> Pomoc Ukrainie > Witamy i pomagamy – zakupy

Вітаємо та запрошуємо - Hічліг - архівна сторінка
Witamy i pomagamy - Zakupy - strona archiwalna

flag-ukraine

Організатором проекту є Фонд Biedronki, а Асоціація Sursum Corda ("підніміть свої серця") з Нового Сонча є одним із партнерів проекту, яка поширює Картки і електронні коди серед біженців.

flag-poland

Organizatorem projektu jest Fundacja Biedronki, natomiast Stowarzyszenie Sursum Corda (”w górę serca”) z Nowego Sącza jest jednym z partnerów projektu, który dystrybuuje Karty i e-Kody wśród Uchodźców w Małopolsce.

Картки для покупок

для:
- повнолітніх жінок
- чоловіків старше 60 років
,
які мають статус біженців війни з України, які перебувають у складній життєвій ситуації.

Вас має направити громадська організація, муніципальне управління, управління міста, школа, центр соціальної допомоги, парафії

Отримання підтримки у вигляді Картки для покупок виключає подачу заявки на отримання електронного коду.

KARTY ZAKUPOWE

Dla:
- pełnoletnich kobiet
- mężczyzn po 60 roku życia
,
posiadających status Uchodźców wojennych
z Ukrainy, znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

Musisz zostać skierowany przez organizację pozarządową, urząd gminy, urząd miasta, szkołę, ośrodek pomocy społecznej lub parafię.

Otrzymanie wsparcia w postaci Karty zakupowej wyklucza wnioskowanie o e-Kod.

Е-КОДИ

Для біженців, які планують виїхати з Польщі або не потребують довготривалої підтримки – e-Kоди для тимчасових покупок.

Е-Kод надається одноразово і має вартість 50 злотих. (надсилається електронною поштою).

Отримання підтримки у вигляді е-Kоду виключає подачу заявки на отримання Картки для покупок.

E-KODY

Dla Uchodźców, którzy planują wyjechać z Polski lub nie potrzebują długofalowego wsparcia – e-Kody na doraźne zakupy.

e-Kod przyznawany jest jednorazowo i ma wartość 50 zł (wysyłka mailem).

Otrzymanie wsparcia w postaci e-Kodu wyklucza wnioskowanie o Kartę zakupową.

fundacja-biedronki-logo-03-2

"Witamy i pomagamy" - program organizowany przez Fundację Biedronki

Зв'язок / Kontakt

ołena-01

Olena Sahanska

Koordynator

tel. +48 18 44 11 994

у годинах 11.00-14.00 ви говорите українською
w godz. 11.00-14.00 porozmawiasz w języku ukraińskim

ukraina@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content