> Co robimy > Wolontariat > Korpus Solidarności

Korpus Solidarności

Korpus Solidarności - długoterminowe wsparcie dla wolontariatu

Korpus Solidarności jest Programem Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030. Jest to inicjatywa której celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających obywateli do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się w wolontariat. Jest to pierwszy w historii Polski tak kompleksowy program wolontariatu, który jest skierowany do wielu grup, zarówno wolontariuszy, jak i tych, którzy organizują im wolontariat  - organizacji, placówek.

 

Korpus zachęca do wolontariatu, promuje go, a przede wszystkim proponuje wsparcie dla tych grup m.in. w postaci działań edukacyjnych, systemu benefitowego, narzędzi do organizacji wolontariatu.

Program ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się ludzi w wolontariat.

Kro realizuje Korpus Solidarności?

Program swoim zasięgiem obejmuje cały kraj, instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego ustawowym celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  W woj. małopolskim realizatorami zadania „Partnerstwo dla Wolontariatu” (zadanie realizowane w ramach Programu „Korpus Solidarności”) jest nasze Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza w partnerstwie z  Regionalnym Centrum Wolontariatu w Krakowie. Program realizowany będzie na terenie całego województwa do końca 2020 r.

Dla kogo jest Korpus Solidarności?

Program Korpusu Solidarności koncentruje się na czterech grupach odbiorców i dla każdej z tych grup przewidziane są różne działania :

DLA WOLONTARIUSZY

DLA KOORDYNATORÓW

 • szkolenia podstawowe i rozwijające

 • wsparcie wolontariatu szkolnego i akcje wolontariackie

 • poradnictwo, program benefitowy i bony edukacyjne

 • narzędzie samooceny kompetencji wolontariackich

 • program małych grantów i obozy wolontariackie

 • konkursy i szkolenia rozwojowe dla liderów wolontariatu

 • szkolenia podstawowe z zakresu zarządzania wolontariatem

 • szkolenia rozwijające dla koordynatorów

 • staże rozwojowe dla koordynatorów

 • poradnictwo

 • debaty

DLA ORGANIZATORÓW WOLONTARIATU

DLA OTOCZENIA WOLONTARIATU

 • szkolenia podstawowe

 • system pośrednictwa SOW, dzięki któremu znajdziesz wolontariuszy dla swojej organizacji

 • poradnictwo

 • szkolenia dla nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności

 • lokalne spotkania branżowe wolontariatu

 • certyfikacja

 • konkursy

 • fora ogólnopolskie

 • lokalne koalicje wolontariatu

 • projekty wolontariackie KS dla lokalnych społeczności

 • grupy i zespoły robocze wspierające realizację Programu

 • kampania społeczna

 • materiały promocyjne

 • konkursy i szkolenia rozwojowe dla liderów wolontariatu

 • portal wiedzy

 • serwis kojarzeniowy dla uczestników Programu

Gdzie znajdziesz więcej informacji?

Stowarzyszenie SURSUM CORDA
tel. 18 441 19 94 lub 501 316 271
mail: wolontariat@sc.org.pl

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
Tel. (sekretariat): 22 468 44 00
kontakt@niw.gov.pl
www.niw.gov.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić każdego dnia! 

×