> Pomoc Ukrainie > Witamy i pomagamy – zakupy

Вітаємо та запрошуємо - Hічліг - архівна сторінка
Witamy i pomagamy - Zakupy - strona archiwalna

flag-ukraine

Організатором проекту є Фонд Biedronki, а Асоціація Sursum Corda ("підніміть свої серця") з Нового Сонча є одним із партнерів проекту, яка поширює Картки і електронні коди серед біженців.

flag-poland

Organizatorem projektu jest Fundacja Biedronki, natomiast Stowarzyszenie Sursum Corda (”w górę serca”) z Nowego Sącza jest jednym z partnerów projektu, który dystrybuuje Karty i e-Kody wśród Uchodźców w Małopolsce.

Картки для покупок

для:
- повнолітніх жінок
- чоловіків старше 60 років
,
які мають статус біженців війни з України, які перебувають у складній життєвій ситуації.

Вас має направити громадська організація, муніципальне управління, управління міста, школа, центр соціальної допомоги, парафії

Отримання підтримки у вигляді Картки для покупок виключає подачу заявки на отримання електронного коду.

KARTY ZAKUPOWE

Dla:
- pełnoletnich kobiet
- mężczyzn po 60 roku życia
,
posiadających status Uchodźców wojennych
z Ukrainy, znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

Musisz zostać skierowany przez organizację pozarządową, urząd gminy, urząd miasta, szkołę, ośrodek pomocy społecznej lub parafię.

Otrzymanie wsparcia w postaci Karty zakupowej wyklucza wnioskowanie o e-Kod.

Е-КОДИ

Для біженців, які планують виїхати з Польщі або не потребують довготривалої підтримки – e-Kоди для тимчасових покупок.

Е-Kод надається одноразово і має вартість 50 злотих. (надсилається електронною поштою).

Отримання підтримки у вигляді е-Kоду виключає подачу заявки на отримання Картки для покупок.

E-KODY

Dla Uchodźców, którzy planują wyjechać z Polski lub nie potrzebują długofalowego wsparcia – e-Kody na doraźne zakupy.

e-Kod przyznawany jest jednorazowo i ma wartość 50 zł (wysyłka mailem).

Otrzymanie wsparcia w postaci e-Kodu wyklucza wnioskowanie o Kartę zakupową.

fundacja-biedronki-logo-03-2

"Witamy i pomagamy" - program organizowany przez Fundację Biedronki

Зв'язок / Kontakt

ołena-01

Olena Sahanska

Koordynator

tel. +48 18 44 11 994

у годинах 11.00-14.00 ви говорите українською
w godz. 11.00-14.00 porozmawiasz w języku ukraińskim

ukraina@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content