> Powiat Janowski > Od 2 listopada 2021r. darmowa pomoc prawna tylko zdalnie

Powiat Janowski

Zmiana trybu pracy punktów

29 października 2021

Od 2 listopada 2021r. darmowa pomoc prawna tylko zdalnie

Mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno osób udzielających porad, jak i osób korzystających z nieodpłatnego poradnictwa,w związku z dynamicznie wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19, Starosta Janowski informuje, że w okresie od dnia 2 listopada 2021 r. do odwołania, działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym oraz w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzonym przez organizację pozarządową zostaje zawieszona w dotychczasowej formie, poprzez udzielanie porad osobiście, w wyznaczonych lokalach.

Porady będą udzielane wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość.

Procedura udzielania porad:
1. Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ustnie przez:
- telefon
- lub w postaci wiadomości tekstowej SMS pod numerem: 669 774 300, w godzinach pracy punktu
- lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: npp@powiatjanowski.pl

2. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), w obecnie panującej sytuacji, przy udzielaniu porad za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość, osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie składa oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy.

3. Osoba udzielająca porady podejmuje z klientem kontakt w wyznaczonym dniu, godzinie i formie.

4. Osoba, która skorzystała z pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość, nie wypełnia części B karty pomocy, natomiast może przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu: 669 774 300 lub adresem poczty elektronicznej: npp@powiatjanowski.pl lub listownie: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content