> Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

grafika_pomoc_prawna_zakres_main_01

Od 2016 roku na terenie całej Polski działa system nieodpłatnej pomocy, która wprowadzona została ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej. Tak rozpoczęła się historia pomocy, która obecnie jest świadczona w każdym powiecie w kraju.

Nieodpłatna pomoc

Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP i Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, podjęło prace zmierzające do nowelizacji podjętej ustawy, a wypracowany projekt nowelizacji został uchwalony przez Sejm w dniu 15 czerwca 2018 roku w postaci Ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

Możesz wspierać dobre rzeczy

Wesprzyj projekty Stowarzyszenia SURSUM CORDA przez wpłaty online. Każda przekazana w ten sposób złotówka to wiele szans dla naszych podopiecznych.

×