> Projekt Wolontariat Małopolska - diagnoza > Startuje projekt „Wolontariat Małopolska – diagnoza, zrozumienie, wzmocnienie”

Aktualności

wolontariat-malopolska-diagnoza-03

19 sierpnia 2021

Startuje projekt „Wolontariat Małopolska – diagnoza, zrozumienie, wzmocnienie”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenie Sursum Corda rozpoczynają realizację projektu pn. "Wolontariat Małopolska - diagnoza, zrozumienie, wzmocnienie. 

- To pierwszego tego typu działanie, które jest ukierunkowane na profesjonalną diagnozę sytuacji wolontariatu w Małopolsce - mówi Halina Rams, wiceprezes Stowarzyszenia Sursum Corda i koordynator projektu.

- Dzięki finansowemu wsparciu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, możemy skorzystać z profesjonalnych narzędzi do badań społecznych, co pozwoli na kompleksowe zobrazowanie aktualnej kondycji aktywności wolontariackich dzieci i młodzieży - dodaje Halina Rams.

Co istotne, przeprowadzone badania jakościowe pozwolą na przygotowanie przykładów dobrych praktyk, które będą potem służyć także innym organizacjom pozarządowym z terenu województwa małopolskiego.

- W ten sposób, jako organizacja od 21 lat działająca w obszarze wolontariatu, chcemy poznać, w skali województwa, co sprzyja rozwojowi wolontariatu, a co jest barierą, na którą napotykają nauczyciele i uczniowie - podkreśla wiceprezes Sursum Corda.

Wyniki przeprowadzonych badań zostaną udostępnione za pośrednictwem strony www oraz profili społecznościowych tak, aby rezultaty projektu były dostępne także po zakończeniu finansowania. Jednocześnie projekt dostarczy przestrzeń i narzędzia do wsparcia i realizacji aktywności wolontariackiej poprzez organizowany konkurs na inicjatywy nieformalnych grup wolontariackich. Pięć najciekawszych uzyska dofinansowanie w wysokości 1000 zł każda.

Więcej o projekcie na https://sc.org.pl.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content