> Nieodpłatna pomoc prawna > Nieznajomość prawa szkodzi! Dlaczego warto korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Aktualności

20200424_sprawiedliwosc_main

24 kwietnia 2020

Nieznajomość prawa szkodzi! Dlaczego warto korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi), to stara łacińska paremia, w myśl której nie można powoływać się na nieznajomość prawa w ochronie przed odpowiedzialnością prawną. Świadomość praw i obowiązków to przede wszystkim ochrona przed poważnymi i często kosztownymi reperkusjami naszych działań.

Otaczający świat sprawia, że na co dzień zmagamy się trudnościami życia zawodowego, prywatnego. Komornik puka do drzwi, rosną odsetki od „chwilówki”, małżonek grozi rozwodem, a pracodawca wręczył wypowiedzenie. Zmienność prawa, niejasno sformułowane przepisy, konieczność odwołania się od otrzymanej decyzji lub sformułowanie pozwu, to uciążliwy problem dla wszystkich, którzy samodzielnie szukają rozwiązań.

Podobnie jak w przypadku choroby, zdecydowanie lepiej zapobiegać niż leczyć, ostatecznie działając na rzecz własnego dobra. W wielu sytuacjach warto sięgnąć po poradę kompetentnej osoby, która poprowadzi nas w drodze do wyjścia z problemów.

Naprzeciw wychodzą specjaliści działający w ramach ogólnopolskiej sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Jest to zadanie rządowe, finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak to działa?

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja – może skorzystać z pomocy.

Martwisz się o koszty? Niepotrzebnie!

Porady są bezpłatne z dbałością o każdego! Osoby z trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu. Mogą one również uzyskać poradę w szczególnych formach, na przykład za pomocą środków komunikacji na odległość – przez telefon, komunikator internetowy. Warto wiedzieć, że w taki również sposób pomoc jest realizowana dla wszystkich w czasie trwania pandemii koronawirusa.

Jak uzyskać wsparcie?

Pomoc uzyskasz na terenie całego kraju. Nie obowiązuje rejonizacja. Każdy powiat prowadzi zapisy telefonicznie i udzielane są podstawowe informacje. Wiele urzędów udostępnia również rejestrację elektroniczną. Szukaj na stronie internetowej i BIP urzędu swojego miasta, gminy lub starostwa powiatowego.

Dzień dobry!

Nic innego nie pozostaje jak udać się na wizytę do wybranego punktu, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja. Najbliższy Twojego miejsca zamieszkania punkt możesz znaleźć na mapie wszystkich punktów w Polsce, dostępnej pod adresem 

  • https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/


Prawnik, doradca, czy mediator?

W wybranym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej udziela prawnik. To przede wszystkim wspólna rozmowa – przedstawienie stanu faktycznego, analiza sytuacji, zadawanie pytań zmierzających do rzeczowego wyjaśnienia sytuacji. Postaraj się zebrać na wizytę wszystkie informacje oraz dokumenty związane ze sprawą.

Prawnik może sporządzić projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, może napisać projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jeżeli masz problem w obszarze spraw mieszkaniowych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, bezrobocia lub jesteś zadłużony – wybierz spotkanie z doradcą w punkcie poradnictwa obywatelskiego. Podczas porady wskaże przysługujące Ci prawa i spoczywające na Tobie obowiązki. Doradca obywatelski ze spokojem i z uwagą wysłucha, udzieli wsparcia oraz pomoże w realizacji opracowanego wspólnie planu działania.

Prawnik lub doradca obywatelski może zaproponować Ci rozwiązanie sporu w sposób polubowny. Mediacja to dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania konfliktu, prowadzony w obecności osoby bezstronnej i neutralnej, czyli mediatora.

Generalnie pomoc jest świadczona z wyłączeniem spraw dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.

Szczegółową informację znajdziesz na stronie internetowej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/, zaś tekst ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej TUTAJ. 

Pamiętaj! Ignorantia iuris nocet.

Możesz wspierać dobre rzeczy

Wesprzyj projekty Stowarzyszenia SURSUM CORDA przez wpłaty online. Każda przekazana w ten sposób złotówka to wiele szans dla naszych podopiecznych.

×