> Powiat Węgorzewski 2021 > Wznowienie bezpośredniej obsługi

Powiat Węgorzewski 2021

Zmiana trybu pracy punktów

28 czerwca 2021

Wznowienie bezpośredniej obsługi

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2021r. otwarte zostają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na terenie Powiatu Węgorzewskiego.

Mając na uwadze obowiązek zachowania reżimu sanitarnego oraz zachowanie ciągłości pracy punktu uprzejmie prosimy o rozważenie, czy konieczne jest osobiste stawienie się w punkcie.

Nadal można skorzystać z porady prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość: telefon, poczta elektroniczna.

Z uwagi na względy bezpieczeństwa osoby chcące skorzystać bezpośrednio z porad proszone są o zachowanie środków ostrożności, tj. muszą mieć na twarzy maseczkę zakrywającą usta i nos. Przy wejściu należy zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji znajdującym się w budynku.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umówić wizytę pod nr telefonu: 87 427 06 42 (sekretariat PCPR w Węgorzewie), poprzez pocztę mailową: sekretariat@pcprwegorzewo.pl oraz moduł zapisów na porady zdalne za pomocą strony internetowej https://np.ms.gov.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content