> Pomoc Ukrainie > Mini Granty. Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców wojennych z Ukrainy

Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców z Ukrainy

MINI GRANTY NA INICJATYWY SPOŁECZNE

Pray For (3)

To okazja do zamiany dobrych myśli w czyn, przy wparciu mini grantów - czyli środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji inicjatyw społecznych na rzecz uchodźców ukraińskich – dzieci i młodzieży (maksymalnie do ukończenia 20 roku życia), którzy po 24.02.2022 r. w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie przybyli na terytorium Polski i przebywają na terenie Województwa Małopolskiego.

Mini granty -

Cel konkursu

- Wzmocnienia małych organizacji w realizacji akcji społecznych na rzecz dzieci i młodzieży – Uchodźców z Ukrainy,

- przeprowadzenie działań służących przede wszystkim integracji, readaptacji społecznej dzieci i młodzieży ukraińskiej. W efekcie konkursu zakłada się:

 • integrację dzieci i młodzieży ukraińskiej z lokalną społecznością,
 • wsparcie dzieci i młodzieży ukraińskiej w funkcjonowaniu w lokalnej społeczności (np. formy spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań, wsparcie psychologiczne, integracja, adaptacja, nauka języka, poznawanie regionu i kultury itp.),
 • przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia,
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży,
 • budowanie poczucia wartości wśród dzieci i młodzieży,
 • motywowanie podmiotów, społeczności lokalnych, grup nieformalnych do podejmowania aktywności na rzecz lokalnej grupy uchodźców,
 • tworzenie klimatu sprzyjającego realizacji oddolnych inicjatyw społecznych,
 • tworzenie więzi polsko-ukraińskich.
Kto może się zgłosić?

Konkurs adresowany jest do podmiotów oraz grup nieformalnych, mających swoją siedzibę/miejsce działania na terenie Województwa Małopolskiego, tj.:

 • lokalnych, małych organizacji
 • parafii (wspólnot kościelnych)
 • Klubów Wolontariatu
 • bibliotek
 • szkół
 • przedszkoli
 • świetlic
 • Kół Gospodyń Wiejskich
 • domów i centrów kultury
 • Ochotniczych Straż Pożarnych
 • grup nieformalnych, składających się z min. 3 osób, przy czym osoba składająca wniosek – Lider – musi być osobą pełnoletnią.
 •  

które poszukują możliwości sfinansowania oddolnych działań na rzecz społeczności ukraińskiej (dzieci i młodzieży).

Jak się zgłosić?
 • Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z regulaminem.
 • Oferent w ramach niniejszego Konkursu może złożyć tylko jeden Wniosek, wypełniony komputerowo, w języku polskim.
 • Wypełniony Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej (plik .pdf) na adres ukraina@sc.org.pl
WAŻNE terminy - uwaga! Przedłużony nabór wniosków!
 • Termin składania wniosków o mini-grant do 9.10.2022 r. godz. 12.00,
 • Termin ogłoszenia wyników: 10 października 2022 r.,
 • Termin realizacji inicjatyw: 11.10.2022 r. – 15.12.2022 r.

0

mini-grantów

0

na realizację
każdej inicjatywy

0

na wszystkie
inicjatywy

Formularze do pobrania

Regulamin konkursu
na inicjatywę społeczną

Formularz
wniosku

Aktualności

Stowarzyszenie Sursum Corda nadal pomaga uchodźcom z Ukrainy

189 seniorów, 64 osoby niepełnosprawne oraz 47 wielodzietnych rodzin z kartami zakupowymi do sieci sklepów Biedronka. Stowarzyszenie Sursum Corda po raz kolejny zaangażowało się w działania wspierające uchodźców wojennych przebywających na terenie Małopolski. W ramach projektu „Witamy i pomagamy – zakupy 2” rozdysponowano 300 kart

Zobacz więcej  

Wyniki konkursu „MINI GRANTY” na realizację inicjatyw społecznych na rzecz Uchodźców z Ukrainy

Poznaliśmy już zwycięzców realizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda, a finansowanego przez Fundację Kindermissionswerk „Die Sternsinger” konkursu pn. MINI-GRANTY „Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców z Ukrainy” – województwo Małopolskie.

Zobacz więcej  

Pomoc socjalna dla Uchodźców z Ukrainy

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców wojennych z Ukrainy”, realizowanym przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

Zobacz więcej  

Konkurs! MINI GRANTY na realizację inicjatyw społecznych na rzecz Uchodźców z Ukrainy

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Sursum Corda. Do wygrania 10 MINI GRANTÓW, każdy o wartości 1.000 euro. Konkurs adresowany jest do podmiotów oraz grup nieformalnych, działających na terenie Województwa Małopolskiego

Zobacz więcej  

178 ton pomocy o wartości prawie 1,5 mln zł już jest na Ukrainie

Jeszcze kilka tygodni temu informowaliśmy o zbiórce w serwisie Chcepomagac.org na pokrycie kosztów transportu z produktami żywnościowymi oraz higienicznymi od Fundacji Biedronki dla małych dzieci w Ukrainie, a już dzisiaj przekazujemy bardzo dobrą wiadomość! Pierwsze ciężarówki już dojechały do Lwowa, a pierwsze paczki pomocowe zostały przekazane potrzebującym. Swój wkład w akcję ma również Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza.

Zobacz więcej  

Stowarzyszenie Sursum Corda rozdysponowało 1180 kart zakupowych oraz 299 e-kodów dla Uchodźców

Dzięki współpracy z Fundacją Biedronki, Stowarzyszenie Sursum Corda przekazało pomoc w wysokości 1 076 950 złotych. Wsparcie trafiło do Uchodźców, którzy znajdują się w trudniej sytuacji życiowej oraz przebywają na terenie Małopolski.

Zobacz więcej  

Finansowanie

Projekt finansowany przez Kindermissionswerk "Die Sternsinger".

Koordynator projektu

Sabinka-fot

Sabina Kowalczyk

Koordynator projektu

tel. 18 44 11 994

skowalczyk@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content