> Aktualności > Zwrot biletu kolejowego. Jakie przysługują nam prawa?

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

20201218_zwrot_biletu_kolejowego

21 grudnia 2020

Zwrot biletu kolejowego. Jakie przysługują nam prawa?

Zdarza się, że już po zakupieniu biletu kolejowego podróżny z powodu zmiany planów musi zrezygnować z wyjazdu albo zmienić jego termin. Zastanawiasz się, czy w każdej sytuacji możesz oddać bilet? Nurtuje Cię pytanie, czy w przypadku odstąpienia od umowy przewoźnik może żądać opłaty manipulacyjnej? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej. 

Regulacje w tym zakresie znajdziemy w art. 17  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe. W myśl powyższego przepisu podróżny może zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu.

Zmiana umowy przewozu może dotyczyć terminu odjazdu, miejscowości przeznaczenia, klasy środka transportowego. W celu dokonania zmiany umowy przewozu, podróżny powinien uzyskać od przewoźnika odpowiednie poświadczenie oraz ewentualnie otrzymać zwrot lub dopłacić różnicę należności.

W przypadku odstąpienia od umowy podróżnemu należy się zwrot należności za przejazd po potrąceniu odstępnego. Tej ostatniej opłaty się nie pobiera, gdy odstąpienie od umowy spowodowane jest przyczynami występującymi po stronie przewoźnika. Istotnym jest, że w przypadku biletów kolejowych zakupionych np. przez Internet nie obowiązuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

W przypadku umów dotyczących przewozu osób nie można odstąpić od umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Regulacja ta nie wyłącza obowiązywania prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 17 prawa przewozowego. Oczywiście podróżny ma taką możliwość, natomiast przewoźnik kolejowy może w takim przypadku zażądać tzw. odstępnego (opłaty manipulacyjnej), najczęściej w wysokości 10-15 proc. ceny biletu.

Zastanawiasz się masz możliwość uzyskania rekompensaty, gdy Twój pociąg spóźnia się ponad godzinę? Pasażerowie wszystkich rodzajów pociągów mogą dochodzić odszkodowań z tytułu naprawy szkody powstałej w wyniku opóźnienia pociągu!

Jeśli w wyniku opóźnienia, które wynosi ponad 1 godzinę, zrezygnujesz z podróży, masz prawo do:

  • zwrotu kosztu biletu;
  • bezpłatnego przejazdu do miejsca rozpoczęcia podróży w najbliższym możliwym terminie (w razie konieczności);
  • zmiany trasy przejazdu, by dotrzeć do miejsca docelowego w najbliższym możliwym terminie i na porównywalnych warunkach przewozu;
  • dokonania zmiany rezerwacji na późniejszy, bardziej dogodny termin.

Uprawnienie to jest przewidziane po złożeniu reklamacji bezpośrednio do przewoźnika, z którego usług korzystałeś. Należy jednak pamiętać, że powyższe regulacje dotyczą opóźnień krajowych pociągów dalekobieżnych kategorii Express Intercity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC), Twoje Linie Kolejowe (TLK), interREGIO (IR) oraz wszystkich międzynarodowych w przejazdach pomiędzy krajami UE.

Pamiętaj, aby przed podróżą zapoznać się regulaminami oraz taryfami stosowanymi przez poszczególnych przewoźników kolejowych.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content