> Nieodpłatna pomoc prawna > Urlop wypoczynkowy. O czym powinniśmy wiedzieć?

Nieodpłatna pomoc prawna

20210630-jak-zalozyc-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza

30 czerwca 2021

Urlop wypoczynkowy. O czym powinniśmy wiedzieć?

To bez wątpienia jeden z ważniejszych tematów dla każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Urlop wypoczynkowy, bo o nim właśnie mowa, powinien być również ważny dla każdego pracodawcy, bo pozwala na wypoczynek i regenerację zatrudnionych w firmie osób. Co powinniśmy wiedzieć w tym temacie? 

Urlop wypoczynkowy, czyli co?

Na początek warto wyjaśnić czym tak naprawdę jest urlop wypoczynkowy i komu przysługuje. Mówiąc najprościej: jest to jedno z podstawowych praw pracownika zatrudnionego na umowę o pracę i jednocześnie uprawnienie, które pozwala pracownikowi w pewnym okresie w ciągu roku nie wykonywać swojej pracy. Co istotne za ten okres pracownik otrzymuje swoje normalne wynagrodzenie. 

Dlaczego urlop wypoczynkowy jest tak ważny? Ponieważ pozwala na wypoczynek i regenerację, a co za tym idzie, chroni nas przed przemęczeniem, a czasami nawet przed wypaleniem zawodowym. Urlop ma ogromny wpływ na kondycję i samopoczucie pracownika, który dzięki temu może się zregenerować i po powrocie do swojego zakładu pracy może jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki zawodowe. 

Ile urlopu nam przysługuje? 

Wymiar naszego urlopu jest zależny od tego jaki mamy staż pracy. Mamy tutaj dwie możliwości: 

  • jeśli nasz staż pracy wynosi do 10 lat, to przysługuje nam 20 dni urlopu wypoczynkowego,
  • jeśli nasz staż pracy jest większy niż 10 lat, to przysługuje nam 26 dni urlopu wypoczynkowego. 

Uwaga! Do stażu pracy wlicza się także okres nauki w szkole zasadniczej, średniej czy w ramach studiów wyższych. To bardzo ważna informacja, która ma wpływ na nasze późniejsze życie zawodowe. 

Odmowa urlopu. Czy to możliwe? 

Pracownicy raczej rzadko zastanawiają się nad tym czy pracodawca może odmówić nam urlopu. Jednocześnie ciekawą kwestią pozostaje termin planowanego urlopu, który bardzo często proponuje sam pracownik. Co w tym przypadku powinniśmy wiedzieć? 

Nie ulega wątpliwości, że nasz pracodawca musi udzielić nam urlopu w tym roku, w którym nabyliśmy do niego prawo. Stąd też nie mamy tu wprost możliwości odkładania urlopu na kolejne lata. O tym warto pamiętać! Natomiast jeśli chodzi o termin przysługującego nam urlopu, to ta kwestia zależy od porozumienia się pracownika z pracodawcą. Powinniśmy przy tym mieć na uwadze, że ten ostatni musi zachować w zakładzie pracy ciągłość działań, dlatego nie każdy zaproponowany przez pracownika termin urlopu może być zaakceptowany przez jego szefa. Nietrudno wyobrazić sobie również sytuację, w której większość lub wszyscy pracownicy chcieliby skorzystać z urlopu w tym samym lub podobnym terminie, czego oczywistym efektem byłby niemal całkowity paraliż przedsiębiorstwa lub firmy. Dlatego, ostatecznie to pracodawca podejmuje decyzję o terminie udzielanego urlopu wypoczynkowego.

Odwołanie z urlopu

Nie tylko jest to możliwe, ale prawo pracy przewiduje takie sytuacje, które pozwalają na odwołanie pracownika z odbywanego już urlopu wypoczynkowego. Aby jednak było to możliwe, musi być spełniony ważny warunek – pracodawca nie mógł przewidzieć zaistnienia powodu, dla którego musi przerwać urlop pracownika, jeszcze przed jego udzieleniem. Przykładem może być awaria, która jest zdarzeniem losowym, trudnym lub niemożliwym do przewidzenia. 

To nie koniec ważnych informacji dla obu stron. Odwołanie pracownika z urlopu wiąże się także z tym, że pracodawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, które poniósł pracownik w wyniku przerwania jego urlopu wypoczynkowego! 

Urlop na żądanie, czyli nie pójdę dziś do pracy

Życie lubi zaskakiwać, a nieprzewidziane sytuacje zdarzają się każdemu. To może oznaczać, że nagle pojawia się potrzeba zgłoszenia urlopu z dnia na dzień. Jakie mamy wówczas uprawnienia jako pracownicy? Również taką sytuację przewiduje w swoich regulacjach prawo pracy, a pracownik może skorzystać z tzw. urlopu na żądanie. Należy tu zaznaczyć, że pracodawca ma obowiązek udzielenia swojemu pracownikowi – w ciągu roku kalendarzowego – do 4 dni urlopu w terminie wskazanym przez samego pracownika. Jeśli nie chcemy lub nie możemy w danym dniu wykonywać swoich obowiązków zawodowych wystarczy, że zgłosimy naszemu pracodawcy chęć wykorzystania tzw. urlopu na żądanie, a ten ma obowiązek nam go udzielić. 

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić każdego dnia! 

×
Skip to content