do działania, które bardzo chętnie udzielą nam wsparcia. Warto z tego skorzystać - mówi Marcin Kałużny i dodaje, że każda zgłoszona informacja będzie traktowana bardzo poważnie po to, aby nieść realne wsparcie i znaleźć w sytuacji kryzysowej odpowiednie rozwiązanie. 

 

Komendant Sławomir Szczerkowski przypomina również w jaki sposób skorzystać z pomocy świadczonej wspólnie przez Jednostkę Strzelecką 2006 Nowy Sącz i Stowarzyszenie Sursum Corda. 

 

- W sytuacji kryzysowej najpierw prosimy o kontakt z numerem infolinii 508 772 398. Jeśli potrzebna będzie konkretna pomoc, to taka informacja zostanie przekazana do naszej jednostki, a my zajmiemy się resztą. Nasi Strzelcy będą zawsze umundurowani i wyposażeni w identyfikatory z pieczątką Jednostki. 

 

W sprawie wsparcia lub pomocy z jednostką strzelecką można się również skontaktować poprzez:


16.03.2020POMOCowa INFOLINIA Sursum Corda!

 

Obecna sytuacja dla wielu z nas jest niezwykle trudna, szczególnie dla osób starszych, samotnych, czy chorych - ale nie tylko. Często nie wiemy jak poradzić sobie z problemami, które w normalnych warunkach nie sprawiają nam żadnych trudności. DLATEGO uruchamiamy POMOCową INFOLINIĘ, gdzie możesz otrzymać wsparcie gdy: 

  • chcesz z kimś porozmawiać, odczuwasz niepokój
  • potrzebujesz informacji, gdzie możesz uzyskać dodatkową pomoc

Masz trudności? ZADZWOŃ lub NAPISZ! 

Dołącz również do naszej GRUPY na Facebooku #PomocMaMoc: 

[POBIERZ PLAKAT]

Nasz zespół to załoga Stowarzyszenia Sursum Corda, zaprzyjaźnieni pedagodzy, psycholodzy, wolontariusze oraz zwykli-niezwykli ludzie widzący potrzebę wspólnej pomocy. Przy akcji współpracujemy ze służbami państwowymi, samorządowymi i parafiami.

RAZEM pokonamy koronawirusa! 
 
#PomocMaMoc
 

12.03.2020Świąteczne Kartki Dobroczynne - Wielkanoc 2020

Korzystając z naszych Świątecznych Kartek Dobroczynnych wyślesz w świat cząstkę dobra i optymizmu :)

Mamy dla Ciebie świąteczne kartki, których moc jest podwójna. Za pierwszym razem ta moc ujawni się tuż przed Świętami, gdy adresat wyjmie kopertę ze skrzynki pocztowej i otwierając ją uśmiechnie się na myśl o Tobie lub Twojej Firmie czy Instytucji.
 
Za drugim razem dobra moc zadziała, gdy dochód ze sprzedaży zainwestujemy w pomoc ludziom, którzy bardzo jej potrzebują - chorym i niepełnosprawnym z prowadzonego przez nasze stowarzyszenie programu "Na Ratunek".
 
 
 

 


11.03.2020Komunikat STOWARZYSZENIA SURSUM CORDA


Informujemy, że w związku z decyzjami rządowymi dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, ograniczamy bezpośredni kontakt w biurze Stowarzyszenia, a także do odwołania zawieszamy wszelką działalność związaną z Wolontariatem. 

 

Jednocześnie pozostajemy do Państwa dyspozycji w stałym kontakcie telefonicznym oraz mailowym: 
- tel. 18 44 11 994
- e-mail: biuro@sc.org.pl

 

W sprawach dotyczących Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu: 501 316 271.


  zobacz 10 starszych newsów >>

Uruchomiliśmy kanał Sursum Corda na Youtube! Teraz możesz nas również oglądać i posłuchać. Zobacz więcej >>

przewiń w lewo
O Stowarzyszeniu Sursum CordaWolontariat w Stowarzyszeniu Sursum CordaUwolnić DobroWolontariusze Stowarzyszenie Sursum Corda o swojej pracyJeszcze możesz siebie daćGala 10-lecia Stowarzyszenia Sursum CordaMiędzynarodowy Dzień MediacjiBłędne wyobrażenia o wolontariacie
przewiń w prawo

  |   Ostatnia aktualizacja: 28-05-2020   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |