> Pomoc Ukrainie > Pomoc socjalna. Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców wojennych z Ukrainy

Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców z Ukrainy

POMOC SOCJALNA

Pray For (1)

Pomoc socjalna skierowana jest do obywateli Ukrainy - dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. oraz kobiet, które w związku z działaniami wojennymi na obszarze swojego kraju po 24.02.2022 r. opuściły miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Województwa Małopolskiego, posiadają status Uchodźcy wojennego oraz znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – ich sytuacja materialna nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych. Projekt trwa od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania puli dostępnych środków.

Warunki, formy, wysokość i zasady
skorzystania z pomocy

Warunki skorzystania z pomocy
 • uzyskanie rekomendacji od instytucji z terenu woj. Małopolskiego (szkołę, przedszkole, ośrodek pomocy społecznej, organizację pozarządową, Urząd Gminy, Urząd Miasta, parafię) na wzorze „Rekomendacja do programu”,
 • wypełnienie i podpisanie przez pełnoletniego Uchodźcę „Wniosku o Wsparcie Socjalne” oraz „Deklaracji udziału w projekcie” (z użyciem liter łacińskich),
 • złożenie oryginału wymaganych formularzy w siedzibie Stowarzyszenia Sursum Corda (Nowy Sącz, ul. Lwowska 11),
 • okazanie przedstawicielowi Stowarzyszenia Sursum Corda dokumentów osób zgłaszanych do programu, potwierdzających ich tożsamość oraz status Uchodźcy, w celu weryfikacji,
 • zakwalifikowanie do uzyskania pomocy przez Komisję. 
Formy i wysokość przyznawania pomocy

Pomoc może zostać udzielona na pokrycie kosztów:

 • posiłków w stołówkach
 • odzieży, obuwia, bielizny
 • kosmetyków, środków higieny i podstawowych środków czystości
 • wyprawki szkolnej (podręczniki, plecaki, materiały szkolne, piórniki, artykuły papiernicze) biletów komunikacji zbiorowej (PKP, PKS, MPK)
 • urządzeń wspomagających edukację
 • leków, materiałów medycznych
 • konsultacji lekarskich (nierefundowanych przez POZ)
 • zabiegów medycznych (nierefundowanych przez POZ)
 • zakupu drobnego sprzętu gospodarstwa domowego
 • innych potrzeb szczególnie istotnych ze względu na sytuację Uchodźcy – zatwierdzonych przez przedstawiciela Stowarzyszenia Sursum Corda.
 •  
Zasady przyznawania pomocy
 • Pomoc jest przyznawana w formie bezgotówkowej: kart przedpłaconych (bonów), usług, zakupów rzeczowych, a ich odbiór każdorazowo potwierdzany przez Uchodźcę.
 • Wartość przyznanej pomocy w okresie całego trwania projektu nie może przekroczyć 800 zł/dziecko.
 • Wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest od sytuacji Uchodźcy oraz ilości posiadanych przez Stowarzyszenie na ten cel środków finansowych.
 • Decyzję o przyznaniu pomocy socjalnej podejmuje, w oparciu o przedstawione dokumenty oraz przeprowadzony wywiad - Komisja składająca się z wolontariuszy – pracowników Stowarzyszenia.
 • Wnioski o wsparcie socjalne będą rozpatrywane w cyklach tygodniowych.
 • Informacja o przyznanej pomocy będzie przekazywana Uchodźcom telefonicznie, jak również drogą elektroniczną na wskazany we Wniosku adres e-mail.
 • Po przekazaniu informacji o przyznaniu pomocy – pełnoletni Uchodźca w ciągu 7 dni kalendarzowych winien zgłosić się do siedziby Stowarzyszenia w celu odbioru bonów lub ustalenia zakupów innych usług/rzeczy przyznanych zgodnie ze złożonym Wnioskiem. Brak stawiennictwa w określnym terminie bez uzasadnionego powodu, skutkować będzie wykreśleniem z listy osób uprawnionych do otrzymania pomocy.

Formularze do pobrania

Wniosek o wsparcie socjalne,
deklaracja udziału oraz Rekomendacja do Programu

Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa
w projekcie

Klauzula RODO

Aktualności

365 dni nieustannej pomocy niesionej przez Stowarzyszenie Sursum Corda

Dzięki darczyńcom nowosądeckie Stowarzyszenie Sursum Corda niesie wsparcie Uchodźcom z Ukrainy, jak również przekazuje pomoc humanitarną osobom, które pozostały na terenach objętych działaniami wojennymi.

Zobacz więcej  

Pomoc socjalna dla Uchodźców z Ukrainy

Pomoc socjalna trafiła do 45 rodzin, które uciekły z Ukrainy!

Zakończyliśmy wydawanie pomocy socjalnej dla matek z dziećmi z Ukrainy. Od 1 września do 30 grudnia 2022r. wsparliśmy pomocą 45 rodzin, w tym 83 dzieci.

Zobacz więcej  

Mini-granty na rzecz Uchodźców z Ukrainy

Mini-granty na rzecz Uchodźców z Ukrainy zrealizowane!

W ramach ogłoszonego konkursu, finansowanego w ramach środków Fundacji Kindermissionswerk „Die Sternsinger”, 9 instytucjom i 1 grupie nieformalnej przyznane zostało dofinansowanie na realizację inicjatyw społecznych na rzecz dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Zobacz więcej  

Stowarzyszenie Sursum Corda nadal pomaga uchodźcom z Ukrainy

189 seniorów, 64 osoby niepełnosprawne oraz 47 wielodzietnych rodzin z kartami zakupowymi do sieci sklepów Biedronka. Stowarzyszenie Sursum Corda po raz kolejny zaangażowało się w działania wspierające uchodźców wojennych przebywających na terenie Małopolski. W ramach projektu „Witamy i pomagamy – zakupy 2” rozdysponowano 300 kart

Zobacz więcej  

Wyniki konkursu „MINI GRANTY” na realizację inicjatyw społecznych na rzecz Uchodźców z Ukrainy

Poznaliśmy już zwycięzców realizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda, a finansowanego przez Fundację Kindermissionswerk „Die Sternsinger” konkursu pn. MINI-GRANTY „Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców z Ukrainy” – województwo Małopolskie.

Zobacz więcej  

Pomoc Ukrainie - spotkanie promocyjno-informacyjne w sprawie mini-grantów

Wszystko o mini-grantach, czyli spotkanie informacyjno-promocyjne

W dniu dzisiejszym w Nowym Sączu odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji konkursu na mini-granty. Wzięły w nim udział 32 osoby.

Zobacz więcej  

Projekt w liczbach

0

beneficjentów
pomocy socjalnej

0

zł na pomoc socjalną

Finansowanie

Projekt finansowany przez Kindermissionswerk "Die Sternsinger".

Koordynator projektu

Sabinka-fot

Sabina Kowalczyk

Koordynator projektu

tel. 18 44 11 994

skowalczyk@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content