> Co robimy > Szkolenia > Kurs kierownika wypoczynku

Kurs kierownika wypoczynku

TERMIN: 25 maja 2024

kierownik-wypoczynku-01

Cel kursu:

 • Zdobycie uprawnień kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii i półkoloni)
 • Są to uprawnienia bezterminowe, zaświadczenia zgodne z wytycznymi MEN

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

 • nie była karana,
 • ukończyła 18 lat,
 • posiada co najmniejszych wykształcenie średnie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • ukończyła kurs kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).
kierownik-wypoczynku-02
kierownik-wypoczynku-03-2

Tematy zajęć
(zgodnie z rozporządzeniem MEN): 

 • Planowanie pracy wychowawczej
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
 • Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego
 • Prowadzenie dokumentacji wypoczynku - obowiązujące przepisy

Liczba godzin: 

 • 10 godz. dydaktycznych (wykłady i zajęcia praktyczne)

Forma zaliczenia: 

 • Obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach + egzamin w formie testu

 

kierownik-wypoczynku-04
kierownik-wypoczynku-05

Harmonogram zajęć: 

25 maja 2024 r. (sobota) - w godz. 8.45 - 17.00

Miejsce realizacji zajęć: 

Zespół Szkół Katolickich, Plac Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sącz

 

Koszty

490 zł / osoba

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe i warsztatowe, egzamin, zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

Płatność prosimy uregulować do 3 dni od daty rejestracji na szkolenie. Brak wpłaty traktujemy jako rezygnację z kursu. Wpłaty przyjmujemy na rachunek bankowy:
H4PEOPLE sp. z o.o. 77 1600 1462 1713 2680 5000 0001 w tytule: kurs kierownika, imię i nazwisko

Dlaczego z nami?

Dlaczego warto robić kurs właśnie z nami?
Prowadzimy działalność szkoleniową od kilku lat, a od 2000 r. organizujemy wypoczynek dzieci i młodzieży. Jesteśmy nie tylko teoretykami, ale przede wszystkim praktykami, którzy podczas kursu chętnie dzielą się swoim doświadczeniem.

Priorytetem jest dla nas wysoka jakość i efektywność szkolenia, dlatego zajęcia są prowadzone w małej grupie, w oparciu o przekazywane materiały dydaktyczne.

Pracujemy w miłej atmosferze, chętnie odpowiadamy na pytania i lubimy wymianę doświadczeń.
W przerwie możesz dodatkowo liczyć na ciastko, kawę i herbatę.
Kurs jest prowadzony za zgodą i pod nadzorem Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Wydajemy zaświadczenia zgodne z wytycznymi MEN.

Co ważne, istnieje możliwość zatrudnienia na organizowanych przez nas koloniach i półkoloniach.

Dodatkowe informacje

Dla grup zorganizowanych (minimum 10 osób) istnieje możliwość realizacji szkolenia na zamówienie, we wskazanym miejscu i terminie.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy minimum 10 uczestników.

 

W przypadku niezebrania pełnej grupy i konieczności odwołania kursu - opłaty są zwracane na konta bankowe, z których dokonano płatności za udział. 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

 • tel. 18 44 11 994 (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00)
 • szkolenia@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content