> Aktualności > Za nami pierwsze półrocze pomocy postpenitencjarnej

Aktualności

20220728-za-nami-pol-roku-pomocy-postpenit-2022-01

28 lipca 2022

Za nami pierwsze półrocze pomocy postpenitencjarnej

Pomoc postpenitencjarna od 2014 roku jest ważną częścią działalności Stowarzyszenia Sursum Corda. Realizowane zadania i działania pomocowe wspierają osoby, które zostały zwolnione z zakładu karnego lub aresztu śledczego, a także ich bliskich. Mogą oni skorzystać z konkretnego wsparcia w okresie do 3 miesięcy od momentu zwolnienia z jednostki penitencjarnej. Co udało się zrobić w pierwszym półroczu 2022 roku?

Pomagamy, wspieramy

W sumie, w okresie pierwszych sześciu miesięcy roku, prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej przekazał konkretne wsparcie 130 osobom. Wydano w tym czasie 267 bonów zakupowych, każdy o wartości 100 zł, a dla kolejnych 4 osób zakupiona została niezbędna odzież. 15 osób otrzymało także bilety komunikacyjne, a w jednym przypadku zostały zakupione leki w ramach kontynuacji leczenia.

Ważnym elementem wsparcia postpenitencjarnego był Trening Zastępowania Agresji, który odbył się w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. W ramach działań realizowanych przez Stowarzyszenie Sursum Corda wzięło w nim udział 8 osób. W Zakładach Karnych w Nowym Sączu, Trzebini i Tarnowie przeprowadzonych zostało również 7 spotkań informacyjnych, z których skorzystały 64 osoby.

Pomoc dla osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze to też spotkania z doradcą zawodowym, które pomagają na nowo odnaleźć się na rynku pracy. W ostatnim półroczu przeprowadzono w sumie 12 godzin takich spotkań.

Dodatkowo wsparcie i pomoc były świadczone nie tylko dla osób wcześniej osadzonych, ale także dla ich rodzin i bliskich.

Specjaliści Stowarzyszenia Sursum Corda w ciągu sześciu miesięcy zorganizowali 44 dyżury, przyjmując w ciągu 132 godzin osoby starające się o pomoc postpenitencjarną. Aby móc otrzymać taką pomoc, od momentu zwolnienia z zakładu karnego nie mogło minąć więcej niż 3 miesiące.

Pomoc czeka. Zapraszamy!

Także w drugiej połowie roku zapraszamy do korzystania ze wsparcia i pomocy w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda projektu, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Do rozdysponowania zostało, między innymi, ponad 230 bonów zakupowych o wartości 100 zł każdy oraz noclegi dla osób, które po wyjściu z jednostki penitencjarnej nie mają tymczasowego miejsca pobytu.

Nadal będziemy wspierać osoby, które poprzez brak środków finansowych są wykluczone komunikacyjnie i często nawet nie mają za co wrócić do swoich bliskich. Dlatego do dyspozycji mamy środki na zakup biletów komunikacyjnych. Osobom spełniającym wymogi formalne jesteśmy w stanie zapewnić zakup podstawowej odzieży, niezbędnych leków, a potem także zaprosić na spotkania z doradcą zawodowym, który udzieli wsparcia na drodze do podjęcia pracy.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Sursum Corda:

  • tel. 18 44 11 994

Więcej o Ośrodku Pomocy Postpenitencjarnej w Nowym Sączu:
https://www.sc.org.pl/co-robimy/osrodek-pomocy-postpenitencjarnej/

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content