> Co robimy > Wolontariat > Korpus Solidarności

Wolontariat - Korpus Solidarności
Małopolska - 2023

Przedstawiamy ofertę programu wsparcia i rozwoju wolontariatu długoterminowego w Polsce. Korpus Solidarności to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą - środowisko wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, otoczenie wolontariatu.

Program jest propozycją dla osób i organizacji, które zamierzają pomagać i pracować z wolontariuszami nie tylko „od święta„ ale w dłuższej perspektywie czasu.

Dla kogo jest Korpus Solidarności?

Korpus  jest miejscem dla wszystkich zaangażowanych w ideę wolontariatu długoterminowego - osób w różnym wieku, z różnych środowisk, dla tych którzy podzielają podobne wartości, takie jak solidarność, szacunek, dobro wspólne, uczciwość i kierują się umacnianiem solidarności międzyludzkiej.

Program Korpus Solidarności koncentruje się na czterech grupach odbiorców i dla każdej z tych grup przewidziane są różne działania.

Dołącz do nas!

System Obsługi Wolontariatu

System Obsługi Wolontariatu (SOW) to narzędzie ułatwiające poszukiwanie ofert wolontariatu oraz wspomagające zarządzanie pracą wolontariuszy. 

System dostępny jest pod adresem https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl oraz w formie aplikacji mobilnej obsługiwanej przez system operacyjny Android oraz iOS.

Kto realizuje Korpus Solidarności?

Program swoim zasięgiem obejmuje cały kraj, instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W województwie małopolskim realizatorami zadania „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu - edycja 2021-2023” jest nasze Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Program realizowany będzie do końca 2023 r.

Korpus Solidarności - Małopolska 2022 r.

0

zaangażowanych i przeszkolonych wolontariuszy

0

zaangażowanych i przeszkolonych koordynatorów oraz organizatorów wolontariatu

0

zrealizowanych szkoleń / spotkań / akcji /rozdanych bonów edukacyjnych i mini grantów

Nasze filmy

Korpus Solidarności

W codziennym życiu warto pamiętać o innych. Możemy pomagać ludziom wokół w osiąganiu tego, co niemożliwe. Wiek nie ma żadnego znaczenia, a najważniejsze, że mamy pomysł i chęci, aby przekazywać dobro drugiemu Człowiekowi. Możesz dołączyć do Korpusu Solidarności i działać w wolontariacie długoterminowym. My już działamy!

Aktualności

Pełen wyzwań, dobrej energii, wartościowych spotkań. Taki był 2023 rok!

To budujące, że nie brakło otwartych serc gotowych nieść radość i nadzieję. 2023 był niewątpliwie dobrym rokiem!

Zobacz więcej  

Piękny czas. Międzypokoleniowe spotkanie wigilijne w Starym Sączu

Wigilia dla seniorów z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz była niezwykłym wydarzeniem pełnym ciepła i radości! Podczas wspólnej kolacji wigilijnej goście mogli cieszyć się niepowtarzalną atmosferą. Nie zabrakło również pięknych kolęd, które wypełniły sale radosnym śpiewem.

Zobacz więcej  

Dlaczego warto pomagać? Czy w ogóle warto?

Niewątpliwie pomoc należy się każdemu i płynie prosto z serc naszych wolontariuszy. Pomagamy i zmieniamy ludzkie życia! Historie podopiecznych poruszają nas każdego dnia…

Zobacz więcej  

110 marzeń stało się rzeczywistością! Wspaniały finał akcji ZOSTAŃ DYPLOMOWANYM MIKOŁAJEM

To było prawdziwe święto DOBRA, które dzięki wielkim sercom wielu osób i zaangażowaniu wolontariuszy w postaci mikołajowych prezentów trafiło do najmłodszych podopiecznych Sursum Corda,

Zobacz więcej  

FOTORELACJA! Super Bohaterowie świętowali Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Ulicami Nowego Sącza przeszedł wielki, barwny korowód Super Bohaterów, Mistrzów Pomagania – wolontariuszy Stowarzyszenia Sursum Corda oraz Szkolnych Klubów Wolontariatu działających przy Sądeckim Centrum Wolontariatu, którzy każdego dnia są tam, gdzie tylko potrzebna jest pomocna dłoń.

Zobacz więcej  

Z wizytą studyjną w Stowarzyszeniu Młoda Alwernia

Delegacja wolontariuszy, przedstawiciel Stowarzyszenia Sursum Corda oraz koordynator wolontariatu zdobyli inspirację do działań wolontariackich.

Zobacz więcej  

Archiwum Korpusu Solidarności

WOLONTARIUSZE  Korpusu Solidarności

To osoby z doświadczeniem lub bez, pełne entuzjazmu i ochoty do systematycznej, długofalowej aktywności na rzecz innych. Wolontariuszem w Korpusie Solidarności mogą być osoby w różnym wieku: uczniowie, studenci, pracujący i seniorzy.

Działania na rzecz Wolontariuszy

KOORDYNATORZY  Wolontariatu

To osoby zarządzające wolontariatem w organizacji, a więc zajmujące się rekrutacją wolontariuszy, organizacją ich pracy, zachęcaniem ochotników do wolontariatu i podtrzymywaniem ich motywacji, dbaniem o rozwój oraz nagradzaniem ich aktywności.

Działania na rzecz koordynatorów

 • Szkolenia podstawowe: dla zaczynających przygodę koordynatora wolontariatu oraz już pracujących z wolontariuszami. Szkolenie obejmie takie zagadnienia jak: przygotowanie organizacji do wdrożenia projektu z udziałem wolontariuszy, opracowanie oferty wolontariatu, prowadzenie procesu rekrutacyjnego, sprawy formalne, konflikty i kryzysy w wolontariacie, zarządzanie projektowe, motywowanie wolontariuszy i docenianie ich pracy. Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje i poznać konkretne narzędzia – zapraszamy.

  > 10 czerwca zapraszamy  do Krakowa

  > 30 września zapraszamy do Krakowa

 • Staże rozwojowe: niecodzienna okazja do odbycia stażu w wybranej organizacji lub instytucji, pod opieką doświadczonego opiekuna wolontariatu. To szansa na wymianę doświadczeń, praktyczne poznanie skutecznych metod zarządzania wolontariatem oraz zainspirowanie się ciekawymi rozwiązaniami i działaniami. Zobacz jak robią to inni!

  > Więcej o stażach 

  > Formularz zgłoszeniowy 

 • Poradnictwo: to indywidualne pakiety konsultacyjne z doradcą dla organizatorów wolontariatu z różnych podmiotów. Rolą doradcy jest m.in. wsparcie rozpoznania potrzeb dotyczących zaangażowania w wolontariat, a także podzielenie się  praktyczną wiedzą dotyczącą zarządzania wolontariatem. To okazja do przedyskutowania wszelkich wątpliwości, problemów, planów i pomysłów w obszarze wolontariatu. Z poradnictwa można skorzystać od sierpnia do grudnia 2023 r.

  > Więcej o poradnictwie 

  > Formularz zgłoszeniowy 

 • Konkurs na Koordynatora Roku: chcemy pokazać innym Wasze doświadczenia i zaangażowanie, inspirować się wzajemnie ciekawymi osobami i ich pomysłami. Dlatego zapraszamy do podzielenia się tym co robicie jako koordynatorzy wolontariatu w ramach Konkursu na Koordynatora Roku, którego finał będzie w ramach obchodów Dnia Wolontariusza lub Forum Wolontariatu.

  Już we wrześniu rusza konkurs na "Koordynatora Roku" Korpusu Solidarności. 

  Zobacz relację z konkursu na Wolontariusza i Koordynatora Roku - regionalnych nominacji woj. Małopolskiego 2023r. 

 • Debaty: to spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych koordynatorów wolontariatu. Służyć będą pogłębianiu wiedzy o wolontariacie oraz dyskusji na tematy ważne dla wolontariatu, jak również wymianie poglądów i doświadczeń związanych z wolontariatem. Każda debata to określony temat przewodni.

  > 17 maja - Mszana Dolna 

   

 • Szkolenia – działania rozwijające: przygotowujące koordynatorów z różnych podmiotów do skutecznej współpracy i zarządzania wolontariuszami w standardach Korpusu Solidarności. To też okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z innymi podmiotami współpracujących z wolontariuszami. 

  > 13 kwietnia - Wolontariat w Bibliotece 

  > 10 czerwca - Szkolenie rozwijające w Krakowie

   

ORGANIZATORZY  Wolontariatu

To organizacje pozarządowe oraz instytucje sektora publicznego i osoby kościelne. Mogą one zarówno promować i organizować wolontariat, wspierać na różne sposoby jego rozwój, jak również korzystać ze świadczeń wolontariuszy.

Działania na rzecz Organizatorów

 • Szkolenia - działania rozwijające: to aktywne spotkania/szkolenia/warsztaty, służące wymianie doświadczeń wśród osób, które organizują pracę wolontariuszy w swoich instytucjach lub organizacjach. To okazja do rozwoju wiedzy i kompetencji z zakresu tworzenia strategii na rzecz wolontariatu oraz praktycznych umiejętności związanych z procesami współpracy z wolontariuszami. Przeanalizujemy metody planowania i wdrażania programu wolontariatu długoterminowego w organizacji, budowania współpracy zespołowej i rozwijania potencjału wolontariuszy.

  > od 9 maja do 31 października - Spotkania eksperckie - zapraszamy do skorzystania 

  > do 20 grudnia można wziąć udział w spotkaniu eksperckim online lub osobiście w Krakowie

 • Szkolenia dla nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności: zapraszamy nauczycieli z Małopolski myślących o wolontariacie w szkole lub już pracujących z uczniami-wolontariuszami do rozwijania swoich kompetencji w zakresie organizacji i prowadzenia Szkolnego Korpusu Solidarności.

   

 • Poradnictwo: to indywidualne pakiety konsultacyjne z doradcą dla organizatorów wolontariatu z różnych podmiotów. Rolą doradcy jest m.in. wsparcie rozpoznania potrzeb dotyczących zaangażowania w wolontariat, a także podzielenie się  praktyczną wiedzą dotyczącą zarządzania wolontariatem. To okazja do przedyskutowania wszelkich wątpliwości, problemów, planów i pomysłów w obszarze wolontariatu. Z poradnictwa można skorzystać od sierpnia do grudnia 2023 r.

  > Więcej o poradnictwie 

  > Formularz zgłoszeniowy 

 • Lokalne spotkania branżowe: cykliczne spotkania różnych grup, np. koordynatorów wolontariatu z ośrodków pomocy społecznej, instytucji kultury lub koordynatorów wolontariatu szkolnego. Spotkania będą okazją do wymiany doświadczeń, a tym samym czerpania pomysłów do działania, unikania błędów, podejmowania wspólnych przedsięwzięć. Spotkaniom, oprócz ogólnego zakresu merytorycznego, towarzyszy każdorazowo temat przewodni.

 • Certyfikacja: organizacje, instytucje pracujące z wolontariuszami będą mogły zdobyć certyfikat „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”, potwierdzający wysokiej jakości zarządzanie wolontariatem w placówce, co ma dodatkowo zachęcać wolontariuszy do współpracy. Proces certyfikacji sprzyjał będzie też ocenie poprawności działań prowadzonych przez placówki współpracujące z wolontariuszami Korpusu Solidarności. Zgłoszenia przyjmujemy w ciągu całego roku 2023.

  > Więcej o certyfikacji  

  > Formularz zgłoszeniowy 

OTOCZENIE  Wolontariatu

To przedstawiciele urzędów, instytucji, mediów, czy firm oraz wszyscy, którzy w sposób nieformalny wspierają wolontariat, budując razem kapitał społeczny i dobro wspólne.

Działania na rzecz Otoczenia

 • Spotkania lokalne koalicje wolontariatu: to spotkania, ukierunkowane na rozwój wolontariatu w środowisku lokalnym. Zapraszamy grupy nieformalne, instytucje, firmy, organizacje pozarządowe, szkoły, samorządowców - czyli wszystkich, którym idea wolontariatu jest bliska, lubią pomagać i działać na rzecz swoich małych ojczyzn.

   

   

 • Poradnictwo: to indywidualne pakiety konsultacyjne z doradcą dla organizatorów wolontariatu z różnych podmiotów. Rolą doradcy jest m.in. wsparcie rozpoznania potrzeb dotyczących zaangażowania w wolontariat, a także podzielenie się  praktyczną wiedzą dotyczącą zarządzania wolontariatem. To okazja do przedyskutowania wszelkich wątpliwości, problemów, planów i pomysłów w obszarze wolontariatu. Z poradnictwa można skorzystać od sierpnia do grudnia 2023 r.

  > Więcej o poradnictwie 

  > Formularz zgłoszeniowy 

 • Projekty dla lokalnych koalicji wolontariatu: wspólne działanie ma sens, bo razem możemy więcej! Dzięki pomysłom, potencjałowi i dofinansowaniu z Korpusu Solidarności (2.500 zł na projekt) zapraszamy do wspólnej realizacji projektów z udziałem przedstawicieli różnych podmiotów oraz wolontariuszy. Powoływane na tę potrzebę koalicje, to sposób na realne rozwijanie kapitału społecznego i współpracę na rzecz dobra wspólnego.

   

Finansowanie

KS_zestawienie_1_plik_edytowalny_KOLOR_2023

Skontaktuj się z nami

H.Rams - circle foto - 2023

Halina Rams

Koordynator ds. wolontariatu

tel. 18 44 11 994
kom. 501 316 271

wolontariat@sc.org.pl

A.Gądek - circle foto - 2023

Anna Gądek

Koordynator projektu

tel. 18 44 11 994
kom. 505 890 799

wolontariat@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content