> Pomoc Ukrainie > Pomoc Ukrainie – REGULAMIN

ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ

«Ласкаво просимо та допомагаємо - НІЧЛІГ»

Це програма допомоги, спрямована на надання безкоштовних та тимчасових нічлігів найбільш потребуючим біженцям з України. Допомога надається у формі бронювання житла по всій Польщі.

Організатором проекту є Фонд Biedronki, а одним із партнерів проєкту є Асоціація Sursum Corda ("підніміть свої серця") з Нового Сонча, яка надає житло біженцям, які опинилися у найважчій ситуації.

Особи, які мають право скористатися допомогою:

Біженці з України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, не мають фінансових можливостей для покриття витрат на тимчасове проживання, а також не мають у Польщі сім’ї, друзів чи родичів, які могли б надати їм притулок.

Умовою для отримання допомоги у вигляді безкоштовного проживання є:

1.надати ім'я та прізвище всіх осіб, які потребують житла,

2.пред'явлення типу,, номера та серії документа, на підставі якого може бути підтверджено особу кожного, хто претендує на проживання,

3. документальне підтвердження дати перетину польського кордону,

4.надання додаткової інформації про ситуацію, плани та очікувану допомогу,

5. якомога швидше інформувати про будь-які зміни в бронюванні, наприклад, скасування, зміна або необхідність скоротити бронювання,

6. передача вищевказаних даних особисто або в електронному вигляді представнику Асоціації «Sursum Corda».

Асоціація «Sursum Corda», як партнер проєкту, зобов’язана:

1. визначати, перевіряти та приймати рішення про надання допомоги або відмову в наданні допомоги біженцям, які подають заяву на проживання, на підставі наданих даних, документів та відомостей про їх особисте становище;

2. особам, які мають право на допомогу: пошук доступних засобів і - якщо вони знаходяться в межах часу та місця, очікуваного заявником, - зробити бронювання,

3. надати біженцю всю необхідну інформацію, пов’язану з бронюванням, тобто адресу, кількість ночей тощо (через електронну пошту, SMS, Messenger, WhatsApp, Viber або у вигляді роздруківки),

4.захищати отримані дані - належним чином захищаючи їх,

5. виконувати проєкт до вичерпання бюджету, наданого Фондом Biedronki.

6. дотримуватися правил, що містяться в договорі з організатором: Фонд Biedronki.

Правила бронювання житла:

1. Бронювання можливе в період: 25 квітня 2022 року - 31 грудня 2022 року.

2. Бронювання  здійснюватиметься в електронному вигляді в готелях, пансіонатах, центрах розміщення в Польщі, доступним на спеціальній інтернет-платформі.

3. Бронювання житла в конкретному населеному пункті можливе лише за умови наявності об'єкта на потрібний період та в обраному місті.

4. Проживання бронюється на одного (1) біженця на максимальний термін не більше десяти (10) ночей.

5. Максимальна вартість однієї ночі для однієї особи становить максимум 100 злотих. Витрати на проживання покриває Фонд Biedronki.

6. У разі необхідності та після перевірки ситуації біженця можна перебронювати житло для даного біженця, але не більше 3 разів загалом для даного біженця (максимум 30 ночей у всіх закладах розміщення ). Найкраще подати запит на повторне бронювання за 3 дні до закінчення поточного бронювання з понеділка по п’ятницю, 

7. У виняткових випадках Асоціація може звернутися до Фонду Biedronka з проханням надати біженцю більше 30 ночей. Призначення цієї кількості ночей можливе лише після отримання згоди Фонду у вигляді електронного листа.

8. Нічліг, зазначений в пунктах 6 і 7, може бути продовжено в тому самому місті або об'єкті за умови наявності в них вільних місць. В іншому випадку вам запропонують проживання в іншому закладі.

9. Асоціація може забронювати житло за 30 днів до початку періоду, на який зроблено бронювання.

10. Асоціація Sursum Corda є посередником у бронюванні житла. Вона не несе відповідальності за умови проживання та не забезпечує харчування біженцям під час їх перебування в даному місці. Як правило, бронювання житла не включає харчування, якщо інше не передбачено правилами даного закладу розміщення.

Особа, яка потребує проживання, зобов'язана:

1. надати правдиві та актуальні дані, необхідні для бронювання,

2.надіслати скани/фотографії зазначених сторінок власних та автентичних документів,

3.негайно інформувати Асоціацію SURSUM CORDA про зміни, що впливають на скасування або зміну бронювання,

4. дотримуватись правил, що діють у закладі, та нести відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну на місці проживання,

5. нести витрати на послуги, крім безкоштовного проживання, які можуть бути використані в закладі розміщення.

Забороняється:

Передача третім особам, тобто іншим ніж ті,на кого було зроблено бронювання.  Після прибуття працівник на рецепції попросить документи.

 

REGULAMIN PROGRAMU

Witamy i pomagamy - NOCLEGI”

To program pomocowy, którego celem jest zapewnienie bezpłatnych i tymczasowych noclegów najbardziej potrzebującym uchodźcom z Ukrainy. Pomoc jest świadczona w formie rezerwacji noclegów na terenie całej Polski.

Organizatorem projektu jest Fundacja Biedronki, natomiast Stowarzyszenie Sursum Corda (”w górę serca”) z Nowego Sącza jest jednym z partnerów projektu, który dystrybuuje noclegi wśród uchodźców znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy:

Uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., niedysponujący środkami finansowymi pozwalającymi na pokrycie kosztów tymczasowego zakwaterowania oraz nieposiadający na terenie Polski rodziny, znajomych, bliskich, którzy mogliby udzielić im schronienia.

Warunkiem uzyskania pomocy w postaci bezpłatnego noclegu jest:

 1. podanie imienia i nazwiska wszystkich osób potrzebujących noclegu,
 2. przedstawienie rodzaju, numeru i serii dokumentu, na podstawie którego można potwierdzić tożsamość każdej osoby starającej się o nocleg,
 3. udokumentowanie daty przekroczenia granicy Polski,
 4. podanie dodatkowych informacji o sytuacji, planach i oczekiwanej pomocy,
 5. informowanie jak najwcześniej o wszelkich zmianach w zakresie rezerwacji, np. odwołaniu, zmianie lub potrzebie skrócenia rezerwacji,
 6. przekazanie osobiście lub elektronicznie powyższych danych przedstawicielowi Stowarzyszenia Sursum Corda.

Powyższe dane nie są przekazywane osobom trzecim, są konieczne do zaplanowania i uzyskania pomocy. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Sursum Corda.

Stowarzyszenie Sursum Corda, jako partner projektu ma obowiązek:

 1. zidentyfikować, zweryfikować i podjąć decyzję o udzieleniu pomocy lub odmowie pomocy uchodźców wnioskujących o nocleg, w oparciu o przekazane dane, dokumenty oraz informacje o sytuacji osobistej,
 2. wobec zakwalifikowanych do pomocy: wyszukać dostępnych obiektów i – jeśli takie będą w oczekiwanym przez wnioskującego terminie i lokalizacji - dokonać rezerwacji,
 3. przekazać uchodźcy wszystkie istotne informacje związane z rezerwacją, tj. adres, liczbę noclegów, itp. (poprzez e-mail, sms, Messenger, WhatsApp, Viber lub w formie wydruku),
 4. chronić pozyskane dane - odpowiednio je zabezpieczając,
 5. realizować projekt do momentu wykorzystania przyznanego przez Fundację Biedronki budżetu
 6. przestrzegać zasad zawartych w umowie z organizatorem: Fundacją Biedronki.

Zasady rezerwacji noclegów

 1. Rezerwacja jest możliwa w okresie: 25.04.2022 – 31.12.2022.
 2. Rezerwacja będzie dokonywana elektronicznie w hotelach, pensjonatach, ośrodkach noclegowych na terenie Polski, dostępnych w specjalnej platformie internetowej.
 3. Rezerwacja noclegu w konkretnej miejscowości będzie możliwa jedynie w sytuacji dostępności obiektu w terminie i na terenie wybranego miasta.
 4. Rezerwacja noclegu dokonywana jest dla jednego (1) Uchodźcy na maksymalny okres nie dłuższy niż dziesięć (10) noclegów.
 5. Maksymalna wartość jednego noclegu dla jednej osoby wynosi maksymalnie 100 zł. Koszty noclegów pokrywa Fundacja Biedronki.
 6. W razie potrzeby i po weryfikacji sytuacji Uchodźcy istnieje możliwość ponownej rezerwacji noclegu dla danego Uchodźcy, jednak nie więcej niż łącznie 3 razy dla danego Uchodźcy (w sumie maksymalnie 30 noclegów we wszystkich obiektach noclegowych). O ponowną rezerwację najlepiej wnioskować od poniedziałku do piątku, na 3 dni przed zakończeniem terminu trwającej rezerwacji.
 7. W wyjątkowych sytuacjach Stowarzyszenie może zawnioskować do Fundacji Biedronki o przyznanie danemu Uchodźcy więcej niż 30 noclegów. Przyznanie tej liczby noclegów jest możliwe wyłącznie po otrzymaniu od Fundacji zgody w formie mailowej.
 8. Nocleg, o którym mowa w punkcie 6 i 7 będzie mógł zostać przedłużony w tej samej miejscowości lub obiekcie pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami przez lokal. W innym przypadku zostanie zaproponowany nocleg w innym obiekcie.
 9. Stowarzyszenie może zarezerwować miejsce noclegowe w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem okresu, na który dokonywana jest rezerwacja.
 10. Stowarzyszenie Sursum Corda jest pośrednikiem w rezerwacji noclegów. Nie odpowiada za warunki noclegowe oraz nie zapewnia wyżywienia Uchodźcy podczas jego pobytu w danym miejscu. Co do zasady rezerwacja noclegu nie obejmuje posiłków, chyba, że regulamin danego obiektu noclegowego stanowi inaczej.

Osoba potrzebująca noclegu ma obowiązek:

 1. podać prawdziwe i aktualne dane niezbędne do dokonania rezerwacji,
 2. przesłać skany/zdjęcia wskazanych stron własnych i autentycznych dokumentów,
 3. niezwłocznie poinformować Stowarzyszenie SURSUM CORDA o zmianach mających wpływ na odwołanie lub zmianę rezerwacji,
 4. przestrzegać obowiązujących w obiekcie zasad i ponieść odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w miejscu noclegu,
 5. ponieść koszty innych usług, niż bezpłatny nocleg, z których ewentualnie zdecyduje się skorzystać w obiekcie noclegowym.

Zabrania się:

Przekazywania osobom trzecim, tzn. innym niż te, dla których została dokonana rezerwacja. Po przybyciu na miejsce pracownik recepcji poprosi o przedstawienie dokumentów.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content