> Aktualności > Akcja rekrutacja! Zatrudnimy doradców obywatelskich, prawników i mediatorów na 2023 r.

Aktualności

REKRUTACJA - npp, npo, m - grafika uniwersalna

07 lipca 2022

Akcja rekrutacja! Zatrudnimy doradców obywatelskich, prawników i mediatorów na 2023 r.

Stowarzyszenie Sursum Corda rekrutuje do pracy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) na terenie całej Polski, prowadzonych na podstawie ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Działalność w tym zakresie prowadzimy od 2016 r. i jesteśmy największą organizacją w kraju pod względem ilości prowadzonych punktów NPP i NPO.

PRACA DLA:

RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW

DORADCÓW OBYWATELSKICH - posiadających wymagane ustawą szkolenie z zakresu poradnictwa obywatelskiego (w tym osoby gotowe do zdobycia kwalifikacji do 30.09.2022 r.). Jedynym podmiotem szkolącym (online) jest Związek Biur Porad Obywatelskich (http://zbpo.org.pl/szkolenia/)

MEDIATORÓW (w tym osoby z ukończonymi szkoleniami mediacyjnymi, zainteresowane uzyskaniem wpisu na listę mediatorów przy Stowarzyszeniu Sursum Corda)

OPIS STANOWISKA:

Pełnienie stałych dyżurów w wybranym punkcie w Polsce i udzielanie świadczeń zgodnie z ww. ustawą.

WARUNKI WSPÓŁPRACY:

Czas pracy

02.01.2023 - 31.12.2023 - uzgodnione 1-5 dni w tygodniu (pon.-pt.), zwykle 4 godz. dziennie

Harmonogram pracy i lokalizacje punktów wykonywania świadczeń wg decyzji samorządu lokalnego.
Można przyjąć, że w większości przypadków będą to te same lokalizacje i godziny jak w b.r. (informacje o harmonogramie pracy punktów na stronach www powiatów/miast oraz w serwisie https://zapisy-np.ms.gov.pl).

Zakres obowiązków

 • osobista obecność w punkcie w uzgodnionych terminach - potwierdzana na karcie czasu pracy i przez zalogowanie się w systemie informatycznym
 • udzielanie nieodpłatnych świadczeń zgodnie z ustawą
 • dysponowanie w czasie dyżuru własnym laptopem
 • wypełnianie "kart pomocy” dla każdej porady w programie Min. Sprawiedliwości
 • comiesięczne przekazywanie dokumentacji do samorządu lokalnego (oświadczenia klientów)
 • osoby pełniące min. 2 dni dyżurów w tyg. - opracowanie 1x w roku krótkiego artykułu edukacyjnego z zakresu prawa

Forma zatrudnienia 

 • własna działalność gospodarcza (na podstawie FV) lub umowa zlecenie

WYNAGRODZENIE miesięczne
(przy pełnym wymiarze 5 stałych, 4-godzinnych dyżurów tygodniowo; wysokość wynagrodzenia jest iloczynem ilości zadeklarowanych stałych dni dyżurów, bez względu na ilość udzielonych świadczeń)

4.300 zł brutto | NPO - doradca obywatelski - 1 stały dzień dyżurów co tydzień to 860 zł/m-c

4.100 zł brutto | NPP - prawnik, mediator - 1 stały dzień dyżurów co tydzień to 820 zł/m-c

Wynagrodzenie wzrośnie, pod warunkiem podniesienia kwoty dotacji, co zostanie ogłoszone przez Min. Sprawiedliwości jesienią.

ZAPEWNIAMY

 • stabilną, całoroczną umowę na 2023 r., wg uzgodnionego harmonogramu
 • obsługę organizacyjną (m.in. koordynator-opiekun, obsługa finansowa)
 • oprogramowanie do zautomatyzowanego dokumentowania pracy
 • wyposażone pomieszczenie (umeblowane, materiały papiernicze, drukarka/skaner, internet)
 • umawianie wizyt (w systemie informatycznym)
 • płynne, comiesięczne regulowanie należności finansowych, zgodnie z zawartą umową

 

Rekrutacja wyłącznie online: 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>

Z chęcią podejmujemy także współpracę z zespołami specjalistów (prawnikami, doradcami obywatelskimi i mediatorami), którzy zadeklarują wspólną obsługę sieci punktów na terenie wybranego powiatu lub miasta na prawach powiatu.

Z przyjemnością odpowiemy na pytania dotyczące współpracy - tel. 18 44 11 994 (pon. - pt: 8.00 - 16.00).

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content