> Co robimy > Wolontariat > Korpus Solidarności

Wolontariat - Korpus Solidarności - Małopolska - 2022

Przedstawiamy ofertę programu wsparcia i rozwoju wolontariatu długoterminowego w Polsce. Korpus Solidarności to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą - środowisko wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, otoczenie wolontariatu.

Program jest propozycją dla osób i organizacji, które zamierzają pomagać i pracować z wolontariuszami nie tylko „od święta„ ale w dłuższej perspektywie czasu.

Dla kogo jest Korpus Solidarności?

Korpus  jest miejscem dla wszystkich zaangażowanych w ideę wolontariatu długoterminowego - osób w różnym wieku, z różnych środowisk, dla tych którzy podzielają podobne wartości, takie jak solidarność, szacunek, dobro wspólne, uczciwość i kierują się umacnianiem solidarności międzyludzkiej.

Program Korpus Solidarności koncentruje się na czterech grupach odbiorców i dla każdej z tych grup przewidziane są różne działania.

Dołącz do nas!

Co robimy 3

Kto realizuje Korpus Solidarności?

Program swoim zasięgiem obejmuje cały kraj, instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W województwie małopolskim realizatorami zadania „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu - edycja 2021-2023” jest nasze Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Program realizowany będzie do końca 2023 r.

Korpus Solidarności - Małopolska 2021 r.

0

zaangażowanych i przeszkolonych wolontariuszy

0

zaangażowanych i przeszkolonych koordynatorów oraz organizatorów wolontariatu

0

zrealizowanych szkoleń / spotkań / akcji

Nasze filmy

Korpus Solidarności

W codziennym życiu warto pamiętać o innych. Możemy pomagać ludziom wokół w osiąganiu tego, co niemożliwe. Wiek nie ma żadnego znaczenia, a najważniejsze, że mamy pomysł i chęci, aby przekazywać dobro drugiemu Człowiekowi. Możesz dołączyć do Korpusu Solidarności i działać w wolontariacie długoterminowym. My już działamy!

Aktualności

Bezpłatne szkolenie dla Koordynatorów Szkolnego Wolontariatu już 27 września w Nowym Sączu

Stowarzyszenie Sursum Corda zaprasza do udziału w darmowym szkoleniu dla Koordynatorów Szkolnego Wolontariatu, działających w szkołach na terenie województwa małopolskiego.

Zobacz więcej  

Gratulujemy zwycięzcom konkursu „Akcje Wolontariackie 2022”

Znamy zwycięzców realizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda Konkursu KORPUSU SOLIDARNOŚCI na realizację Akcji Wolontariackich.

Zobacz więcej  

Ruszyły konkursy na wybór Wolontariusza i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności 2022

Stowarzyszenie Sursum Corda, partner regionalny Programu Korpus Solidarności, zaprasza do udziału w konkursach organizowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zobacz więcej  

Konkurs „Akcje Wolontariackie” 2022

Od 30 sierpnia w ramach realizacji projektu pn.: „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.
Celem każdej akcji jest promocja idei Korpusu Solidarności oraz podjęcie aktywności wolontarystycznej na terenie Woj. Małopolskiego.

Zobacz więcej  

Campus Wolontariat 2022 – Zapraszamy Wolontariuszy do udziału w obozie

Zachęcamy do działu w Campus Wolontariat 2022, który odbędzie się w dn. 18-25 września w Suchedniowe (woj. świętokrzyskie). Wydarzenie skierowane jest do pełnoletnich wolontariuszy, uczestników Korpusu Solidarności, którzy wyróżniają się zaangażowaniem w działania ochotnicze, realizują stały wolontariat, są zainteresowani podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie realizacji działań wolontariackich.

Zobacz więcej  

Mini granty 2022. Niesamowite efekty zrealizowanych autorskich inicjatyw

8 zwycięskich inicjatyw, 130 wolontariuszy zaangażowanych w pomoc, ponad 300 beneficjentów wyjątkowych działań. To efekty zrealizowanych inicjatyw autorskich, które zostały nagrodzone w konkursie „Mini granty”, w ramach Korpusu Solidarności.

Zobacz więcej  

WOLONTARIUSZE  Korpusu Solidarności

To osoby z doświadczeniem lub bez, pełne entuzjazmu i ochoty do systematycznej, długofalowej aktywności na rzecz innych. Wolontariuszem w Korpusie Solidarności mogą być osoby w różnym wieku: uczniowie, studenci, pracujący i seniorzy.

Działania na rzecz Wolontariuszy

KOORDYNATORZY  Wolontariatu

To osoby zarządzające wolontariatem w organizacji, a więc zajmujące się rekrutacją wolontariuszy, organizacją ich pracy, zachęcaniem ochotników do wolontariatu i podtrzymywaniem ich motywacji, dbaniem o rozwój oraz nagradzaniem ich aktywności.

Działania na rzecz koordynatorów

 • Szkolenia podstawowe: dla zaczynających przygodę koordynatora wolontariatu oraz już pracujących z wolontariuszami. Szkolenie obejmie takie zagadnienia jak: przygotowanie organizacji do wdrożenia projektu z udziałem wolontariuszy, opracowanie oferty wolontariatu, prowadzenie procesu rekrutacyjnego, sprawy formalne, konflikty i kryzysy w wolontariacie, zarządzanie projektowe, motywowanie wolontariuszy i docenianie ich pracy. Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje i poznać konkretne narzędzia – zapraszamy.

  > 4 czerwca - zapraszamy na szkolenie do Krakowa 

 • Staże rozwojowe: niecodzienna okazja do odbycia stażu w wybranej organizacji lub instytucji, pod opieką doświadczonego opiekuna wolontariatu. To szansa na wymianę doświadczeń, praktyczne poznanie skutecznych metod zarządzania wolontariatem oraz zainspirowanie się ciekawymi rozwiązaniami i działaniami. Zobacz jak robią to inni!

  > Więcej o stażach 

  > Formularz zgłoszeniowy 

 • Poradnictwo: okazja do skorzystania z indywidualnego kontaktu z doradcą, który będzie wspierał proces rozpoznania potrzeb i możliwości w zakresie wolontariatu w Twoim podmiocie, a także podzieli się podstawową, praktyczną wiedzą dotyczącą zarządzania wolontariatem. Dzięki wsparciu w bezpośrednim kontakcie wzajemnym, będzie Ci łatwiej reagować na pojawiające się potrzeby i sytuacje, czy zweryfikować dotychczas podejmowane lub planowane działania. Z poradnictwo można skorzystać  w ciągu całego roku 2022.

  > Więcej o poradnictwie 

  > Formularz zgłoszeniowy 

 • Debaty: to spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych koordynatorów wolontariatu. Służyć będą pogłębianiu wiedzy o wolontariacie oraz dyskusji na tematy ważne dla wolontariatu, jak również wymianie poglądów i doświadczeń związanych z wolontariatem. Każda debata to określony temat przewodni.

  > 27 maja - Mszana Dolna - zobacz fotorelacje 

  > I połowa grudnia - z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu 

 • Konkurs na Koordynatora Roku: chcemy pokazać innym Wasze doświadczenia i zaangażowanie, inspirować się wzajemnie ciekawymi osobami i ich pomysłami. Dlatego zapraszamy do podzielenia się tym co robicie jako koordynatorzy wolontariatu w ramach Konkursu na Koordynatora Roku, którego finał będzie w ramach obchodów Dnia Wolontariusza lub Forum Wolontariatu.

  Już we wrześniu rusza konkurs na "Koordynatora Roku" Korpusu Solidarności. 

  Zobacz relację z konkursu na Wolontariusza i Koordynatora Roku - regionalnych nominacji woj. Małopolskiego 2021r. 

 • Szkolenia – działania rozwijające: przygotowujące koordynatorów z różnych podmiotów do skutecznej współpracy i zarządzania wolontariuszami w standardach Korpusu Solidarności. To też okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z innymi podmiotami współpracujących z wolontariuszami. 

  23 marca - O motywowaniu i nie tylko - zapraszamy na szkolenie do Gorlic   

  23 marca - Wolontariat nie taki straszny - jak go zorganizować - zapraszamy na szkolenie do Chrzanowa 

  04 kwietnia - Jak skutecznie zarządzać pracą wolontariuszy - zapraszamy na szkolenie w Nawojowej

   

ORGANIZATORZY  Wolontariatu

To organizacje pozarządowe oraz instytucje sektora publicznego i osoby kościelne. Mogą one zarówno promować i organizować wolontariat, wspierać na różne sposoby jego rozwój, jak również korzystać ze świadczeń wolontariuszy.

Działania na rzecz Organizatorów

 • Szkolenia - działania rozwijające: to aktywne spotkania/szkolenia/warsztaty, służące wymianie doświadczeń wśród osób, które organizują pracę wolontariuszy w swoich instytucjach lub organizacjach. To okazja do rozwoju wiedzy i kompetencji z zakresu tworzenia strategii na rzecz wolontariatu oraz praktycznych umiejętności związanych z procesami współpracy z wolontariuszami. Przeanalizujemy metody planowania i wdrażania programu wolontariatu długoterminowego w organizacji, budowania współpracy zespołowej i rozwijania potencjału wolontariuszy.

  18 kwietnia - Spotkania eksperckie - zapraszamy do skorzystania 

 • Szkolenia dla nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności: zapraszamy nauczycieli z Małopolski myślących o wolontariacie w szkole lub już pracujących z uczniami-wolontariuszami do rozwijania swoich kompetencji w zakresie organizacji i prowadzenia Szkolnego Korpusu Solidarności.

  > 27 września - zapraszamy na szkolenie - wkrótce rekrutacja - Nowy Sącz 

 • Poradnictwo: to indywidualne pakiety konsultacyjne z doradcą dla organizatorów wolontariatu z różnych podmiotów. Rolą doradcy jest m.in. wsparcie rozpoznania potrzeb dotyczących zaangażowania w wolontariat, a także podzielenie się  praktyczną wiedzą dotyczącą zarządzania wolontariatem. To okazja do przedyskutowania wszelkich wątpliwości, problemów, planów i pomysłów w obszarze wolontariatu. Z poradnictwo można skorzystać  w ciągu całego roku 2022.

  > Więcej o poradnictwie 

  > Formularz zgłoszeniowy 

 • Lokalne spotkania branżowe: cykliczne spotkania różnych grup, np. koordynatorów wolontariatu z ośrodków pomocy społecznej, instytucji kultury lub koordynatorów wolontariatu szkolnego. Spotkania będą okazją do wymiany doświadczeń, a tym samym czerpania pomysłów do działania, unikania błędów, podejmowania wspólnych przedsięwzięć. Spotkaniom, oprócz ogólnego zakresu merytorycznego, towarzyszy każdorazowo temat przewodni.

  > 22 czerwiec - zapraszamy na szkolenie 

  >  I połowa październik - zapraszamy na szkolenie  

 • Certyfikacja: organizacje, instytucje pracujące z wolontariuszami będą mogły zdobyć certyfikat „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”, potwierdzający wysokiej jakości zarządzanie wolontariatem w placówce, co ma dodatkowo zachęcać wolontariuszy do współpracy. Proces certyfikacji sprzyjał będzie też ocenie poprawności działań prowadzonych przez placówki współpracujące z wolontariuszami Korpusu Solidarności. Zgłoszenia przyjmujemy w ciągu całego roku 2022.

  > Więcej o certyfikacji  

  > Formularz zgłoszeniowy 

OTOCZENIE  Wolontariatu

To przedstawiciele urzędów, instytucji, mediów, czy firm oraz wszyscy, którzy w sposób nieformalny wspierają wolontariat, budując razem kapitał społeczny i dobro wspólne.

Działania na rzecz Otoczenia

 • Projekty dla lokalnych koalicji wolontariatu: wspólne działanie ma sens, bo razem możemy więcej! Dzięki pomysłom, potencjałowi i dofinansowaniu z Korpusu Solidarności (2.500 zł na projekt) zapraszamy do wspólnej realizacji projektów z udziałem przedstawicieli różnych podmiotów oraz wolontariuszy. Powoływane na tę potrzebę koalicje, to sposób na realne rozwijanie kapitału społecznego i współpracę na rzecz dobra wspólnego.

  W krótce fotorelacja ze zrealizowanych koalicji wolontariatu  

stopka-korpus-solidarnosci-1500-365

Skontaktuj się z nami

Co robimy 2 1

Halina Rams

Koordynator ds. wolontariatu

tel. 18 44 11 994
kom. 501 316 271

wolontariat@sc.org.pl

Agnieszka Kałużny

Agnieszka Kałużny

Koordynator projektu

tel. 18 44 11 994
kom. 694 590 905

akaluzny@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content