> Pomoc Ukrainie > Mini Granty. Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców wojennych z Ukrainy

Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców z Ukrainy

MINI GRANTY NA INICJATYWY SPOŁECZNE

Pray For (3)

To okazja do zamiany dobrych myśli w czyn, przy wparciu mini grantów - czyli środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji inicjatyw społecznych na rzecz uchodźców ukraińskich – dzieci i młodzieży (maksymalnie do ukończenia 20 roku życia), którzy po 24.02.2022 r. w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie przybyli na terytorium Polski i przebywają na terenie Województwa Małopolskiego.

Mini granty -

Cel konkursu

- Wzmocnienia małych organizacji w realizacji akcji społecznych na rzecz dzieci i młodzieży – Uchodźców z Ukrainy,

- przeprowadzenie działań służących przede wszystkim integracji, readaptacji społecznej dzieci i młodzieży ukraińskiej. W efekcie konkursu zakłada się:

 • integrację dzieci i młodzieży ukraińskiej z lokalną społecznością,
 • wsparcie dzieci i młodzieży ukraińskiej w funkcjonowaniu w lokalnej społeczności (np. formy spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań, wsparcie psychologiczne, integracja, adaptacja, nauka języka, poznawanie regionu i kultury itp.),
 • przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia,
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży,
 • budowanie poczucia wartości wśród dzieci i młodzieży,
 • motywowanie podmiotów, społeczności lokalnych, grup nieformalnych do podejmowania aktywności na rzecz lokalnej grupy uchodźców,
 • tworzenie klimatu sprzyjającego realizacji oddolnych inicjatyw społecznych,
 • tworzenie więzi polsko-ukraińskich.
Kto może się zgłosić?

Konkurs adresowany jest do podmiotów oraz grup nieformalnych, mających swoją siedzibę/miejsce działania na terenie Województwa Małopolskiego, tj.:

 • lokalnych, małych organizacji
 • parafii (wspólnot kościelnych)
 • Klubów Wolontariatu
 • bibliotek
 • szkół
 • przedszkoli
 • świetlic
 • Kół Gospodyń Wiejskich
 • domów i centrów kultury
 • Ochotniczych Straż Pożarnych
 • grup nieformalnych, składających się z min. 3 osób, przy czym osoba składająca wniosek – Lider – musi być osobą pełnoletnią.
 •  

które poszukują możliwości sfinansowania oddolnych działań na rzecz społeczności ukraińskiej (dzieci i młodzieży).

Jak się zgłosić?
 • Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z regulaminem.
 • Oferent w ramach niniejszego Konkursu może złożyć tylko jeden Wniosek, wypełniony komputerowo, w języku polskim.
 • Wypełniony Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej (plik .pdf) na adres ukraina@sc.org.pl
WAŻNE terminy - uwaga! Przedłużony nabór wniosków!
 • Termin składania wniosków o mini-grant do 9.10.2022 r. godz. 12.00,
 • Termin ogłoszenia wyników: 10 października 2022 r.,
 • Termin realizacji inicjatyw: 11.10.2022 r. – 15.12.2022 r.

0

mini-grantów

0

na realizację
każdej inicjatywy

0

na wszystkie
inicjatywy

Formularze do pobrania

Regulamin konkursu
na inicjatywę społeczną

Formularz
wniosku

Aktualności

365 dni nieustannej pomocy niesionej przez Stowarzyszenie Sursum Corda

Dzięki darczyńcom nowosądeckie Stowarzyszenie Sursum Corda niesie wsparcie Uchodźcom z Ukrainy, jak również przekazuje pomoc humanitarną osobom, które pozostały na terenach objętych działaniami wojennymi.

Zobacz więcej  

Pomoc socjalna dla Uchodźców z Ukrainy

Pomoc socjalna trafiła do 45 rodzin, które uciekły z Ukrainy!

Zakończyliśmy wydawanie pomocy socjalnej dla matek z dziećmi z Ukrainy. Od 1 września do 30 grudnia 2022r. wsparliśmy pomocą 45 rodzin, w tym 83 dzieci.

Zobacz więcej  

Mini-granty na rzecz Uchodźców z Ukrainy

Mini-granty na rzecz Uchodźców z Ukrainy zrealizowane!

W ramach ogłoszonego konkursu, finansowanego w ramach środków Fundacji Kindermissionswerk „Die Sternsinger”, 9 instytucjom i 1 grupie nieformalnej przyznane zostało dofinansowanie na realizację inicjatyw społecznych na rzecz dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Zobacz więcej  

Stowarzyszenie Sursum Corda nadal pomaga uchodźcom z Ukrainy

189 seniorów, 64 osoby niepełnosprawne oraz 47 wielodzietnych rodzin z kartami zakupowymi do sieci sklepów Biedronka. Stowarzyszenie Sursum Corda po raz kolejny zaangażowało się w działania wspierające uchodźców wojennych przebywających na terenie Małopolski. W ramach projektu „Witamy i pomagamy – zakupy 2” rozdysponowano 300 kart

Zobacz więcej  

Wyniki konkursu „MINI GRANTY” na realizację inicjatyw społecznych na rzecz Uchodźców z Ukrainy

Poznaliśmy już zwycięzców realizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda, a finansowanego przez Fundację Kindermissionswerk „Die Sternsinger” konkursu pn. MINI-GRANTY „Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców z Ukrainy” – województwo Małopolskie.

Zobacz więcej  

Pomoc Ukrainie - spotkanie promocyjno-informacyjne w sprawie mini-grantów

Wszystko o mini-grantach, czyli spotkanie informacyjno-promocyjne

W dniu dzisiejszym w Nowym Sączu odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji konkursu na mini-granty. Wzięły w nim udział 32 osoby.

Zobacz więcej  

Finansowanie

Projekt finansowany przez Kindermissionswerk "Die Sternsinger".

Koordynator projektu

Sabinka-fot

Sabina Kowalczyk

Koordynator projektu

tel. 18 44 11 994

skowalczyk@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content