> Nieodpłatna pomoc prawna 2021 > Nieznajomość prawa szkodzi! Dlaczego warto korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

20200424_sprawiedliwosc_main

24 kwietnia 2020

Nieznajomość prawa szkodzi! Dlaczego warto korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi), to stara łacińska paremia, w myśl której nie można powoływać się na nieznajomość prawa w ochronie przed odpowiedzialnością prawną. Świadomość praw i obowiązków to przede wszystkim ochrona przed poważnymi i często kosztownymi reperkusjami naszych działań.

Otaczający świat sprawia, że na co dzień zmagamy się trudnościami życia zawodowego, prywatnego. Komornik puka do drzwi, rosną odsetki od „chwilówki”, małżonek grozi rozwodem, a pracodawca wręczył wypowiedzenie. Zmienność prawa, niejasno sformułowane przepisy, konieczność odwołania się od otrzymanej decyzji lub sformułowanie pozwu, to uciążliwy problem dla wszystkich, którzy samodzielnie szukają rozwiązań.

Podobnie jak w przypadku choroby, zdecydowanie lepiej zapobiegać niż leczyć, ostatecznie działając na rzecz własnego dobra. W wielu sytuacjach warto sięgnąć po poradę kompetentnej osoby, która poprowadzi nas w drodze do wyjścia z problemów.

Naprzeciw wychodzą specjaliści działający w ramach ogólnopolskiej sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Jest to zadanie rządowe, finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak to działa?

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja – może skorzystać z pomocy.

Martwisz się o koszty? Niepotrzebnie!

Porady są bezpłatne z dbałością o każdego! Osoby z trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu. Mogą one również uzyskać poradę w szczególnych formach, na przykład za pomocą środków komunikacji na odległość – przez telefon, komunikator internetowy. Warto wiedzieć, że w taki również sposób pomoc jest realizowana dla wszystkich w czasie trwania pandemii koronawirusa.

Jak uzyskać wsparcie?

Pomoc uzyskasz na terenie całego kraju. Nie obowiązuje rejonizacja. Każdy powiat prowadzi zapisy telefonicznie i udzielane są podstawowe informacje. Wiele urzędów udostępnia również rejestrację elektroniczną. Szukaj na stronie internetowej i BIP urzędu swojego miasta, gminy lub starostwa powiatowego.

Dzień dobry!

Nic innego nie pozostaje jak udać się na wizytę do wybranego punktu, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja. Najbliższy Twojego miejsca zamieszkania punkt możesz znaleźć na mapie wszystkich punktów w Polsce, dostępnej pod adresem 

  • https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/


Prawnik, doradca, czy mediator?

W wybranym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej udziela prawnik. To przede wszystkim wspólna rozmowa – przedstawienie stanu faktycznego, analiza sytuacji, zadawanie pytań zmierzających do rzeczowego wyjaśnienia sytuacji. Postaraj się zebrać na wizytę wszystkie informacje oraz dokumenty związane ze sprawą.

Prawnik może sporządzić projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, może napisać projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jeżeli masz problem w obszarze spraw mieszkaniowych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, bezrobocia lub jesteś zadłużony – wybierz spotkanie z doradcą w punkcie poradnictwa obywatelskiego. Podczas porady wskaże przysługujące Ci prawa i spoczywające na Tobie obowiązki. Doradca obywatelski ze spokojem i z uwagą wysłucha, udzieli wsparcia oraz pomoże w realizacji opracowanego wspólnie planu działania.

Prawnik lub doradca obywatelski może zaproponować Ci rozwiązanie sporu w sposób polubowny. Mediacja to dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania konfliktu, prowadzony w obecności osoby bezstronnej i neutralnej, czyli mediatora.

Generalnie pomoc jest świadczona z wyłączeniem spraw dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.

Szczegółową informację znajdziesz na stronie internetowej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/, zaś tekst ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej TUTAJ. 

Pamiętaj! Ignorantia iuris nocet.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content