> Co robimy > Wolontariat > Korpus Solidarności

Wolontariat - Korpus Solidarności
Małopolska - 2023

Przedstawiamy ofertę programu wsparcia i rozwoju wolontariatu długoterminowego w Polsce. Korpus Solidarności to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą - środowisko wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, otoczenie wolontariatu.

Program jest propozycją dla osób i organizacji, które zamierzają pomagać i pracować z wolontariuszami nie tylko „od święta„ ale w dłuższej perspektywie czasu.

Dla kogo jest Korpus Solidarności?

Korpus  jest miejscem dla wszystkich zaangażowanych w ideę wolontariatu długoterminowego - osób w różnym wieku, z różnych środowisk, dla tych którzy podzielają podobne wartości, takie jak solidarność, szacunek, dobro wspólne, uczciwość i kierują się umacnianiem solidarności międzyludzkiej.

Program Korpus Solidarności koncentruje się na czterech grupach odbiorców i dla każdej z tych grup przewidziane są różne działania.

Dołącz do nas!

System Obsługi Wolontariatu

System Obsługi Wolontariatu (SOW) to narzędzie ułatwiające poszukiwanie ofert wolontariatu oraz wspomagające zarządzanie pracą wolontariuszy. 

System dostępny jest pod adresem https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl oraz w formie aplikacji mobilnej obsługiwanej przez system operacyjny Android oraz iOS.

Kto realizuje Korpus Solidarności?

Program swoim zasięgiem obejmuje cały kraj, instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W województwie małopolskim realizatorami zadania „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu - edycja 2021-2023” jest nasze Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Program realizowany będzie do końca 2023 r.

Korpus Solidarności - Małopolska 2022 r.

0

zaangażowanych i przeszkolonych wolontariuszy

0

zaangażowanych i przeszkolonych koordynatorów oraz organizatorów wolontariatu

0

zrealizowanych szkoleń / spotkań / akcji /rozdanych bonów edukacyjnych i mini grantów

Nasze filmy

Korpus Solidarności

W codziennym życiu warto pamiętać o innych. Możemy pomagać ludziom wokół w osiąganiu tego, co niemożliwe. Wiek nie ma żadnego znaczenia, a najważniejsze, że mamy pomysł i chęci, aby przekazywać dobro drugiemu Człowiekowi. Możesz dołączyć do Korpusu Solidarności i działać w wolontariacie długoterminowym. My już działamy!

Aktualności

Campus Wolontariat 2023

CAMPUS WOLONTARIAT 2023 – wspaniała przygoda dla najaktywniejszych wolontariuszy

Tegoroczny CAMPUS WOLONTARIAT jest drugą edycją obozu wakacyjnego dla wolontariuszy. Wydarzeniem realizowanym w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

Zobacz więcej  

Kraków! Bezpłatne szkolenie dla koordynatorów wolontariatu

Stowarzyszenie Sursum Corda zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla koordynatorów wolontariatu, które odbędzie się 10 czerwca br. w Krakowie. Szkolenie jest szansą na zdobycie wiedzy, która pozwoli rozwijać Twoją organizację, znaleźć skuteczny sposób na pozyskiwanie wolontariuszy oraz na dobrą współpracę.

Zobacz więcej  

Grafika z dziewczynką i napisami

Wolontariat Nowy Sącz. „Wizytownik – zobacz jak działamy” – 2023

31 maja odbędzie się kolejne spotkanie w pn. „Wizytownik – zobacz jak działamy”, z przedstawicielami Stowarzyszenia SURSUM CORDA oraz Gminnego Schroniska dla zwierząt w Wielogłowach.

Zobacz więcej  

Rozmowy, warsztaty, wyróżnienia. W Warszawie trwa V Forum Wolontariatu

V Forum Wolontariatu to ogólnopolskie spotkanie z udziałem wolontariuszy, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych zaangażowanych w działania wolontariackie.

Zobacz więcej  

Działania rozwijające dla wolontariuszy - Korpus Solidarności 2023

Działania rozwijające dla wolontariuszy w Olkuszu

Myślisz o zdobyciu nowego doświadczenia, a może zastanawiasz się co nowego możesz zrobić w wolontariacie? Na te i inne pytania odpowiedzą Liderzy Wolontariatu już jutro w Olkuszu.

Zobacz więcej  

Miejsce Przyjazne Wolontariuszom - certyfikacja

Tytuł „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” dla Twojej organizacji – 2023

Chcesz sprawdzić w jakim stopniu Twoja organizacja korzysta z dobrych praktyk w zarządzaniu Wolontariatem i podnieść standardy organizowania Wolontariatu? Zapraszamy do Certyfikacji wszystkie organizacje i instytucje z WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, które w świetle obowiązujących przepisów mogą korzystać ze wsparcia wolontariuszy. Niech twoja organizacja lub instytucja zdobędzie tytuł: „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”.

Zobacz więcej  

Archiwum Korpusu Solidarności

WOLONTARIUSZE  Korpusu Solidarności

To osoby z doświadczeniem lub bez, pełne entuzjazmu i ochoty do systematycznej, długofalowej aktywności na rzecz innych. Wolontariuszem w Korpusie Solidarności mogą być osoby w różnym wieku: uczniowie, studenci, pracujący i seniorzy.

Działania na rzecz Wolontariuszy

 • Poradnictwo: indywidualne doradztwo dla wolontariuszy w zakresie m.in. analizy potrzeb społecznych, rozwijania aktywności obywatelskiej i podejmowania nowych działań wolontariackich. Uzyskasz wsparcie formalno-prawne, a także jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Ciekawy sposób do skorzystania z wiedzy i doświadczenia specjalisty. Z poradnictwa można skorzystać w ciągu całego roku 2023.

  > Więcej o poradnictwie 

  > Formularz zgłoszeniowy 

 • Szkolenia podstawowe: ABC dla każdego wolontariusza, okazja poznania najważniejszych zasad i przygotowania się do wolontariatu w Korpusie Solidarności.

  > 3 marca - zobacz fotorelacje ze szkolenia

   

 • Szkolenia - działania rozwijające: dla wolontariuszy, którzy chcą zostać liderami. Dobry sposób na wzmocnienie i rozwinięcie zdolności organizacyjnych oraz liderskich. Dzięki temu będziesz mógł działać jako animator wolontariatu, rozwijając lokalne projekty, organizując akcje oraz różne inicjatywy i działania społeczne.

  > 19 maja - Motywatornia - zapraszamy na szkolenie w Olkuszu 

  > 19 maja  - Caffe Wolontariat  - zapraszamy na szkolenie w Olkuszu 

  > 31 maja  - Wizytownik - zapraszamy na szkolenie w Nowym Sączu 

   

 • Akcje społeczne: to okazja do zamiany dobrych myśli w czyn przez 10-osobowe grupy wolontariuszy, przy wparciu mini grantów - czyli środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji akcji na rzecz społeczności lokalnej. Świetna okazja do podniesienia swoich kompetencji, zdobycia doświadczenia i zrealizowania zaplanowanych wcześniej działań z innymi.

  0głoszenie konkursu już w maju 

   

 • Konkurs na Wolontariusza Roku Korpusu Solidarności: docenimy zaangażowanych wolontariuszy, których zgłoszą organizatorzy wolontariatu. Na terenie Małopolski wybrani zostaną laureaci regionalni, którzy następnie trafią do finału ogólnopolskiego. Okazją do uhonorowania będzie grudniowa Gala Wolontariatu, kiedy to na całym świecie obchodzony jest Dzień Wolontariatu.

  Już we wrześniu rusza konkurs na "Wolontariusza Roku" Korpusu Solidarności. 

  Zobacz relację z konkursu na Wolontariusza i Koordynatora Roku - regionalnych nominacji woj. Małopolskiego 2022r. 

 • Spotkania dla wolontariuszy Szkolnego Korpusu Solidarności: jeśli działasz w swojej szkole jako wolontariusz – możesz poszerzyć swoją wiedzę i bliżej poznać zasady działania w ramach Korpusu Solidarności podczas spotkania z naszym specjalistą.

  > 3 marca  - zapraszamy 

 • Konkurs na Mini Granty – wolontariusze Korpusu Solidarności, działający w co najmniej 2-osobowych zespołach, będą mogli otrzymać do 1 tys. zł na pokrycie kosztów swoich autorskich pomysłów na działania społeczne.

  > 2 marca - rusza konkurs

  >20 marca - ogłoszenie wyników 

 • Bony edukacyjne  - najbardziej aktywni wolontariusze Korpusu Solidarności będą mogli zdobyć bony edukacyjne, które będzie można zamienić na udział wybranym przez siebie, ciekawym szkoleniu lub kursie.

  W czerwcu ruszmy z naborem 

KOORDYNATORZY  Wolontariatu

To osoby zarządzające wolontariatem w organizacji, a więc zajmujące się rekrutacją wolontariuszy, organizacją ich pracy, zachęcaniem ochotników do wolontariatu i podtrzymywaniem ich motywacji, dbaniem o rozwój oraz nagradzaniem ich aktywności.

Działania na rzecz koordynatorów

 • Szkolenia podstawowe: dla zaczynających przygodę koordynatora wolontariatu oraz już pracujących z wolontariuszami. Szkolenie obejmie takie zagadnienia jak: przygotowanie organizacji do wdrożenia projektu z udziałem wolontariuszy, opracowanie oferty wolontariatu, prowadzenie procesu rekrutacyjnego, sprawy formalne, konflikty i kryzysy w wolontariacie, zarządzanie projektowe, motywowanie wolontariuszy i docenianie ich pracy. Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje i poznać konkretne narzędzia – zapraszamy.

  > 10 czerwca zapraszamy  do Krakowa

 • Staże rozwojowe: niecodzienna okazja do odbycia stażu w wybranej organizacji lub instytucji, pod opieką doświadczonego opiekuna wolontariatu. To szansa na wymianę doświadczeń, praktyczne poznanie skutecznych metod zarządzania wolontariatem oraz zainspirowanie się ciekawymi rozwiązaniami i działaniami. Zobacz jak robią to inni!

  > Więcej o stażach 

  > Formularz zgłoszeniowy 

 • Poradnictwo: okazja do skorzystania z indywidualnego kontaktu z doradcą, który będzie wspierał proces rozpoznania potrzeb i możliwości w zakresie wolontariatu w Twoim podmiocie, a także podzieli się podstawową, praktyczną wiedzą dotyczącą zarządzania wolontariatem. Dzięki wsparciu w bezpośrednim kontakcie wzajemnym, będzie Ci łatwiej reagować na pojawiające się potrzeby i sytuacje, czy zweryfikować dotychczas podejmowane lub planowane działania. Z poradnictwo można skorzystać  w ciągu całego roku 2022.

  > Więcej o poradnictwie 

  > Formularz zgłoszeniowy 

 • Konkurs na Koordynatora Roku: chcemy pokazać innym Wasze doświadczenia i zaangażowanie, inspirować się wzajemnie ciekawymi osobami i ich pomysłami. Dlatego zapraszamy do podzielenia się tym co robicie jako koordynatorzy wolontariatu w ramach Konkursu na Koordynatora Roku, którego finał będzie w ramach obchodów Dnia Wolontariusza lub Forum Wolontariatu.

  Już we wrześniu rusza konkurs na "Koordynatora Roku" Korpusu Solidarności. 

  Zobacz relację z konkursu na Wolontariusza i Koordynatora Roku - regionalnych nominacji woj. Małopolskiego 2022r. 

 • Debaty: to spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych koordynatorów wolontariatu. Służyć będą pogłębianiu wiedzy o wolontariacie oraz dyskusji na tematy ważne dla wolontariatu, jak również wymianie poglądów i doświadczeń związanych z wolontariatem. Każda debata to określony temat przewodni.

  > 17 maja - Mszana Dolna 

   

 • Szkolenia – działania rozwijające: przygotowujące koordynatorów z różnych podmiotów do skutecznej współpracy i zarządzania wolontariuszami w standardach Korpusu Solidarności. To też okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z innymi podmiotami współpracujących z wolontariuszami. 

  > 13 kwietnia - Wolontariat w Bibliotece 

   

ORGANIZATORZY  Wolontariatu

To organizacje pozarządowe oraz instytucje sektora publicznego i osoby kościelne. Mogą one zarówno promować i organizować wolontariat, wspierać na różne sposoby jego rozwój, jak również korzystać ze świadczeń wolontariuszy.

Działania na rzecz Organizatorów

 • Szkolenia - działania rozwijające: to aktywne spotkania/szkolenia/warsztaty, służące wymianie doświadczeń wśród osób, które organizują pracę wolontariuszy w swoich instytucjach lub organizacjach. To okazja do rozwoju wiedzy i kompetencji z zakresu tworzenia strategii na rzecz wolontariatu oraz praktycznych umiejętności związanych z procesami współpracy z wolontariuszami. Przeanalizujemy metody planowania i wdrażania programu wolontariatu długoterminowego w organizacji, budowania współpracy zespołowej i rozwijania potencjału wolontariuszy.

  > od 9 maja do 31 października - Spotkania eksperckie - zapraszamy do skorzystania 

 • Szkolenia dla nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności: zapraszamy nauczycieli z Małopolski myślących o wolontariacie w szkole lub już pracujących z uczniami-wolontariuszami do rozwijania swoich kompetencji w zakresie organizacji i prowadzenia Szkolnego Korpusu Solidarności.

   

 • Poradnictwo: to indywidualne pakiety konsultacyjne z doradcą dla organizatorów wolontariatu z różnych podmiotów. Rolą doradcy jest m.in. wsparcie rozpoznania potrzeb dotyczących zaangażowania w wolontariat, a także podzielenie się  praktyczną wiedzą dotyczącą zarządzania wolontariatem. To okazja do przedyskutowania wszelkich wątpliwości, problemów, planów i pomysłów w obszarze wolontariatu. Z poradnictwo można skorzystać  w ciągu całego roku 2022.

  > Więcej o poradnictwie 

  > Formularz zgłoszeniowy 

 • Lokalne spotkania branżowe: cykliczne spotkania różnych grup, np. koordynatorów wolontariatu z ośrodków pomocy społecznej, instytucji kultury lub koordynatorów wolontariatu szkolnego. Spotkania będą okazją do wymiany doświadczeń, a tym samym czerpania pomysłów do działania, unikania błędów, podejmowania wspólnych przedsięwzięć. Spotkaniom, oprócz ogólnego zakresu merytorycznego, towarzyszy każdorazowo temat przewodni.

   

 • Certyfikacja: organizacje, instytucje pracujące z wolontariuszami będą mogły zdobyć certyfikat „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”, potwierdzający wysokiej jakości zarządzanie wolontariatem w placówce, co ma dodatkowo zachęcać wolontariuszy do współpracy. Proces certyfikacji sprzyjał będzie też ocenie poprawności działań prowadzonych przez placówki współpracujące z wolontariuszami Korpusu Solidarności. Zgłoszenia przyjmujemy w ciągu całego roku 2023.

  > Więcej o certyfikacji  

  > Formularz zgłoszeniowy 

OTOCZENIE  Wolontariatu

To przedstawiciele urzędów, instytucji, mediów, czy firm oraz wszyscy, którzy w sposób nieformalny wspierają wolontariat, budując razem kapitał społeczny i dobro wspólne.

Działania na rzecz Otoczenia

Szczegółowy program zostanie opublikowany w drugiej połowie lutego br.

 • Spotkania lokalne koalicje wolontariatu: to spotkania, ukierunkowane na rozwój wolontariatu w środowisku lokalnym. Zapraszamy grupy nieformalne, instytucje, firmy, organizacje pozarządowe, szkoły, samorządowców - czyli wszystkich, którym idea wolontariatu jest bliska, lubią pomagać i działać na rzecz swoich małych ojczyzn.

   

   

 • Projekty dla lokalnych koalicji wolontariatu: wspólne działanie ma sens, bo razem możemy więcej! Dzięki pomysłom, potencjałowi i dofinansowaniu z Korpusu Solidarności (2.500 zł na projekt) zapraszamy do wspólnej realizacji projektów z udziałem przedstawicieli różnych podmiotów oraz wolontariuszy. Powoływane na tę potrzebę koalicje, to sposób na realne rozwijanie kapitału społecznego i współpracę na rzecz dobra wspólnego.

   

Grafika informująca o finansowaniu projektu przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Obywatelskiego

Skontaktuj się z nami

Co robimy 2 1

Halina Rams

Koordynator ds. wolontariatu

tel. 18 44 11 994
kom. 501 316 271

wolontariat@sc.org.pl

Anna Gądek

Anna Gądek

Koordynator projektu

tel. 18 44 11 994
kom. 505 890 799

wolontariat@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content