> Szkolenia z readaptacji społecznej

Szkolenia z readaptacji społecznej

pomoc_postpenitencjarna_fot_01

Stowarzyszenie Sursum Corda poprzez prowadzony od 2014 roku Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej zajmuje się szeroko pojętą pomocą dla osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze. Zdobyte przez ten czas doświadczenia pozwoliły na podjęcie współpracy ze specjalistami w dziedzinie readaptacji społecznej oraz stworzenie ciekawej oferty szkoleń dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe w tym obszarze.

Readaptacja społeczna

Szkolenia z readaptacji społecznej należą do działań, które pozwalają na rzeczywiste rozwijanie dotychczasowych inicjatyw i form pomocowych dla osób, które opuszczają zakłady karne. Stowarzyszenie Sursum Corda od wielu lat rozwija możliwości wsparcia dla takich osób poprzez prowadzenie Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej, organizuje cykliczne szkolenia w Krynicy-Zdroju poświęcone tej tematyce, współtworzy Portal Pomocy Postpenitencjarnej www.codalej.info, a także wspiera inicjatywy Funduszu Sprawiedliwości. 

Zdobyte w ten sposób doświadczenia pozwoliły na stworzenie oferty profesjonalnych szkoleń, podczas których osobami prowadzącymi są wysokiej klasy specjaliści z obszaru readaptacji społecznej i pomocy postpenitencjarnej o niekwestionowanym dorobku akademickim. 

 

Szkolenia zwykle podzielone są na dwie części: naukowo-badawczą oraz praktyczną. Pozwala to na wszechstronne przedstawienie omawianej problematyki oraz zwrócenie uwagi na najistotniejsze zagadnienia w sposób możliwie szeroki, także z wykorzystaniem konkretnych przykładów.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach z zakresu readaptacji społecznej zapraszamy do śledzenia strony Stowarzyszenie Sursum Corda poświęconej Pomocy Postpenitencjarnej.

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem organizowanych szkoleń Krzysztofem Jasińskim, który jest również koordynatorem Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej: 

  • 18 44 11 994
  • tel. kom. 883 143 936
  • kjasinski@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content