> Co robimy > Szkolenia > Kurs kierownika wypoczynku

Kurs kierownika wypoczynku

2 TERMINY: 1 kwietnia i 17 czerwca 2023 r.

kierownik-wypoczynku-01

Cel kursu:

 • Zdobycie uprawnień kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii i półkoloni)
 • Są to uprawnienia bezterminowe, zaświadczenia zgodne z wytycznymi MEN

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

 • nie była karana,
 • ukończyła 18 lat,
 • posiada co najmniejszych wykształcenie średnie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • ukończyła kurs kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).
kierownik-wypoczynku-02
kierownik-wypoczynku-03-2

Tematy zajęć (zgodnie z rozporządzeniem MEN): 

 • Planowanie pracy wychowawczej
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
 • Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego
 • Prowadzenie dokumentacji wypoczynku - obowiązujące przepisy

Liczba godzin: 

 • 10 godz. dydaktycznych (wykłady i zajęcia praktyczne)

Forma zaliczenia: 

 • Obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach + egzamin w formie testu

 

kierownik-wypoczynku-04
kierownik-wypoczynku-05

Harmonogram zajęć: 2  terminy kursu

Termin I

01 kwietnia 2023 roku zajęcia od 8.45 do 17.00

Termin II

17 czerwca 2023 roku zajęcia od 8.45 do 17.00

Miejsce realizacji zajęć: 

Zespół Szkół Katolickich Plac Kolegiacki 1 33- 300 Nowy Sącz

 

Koszty

390 zł / osoba

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe i warsztatowe, zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne z wzorem MEN.

Płatność prosimy uregulować do 3 dni od daty rejestracji na szkolenie. Brak wpłaty traktowany będzie jako rezygnacja z kursu. Wpłaty przyjmujemy na rachunek bankowy:

H4PEOPLE sp. z o.o.  |  14 8805 0009 0049 0012 2000 0010  |  w tytule płatności prosimy wpisać: kurs kierownika, imię i nazwisko.

Dlaczego z nami?

Dlaczego warto robić kurs właśnie z nami? Prowadzimy działalność szkoleniową od kilku lat, a od 2000r. organizujemy wypoczynek dzieci i młodzieży. Jesteśmy nie tylko teoretykami, ale przede wszystkim praktykami, którzy podczas kursu chętnie dzielą się swoim doświadczeniem.
Priorytetem jest dla nas wysoka jakość i efektywność szkolenia, dlatego zajęcia są prowadzone w małej grupie, w oparciu o przekazywane materiały dydaktyczne.

Pracujemy w miłej atmosferze, chętnie odpowiadamy na pytania i lubimy wymianę doświadczeń. W przerwie możesz dodatkowo liczyć na ciastko, kawę i herbatę. Kurs jest prowadzony za zgodą i pod nadzorem Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Wydajemy zaświadczenia zgodne z wytycznymi MEN.

Co ważne, istnieje możliwość zatrudnienia na organizowanych przez nas koloniach i półkoloniach.

Dodatkowe informacje

Dla grup zorganizowanych (minimum 10 osób) istnieje możliwość realizacji szkolenia na zamówienie, we wskazanym miejscu i terminie.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy minimum 10 uczestników. W przypadku niezebrania pełnej grupy i konieczności odwołania kursu - opłaty są zwracane na konta bankowe, z których dokonano płatności za udział. W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

 • tel. 18 44 11 994 (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00)
 • szkolenia@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content