> Co robimy > Centrum Mediacji > Koszty mediacji

Koszty mediacji

koszty_mediacji_02

Zanim zdecydujemy się na postępowanie mediacyjne, warto zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi kosztów prowadzonej mediacji. W tym przypadku mediacje dzielimy na dwa rodzaje: sądowe oraz przedsądowe (prywatne).

Mediacje sądowe

Są prowadzone w sprawach cywilnych, tj. o prawa majątkowe oraz o prawa niemajątkowe, a także w sprawach rodzinnych.W sytuacji skierowania na mediacje przez Sąd, koszty mediacji stanowią koszty sądowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku. W praktyce oznacza to, że strony zgłaszające się na mediacje z postanowienia Sądu nie wnoszą żadnych opłat w Sądeckim Centrum Mediacji.

UWAGA! Jeżeli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji, strona otrzymuje zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. W sprawie o rozwód lub separację, jeżeli dojdzie do pojednania przed sądem pierwszej instancji i cofnięcia pozwu, strona otrzymuje zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeżeli pojednanie się stron nastąpiło przed zakończeniem postępowania przed sądem drugiej instancji, strona otrzymuje zwrot 50% uiszczonej opłaty od apelacji.

Jeśli nie dojdzie do zawarcia ugody lub któraś ze stron przerwie mediacje w sposób nieuzasadniony, koszty postępowania mediacyjnego są doliczane do kosztów sądowych i Sąd w wydawanym wyroku zdecyduje o zasadach poniesienia przez strony kosztów mediacji (np. solidarnie, strona przegrana w całości lub Skarb Państwa w sytuacji zwolnienia z kosztów sądowych).

Mediacje przedsądowe (prywatne)

Opłata wstępna (administracyjna) za podjęcie postępowania mediacyjnego – 150 zł:

  • Od strony inicjującej postępowanie mediacyjne. W przypadku uzyskania zgody stron na prowadzenie postępowania mediacyjnego, koszt mediacji dla strony inicjującej jest pomniejszany o wniesioną opłatę wstępną (administracyjną).

Mediacje rodzinne (w tym: rozwodowe, o opiekę nad dzieckiem):

  • Rozwodowe lub o separację - 400 zł od strony.
  • Rodzinne plany wychowawcze (ustalenie opieki nad dziećmi) – 400 zł od strony.
  • Dla stron, które korzystały z przedsądowej mediacji rozwodowej - 250 zł od strony.

Mediacje cywilne i gospodarcze w sprawach o prawa majątkowe (np. o zapłatę, podział majątku, o alimenty):

  • 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 250 zł od strony.
  • W sprawach o wartościach sporu powyżej 200 000 zł - opłata ustalana jest indywidualnie.
  • W sprawach o alimenty - 250 zł od strony.

Mediacje cywilne i gospodarcze w sprawach o prawa niemajątkowe:

  • 400 zł od każdej ze stron.

Mediacje w sprawach ze stosunku pracy:

  • 250 zł od każdej ze stron.

SPORZĄDZENIE ODPISU UGODY - 50 zł od strony.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content