> Co robimy > Nieodpłatna pomoc prawna > Nasze punkty pomocy > Powiat Bieruńsko-Lędziński 2024
Ikona nagłówka głównego - Nieodpłatna pomoc prawna w 2023 roku

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie,
mediacja oraz edukacja prawna w 2024 r.

Ikona nagłówka - powiat/miasto

Powiat Bieruńsko-Lędziński

bierunsko-ledzinski

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać Cię na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Ikona nagłówka - gdzie otrzymasz darmową pomoc?

otrzymasz DARMOWĄ pomoc?

Ikona nagłówka - komu i w jakim zakresie przysługuje darmowa pomoc?

i w jakim zakresie przysługuje DARMOWA pomoc?

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest dodatkowe oświadczenie, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

Obowiązuje rejestracja na porady za pośrednictwem urzędu starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu. Elektroniczny ogólnopolski system rejestracji działa na stronie zapisy-np.ms.gov.pl.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna
 • informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 • wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw
  w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
 • nieodpłatną mediację.
Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
 • skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
 • nieodpłatną mediację.
Co obejmuje nieodpłatna mediacja

NPP i NPO obejmuje także świadczenie nieodpłatnej mediacji (jeśli nie skierował do niej sąd lub inny podmiot). Możesz liczyć na:

 • poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna pomoc dla Uchodźcow z Ukrainy / Безкоштовна допомога біженцям з України

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.sc.org.pl/ukraina/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Для отримання додаткової інформації відвідайте:
www.sc.org.pl/ukraina/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Ikona nagłówka - rejestracja na darmowe porady

na DARMOWE porady

Aby skorzystać z darmowej pomocy należy się wcześniej zarejestrować. Możesz to zrobić telefonicznie w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (dotyczy dużych miast, na prawach powiatu). W przypadku większości powiatów jest też możliwa całodobowa rejestracja elektroniczna przez stronę: zapisy-np.ms.gov.pl.

Uwaga! W czasie epidemii samorząd lokalny może podjąć decyzję o udzielaniu świadczeń zdalnie.

zAPISY NA PORADY GRAFIKA

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

Tel.: 32 226 91 18
poniedziałek: 7.30 – 17.00
wtorek - czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 14.00

REJESTRACJA ONLINE:

Harmonogram grafika

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘDZINACH,
ul. Lędzińska 24, parter p. 102a

 • Poniedziałek: 13.00 - 17.00
 • Wtorek: 8.30 - 12.30
 • Środa: 7.50 - 11.50
 • Czwartek: 8.00 - 12.00
 • Piątek: 10.00 - 14.00

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU,
ul. Warszawska 168, I piętro p. 27

 • Poniedziałek: 8.00 - 12.00
 • Wtorek: 11.30 - 15.30
 • Środa: 11.30 - 15.30
 • Czwartek: 11.30 - 15.30
 • Piątek: 8.00 - 12.00
Grafika - infolinia poradnicza nieodpłatnej pomocy prawnej

Stowarzyszenie Sursum Corda prowadzi infolinie:

 • dla osób chcących uzyskać informację o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji, warunkach korzystania i rodzajach świadczeń, a także o sposobie rejestracji na wizytę w najbliższej lokalizacji
  tel.: 18 44 11 994,  poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
 • dla osób opuszczających zakłady karne oraz areszt śledczy - w zakresie pomocy postpenitencjarnej
  tel.: 18 44 11 994, poniedziałki: 12.00 - 20.00, środy: 10.00 - 18.00
Ikona nagłówka - najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Jak i gdzie możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy w trudnej sprawie? Poznaj najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie. W ten sposób dowiesz się więcej na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji, które od 2016 roku są świadczone na terenie całej Polski.

Co to jest darmowa pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPP i NPO) reguluje ustawa z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 
W Polsce działa ponad 1500 punktów, gdzie można skorzystać z pomocy prawnika, doradcy i mediatora. 
 
Pomoc udzielana jest co do zasady podczas osobistej wizyty w dowolnym punkcie. W czasie epidemii niektóre punkty mogą działać w trybie zdalnym.
Czy trzeba się rejestrować?

TAK. Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń, wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu. Priorytetowo traktowane są kobiety w ciąży, które są obsługiwane poza kolejnością.

Oprócz rejestracji pod numerem telefonu, który publikuje każdy starosta lub prezydent na stronie internetowej swojego urzędu, działa serwis umożliwiający samodzielne zapisy na porady poprzez stronę: zapisy-np.ms.gov.pl, gdzie w przypadku większości samorządów można już elektronicznie, samodzielnie dokonać wyboru terminu.

Co muszę podać przy rejestracji?

Podczas rejestracji należy podać swoje inicjały, zdecydować z pomocy jakiego specjalisty chce się skorzystać oraz wybrać dostępną datę i godzinę spotkania.

W przypadku pracy zdalnej punktów określa się termin kontaktu ze specjalistą i dodatkowo wskazuje oczekiwany kanał komunikacji na odległość (podając swój numer telefonu, adres mailowy lub dane do komunikatora internetowego itp.), co jest konieczne do nawiązania kontaktu z Tobą przez specjalistę.

Czy muszę podawać jakieś swoje dane podczas wizyty?

W przypadku osobistej wizyty w punkcie pracującym stacjonarnie warunkiem skorzystania z darmowej pomocy jest złożenie oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej (w dokumencie, który dostaniesz na miejscu do wypełnienia i podpisania należy podać imię i nazwisko, nr pesel, adres zamieszkania).

W przypadku osób prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą – konieczne jest też złożenie oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Jak znajdę najbliższy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego?

Z usług nieodpłatnej pomocy można skorzystać w ponad 1500 punktach w całej Polsce – w każdym powiecie. Dostępność w punktach sprawdzisz TUTAJ.

Przy korzystaniu z pomocy nie obowiązuje rejonizacja. Jeśli ze względu na epidemię masz obawy przed osobistą wizytą w punkcie, można poszukać innego punktu w Polsce, który aktualnie udziela świadczeń za pomocą środków komunikacji na odległość.

Jak przygotować się na rozmowę z prawnikiem, doradcą lub mediatorem?

Przed uzgodnionym terminem rozmowy warto skompletować i przeglądnąć dokumenty związane ze sprawą, zaś w dniu umówionej porady mieć je ze sobą.

Zachęcamy, by wcześniej też zastanowić się lub najlepiej wypisać sobie na kartce pytania i wątpliwości, o jakich chcesz porozmawiać.

W sytuacji kontaktu za pomocą środków komunikacji na odległość wybierz spokojne i gwarantujące zachowanie dyskrecji miejsce oraz sprawdź wcześniej sprzęt techniczny i łączność, które będziesz wykorzystywać do kontaktu.

Ile czasu trwa spotkanie i rozmowa?

Rozmowa z prawnikiem lub doradcą trwa określony czas (np. ze względu na kolejnego klienta). Nie zawsze jest możliwe, choćby z powodu obszerności i skomplikowania sprawy lub konieczności zapoznania się z dokumentacją, by uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania od razu. W takiej sytuacji specjalista zaproponuje Ci kolejne spotkanie i uzgodni z Tobą termin.

Umówić się na kolejny termin można korzystając też z ogólnej rejestracji lub poprosić specjalistę o zarezerwowanie terminu pod koniec spotkania, za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Co, jeśli moja sytuacja wymaga dodatkowej pomocy innych specjalistów?

Zdarza się, że sprawa wymaga dodatkowej lub innej formy pomocy.
Otrzymasz wówczas podczas rozmowy z prawnikiem lub doradcą dane kontaktowe do innej placówki, udzielającej bezpłatnych świadczeń.
W punktach nie wolno udzielać informacji ani zachęcać do korzystania z płatnych miejsc pomocy.

Czy mogę liczyć na dyskrecję i zachowanie tajemnicy?

Choć musisz podać swoje dane osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy, to pamiętaj, że rozmówcę obowiązuje tajemnica, więc możesz być spokojny, że wszystko zostaje wyłącznie między Wami.

Składane na początku wizyty oświadczenie jest tak przekazywane do starosty, by w żaden sposób nie było możliwości powiązania go z wypełnianą przez specjalistą kartą pomocy.

Sporządzana przez specjalistę krótka dokumentacja i zbierane dane statystyczne są w pełni zanonimizowane.

Czy są jakieś ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością?

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością - także po ustaniu zagrożeń epidemicznych i po przywróceniu stacjonarnej pracy punktów – mogą liczyć na pomoc za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, poza punktem lub przy użyciu narzędzi wspomagających komunikację (odpowiedni sprzęt lub tłumacz języka migowego).

Wszystkie punkty pomocy lokalne samorządy powinny organizować w miejscach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Czy mogą jakoś ocenić udzieloną pomoc?

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii dotyczącej świadczonej pomocy.

Jeśli punkt pracuje stacjonarnie, to możesz to zrobić za pośrednictwem ankiety wrzucanej do urny, a w trybie zdalnym pod wskazanym numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej starostwa powiatowego lub urzędu miasta.

Poradnictwo w czasie epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stanu wyjątkowego

W sytuacji zawieszenia, decyzją starosty lub prezydenta, bezpośredniej obsługi klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego – z nieodpłatnej pomocy można korzystać za pomocą środków komunikacji na odległość lub poza lokalem punktu. Nie składa się wówczas żadnych oświadczeń.

Ikona nagłówka - edukacja prawna - artykuły tematyczne

Edukacja prawna - artykuły tematyczne

Edukacja prawna - Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu - a sprawa o rozwód

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu – a sprawa o rozwód

Co zrobić kiedy nie znanym aktualnego miejsca zamieszkania współmałżonka, z którym chcemy się rozwieść ?

Cały artykuł  

Ubezwłasnowolnienie oraz możliwość cofnięcia orzeczenia

Kto i na jakiej podstawie może zostać ubezwłasnowolniony. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby cofnąć wydane orzeczenie?

Cały artykuł  

Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa, to temat, któremu zwykle towarzyszą duże emocje. Dowiedz się, jakie są procedury, regulacje oraz jakie konsekwencje niesie ze sobą taki proces.

Cały artykuł  

Pobicie a udział w bójce

Czy wiesz, że terminy „pobicie” i „udział w bójce” często używane są zamiennie w potocznej mowie, ale znacząco różnią się od siebie w kodeksie prawnym?

Cały artykuł  

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jako sposób na wyjście z długów

Może zdarzyć się tak, iż na jakiś czas utracimy płynność finansową. Jeżeli nasze zadłużenia osiągną taki poziom, że nie będziemy w stanie ich uregulować, z pomocą przyjść nam może ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Cały artykuł  

Edukacja prawna - odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Osoba skazana wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności nie zawsze musi odbywać ją w zakładzie karnym.

Cały artykuł  

Ikona nagłówka - materiały edukacyjne do pobrania

Materiały edukacyjne do pobrania

E-Schemat - Prawo na co dzień

E-Informatory prawne

E-Kwartalnik - W dorosłość zgodnie z prawem

E-Poradnik edukacyjny

Sondy społeczne

@edukacjaprawna

Zadaliśmy bardzo proste pytanie.... nooo, może trochę podchwytliwe 🙂 A jaka jest Twoja znajomość prawa ruchu drogowego? #prawodrogowe #nieodplatnapomocprawna #edukacjaprawna #sondauliczna #pomocprawna #nadrodze #prawo

♬ dźwięk oryginalny - Edukacja Prawna
@edukacjaprawna

Mówią, że niewiedza jest błogosławieństwem..., ale czy w każdym przypadku? 🤔 #pomocprawna #sondauliczna #prawokarne #edukacjaprawna #sursumcorda

♬ dźwięk oryginalny - Edukacja Prawna
Ikona nagłówka - edukacja prawna w social mediach

Edukacja prawna w social mediach

Newsletter prawny

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami prawnymi na naszym serwisie? Zostaw swój mail, a my raz na miesiąc prześlemy Ci sporą dawkę ciekawostek!

Ikona nagłówka - finansowanie

Finansowanie

bierunsko-ledzinski

Projekt finansowany z budżetu Państwa, realizowany przez Powiat Bieruńsko-Lędziński

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content