> Co robimy > Centrum Mediacji > Dlaczego warto korzystać z mediacji?

Dlaczego warto korzystać z mediacji?

mediacje_dlaczego_warto_01

Na koszta sądowe składa się: wpisowe, wszelkie ekspertyzy, koszt adwokatów, czas oraz zdrowie. Większość biorących udział w procesie sądowym wie, jak wysokie ponosi koszta związane ze stresem. Warto zatem poznać zalety mediacji.

Mediacja na każdym etapie

Mediacją mogą zostać objęte spory na każdym etapie: te które już trafiły do sądu (wystarczy taki wniosek złożyć sędziemu) oraz te, które są na etapie przygotowawczym.

Prowadzone według zasad

Mediacje są poufne, bezstronne i neutralne. Rozmowy o trudnych sytuacjach odbywają się w kameralnej atmosferze, za zamkniętymi drzwiami, z zachowaniem pełnej poufności, bez osób trzecich.

Porozumienie w krótkim czasie

Postępowanie mediacyjne umożliwia stronom wypracowanie porozumienia do 3 miesięcy (tyle czasu przeznacza na nie maksymalnie sąd, chyba, że strony poproszą o wydłużenie tego okresu). Zatem dzięki mediacji rozwiązanie sprawy może nastąpić w ciągu kilku tygodni, a nie wielu miesięcy, czy lat. Z naszego doświadczenia wynika, że do zawarcia ugody zwykle dochodzi po 2-4 spotkaniach, a 70% spraw kończy się zawarciem ugody.

Równowaga w mediacji

Mediacja nie wymaga obecności adwokatów, gdyż mediator dba o zachowanie równowagi stron. Podczas mediacji nikt nikogo nie ocenia. Nadal jednak strony mają prawo na każdym etapie mediacji korzystania z porad swoich adwokatów. Z doświadczenia rzadko jest taka potrzeba, ewentualnie pojedyncze konsultacje wyjaśniające prawne aspekty decyzji - oszczędność pieniędzy.

Porozumienie w zasięgu ręki

Mediacja nie wymaga korzystania z usług ekspertów, rzeczoznawców majątkowych, czy wycen innego typu, jeśli strony są w stanie ustalić wspólnie wartość przedmiotu sporu - daje to olbrzymią oszczędność pieniędzy.

Koszty sądowej mediacji

Jeżeli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji, zwracane jest 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła strona wnosząc sprawę do sądu. Jeżeli dojdzie do pojednania przed sądem pierwszej instancji i cofnięcia pozwu, następuje zwrot 100% opłaty sądowej. Jeżeli pojednanie się stron nastąpiło przed zakończeniem postępowania przed sądem drugiej instancji, strona otrzymuje zwrot 50% uiszczonej opłaty od apelacji.

W pozostałych sytuacjach koszty mediacji są zaliczone do kosztów procesu. Jeśli sąd podejmie, na wniosek strony, decyzję o zwolnieniu z kosztów sądowych - koszty mediacji pokryje skarb państwa. Natomiast w sprawach prywatnych (pozasądowych) koszty mediacji ponoszą obie strony solidarnie. Więcej o kosztach mediacji pozasądowej - TUTAJ.

Nauka na przyszłość

Wspólne wypracowanie ugody daje również stronom konfliktu większą satysfakcję osobistą, psychologiczną, rokując na przyszłość lepszą jakość kontaktów, jeśli z przyczyn rodzinnych czy biznesowych będą niezbędne.

Zatem wygrana dotyczy nie tylko dóbr będących podstawą konfliktu, ale też osobistej satysfakcji, jaką zyskują strony dochodzące razem do porozumienia. Wygrana dotyczy wzrostu wzajemnego szacunku, zrozumienia wzajemnych potrzeb oraz zwiększa szanse na konstruktywny kontakt przyszłości, np. dalszą współpracę kontrahentów itp.

Nie ma przegranych

Wypracowana wspólna ugoda stron ma charakter wygrany/wygrany, a nie jak często ma to miejsce w wyniku rozprawy sądowej: wygrany/przegrany lub przegrany/przegrany.

Masz prawo decydowania

W przeciwieństwie do procesu sądowego, podczas mediacji strony zachowują prawo decydowania o jej wyniku. Mediacja umożliwia poczucie osobistego wpływu na bieg zdarzeń i zapadające decyzje. Warto pamiętać, że mediacje można przerwać na każdym etapie jej trwania!

Pisemna ugoda między stronami

Pisemna ugoda zawarta przed mediatorem, ma - po jej zatwierdzeniu przez sąd - moc prawną wyroku sądowego, jest natychmiast prawomocna i wykonalna (może podlegać egzekucji). Zatwierdzenie ugody przed sądem jest zwolnione z opłaty.

W przypadku ugody ws. rozwodu można w niej zastrzec brak winy po którejkolwiek ze stron.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content