> Co robimy > Szkolenia > Kurs wychowawcy wypoczynku / wychowawcy kolonijnego

Kurs wychowawcy wypoczynku / wychowawcy kolonijnego

1 TERMINY: MAJ 2024

kurs-wychowawcy-wypoczynku-01

Cel kursu:

 • Zdobycie uprawnień wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Są to uprawnienia bezterminowe, zaświadczenia zgodne z wytycznymi MEN

 

Wychowawcą kolonijnym może być osoba, która:

 • Nie była karana
 • Ukończyła 18 lat
 • Posiada co najmniejszych wykształcenie średnie
 • Ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku
kurs-wychowawcy-wypoczynku-02
kurs-wychowawcy-wypoczynku-03-3

Tematy zajęć (zgodnie z rozporządzeniem MEN): 

 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 • Planowanie pracy opiekuńczej i wychowawczej i edukacyjnej
 • Ruch i rekreacja
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Zajęcia praktyczno-techniczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Kurs odbywa się wg obowiązujących wytycznych MEN, w tym zajęcia z pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantoma i defibrylatora.

Ilość godzin: 

 • 36 godz. dydaktycznych (wykłady i zajęcia praktyczne)

Forma zaliczenia: 

 • Obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach + egzamin praktyczny i teoretyczny na zakończenie kursu
czas-szkolenie-01
harmonogram-szkolenie-01

Planowany harmonogram zajęć: 

I termin kursu

maj 2024 r.

Miejsce realizacji zajęć

Nowy Sącz

 

Koszty

320 zł / wolontariusze Sursum Corda
390 zł / pozostałe osoby

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe i warsztatowe, zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne z wzorem MEN.

Płatność prosimy uregulować do 3 dni od daty rejestracji na szkolenie. Brak wpłaty traktowany będzie jako rezygnacja z kursu. Wpłaty przyjmujemy na rachunek bankowy:

H4PEOPLE sp. z o.o.  |  14 8805 0009 0049 0012 2000 0010  |  w tytule płatności prosimy wpisać: kurs wychowawcy, imię i nazwisko.

Dlaczego z nami?

Dlaczego warto robić kurs właśnie z nami? Bo prowadzą go specjaliści najwyższej klasy - praktycy, organizujący i uczestniczący w różnych formach wypoczynku dzieci i młodzieży, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zajęcia są prowadzone w formie ćwiczeń, warsztatów i wykładów, a każdy uczestnik otrzymuje ciekawe i przydatne w późniejszej pracy materiały dydaktyczne oraz wzory dokumentów.

Po naszym kursie będziesz wiedzieć m.in. na czym polega odpowiedzialna praca wychowawcy, jak prowadzić dokumentację, z jakimi problemami może przyjść się zmierzyć, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Będziesz umieć udzielać pomocy w razie wypadku, organizować atrakcyjne i aktywne zajęcia z dziećmi. Nauczysz się prowadzenia bezpiecznej rozgrzewki i ciekawych zajęć sportowo-ruchowych. Poznasz różne techniki prac plastycznych oraz sprawdzone pomysły na zajęcia z grupą.

Pracujemy w miłej atmosferze, chętnie odpowiadamy na pytania i lubimy wymianę doświadczeń. Kurs jest prowadzony za zgodą i pod nadzorem Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Zaświadczenia są zgodne z wytycznymi MEN.

Priorytetem jest dla nas wysoka jakość i efektywność szkolenia, dzięki czemu nasi kursanci są chętnie zatrudniani jako wychowawcy.

Zapisy i dodatkowe informacje

Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie grupy minimum 25 uczestników. W przypadku niezebrania się grupy, dokona wpłaty są zwracane przelewem na konta osób, które dokonały rezerwacji i wpłaty.

Dla grup zorganizowanych (minimum 25 osób) dostosowujemy termin i miejsce realizacji do indywidualnych oczekiwań. W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

 • tel. 18 44 11 994 (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00)
 • szkolenia@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content