> Nieodpłatna pomoc prawna 2021 > Sprawdź zakres Nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

grafika_pomoc_prawna_zakres_main

06 lutego 2020

Sprawdź zakres Nieodpłatnej pomocy prawnej

W ostatnich publikacjach przypominaliśmy jakie istotne zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku w ramach systemu Nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Tym razem wracamy do kwestii zakresu konkretnie POMOCY PRAWNEJ, z jakiej możemy skorzystać w wybranym przez nas punkcie na terenie kraju. 

Pomoc prawna należy do podstawowych i najważniejszych elementów całego systemu wsparcia. Dlatego warto pamiętać w jakim zakresie możemy korzystać z nieodpłatnych usług realizowanych przez prawników. 

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna? 

  • Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. 
  • Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego. 
  • Sporządzenie projektu pisma w ww. sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym. 
  • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę są∂ową. 
  • Pomoc w przygotowaniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
  • Skorzystanie z nieodpłatnej mediacji, która jest obowiązkowo prowadzona w każdym punkcie NPP.

Inne ważne informacje o pomocy prawnej!

  • W przypadku, gdy przedstawiony problem nie może być rozwiązany w całości albo części, w szczególności gdy nie ma wyłącznie charaktery prawnego, adwokat lub radca prawny poinformuje o możliwościach uzyskania innej stosownej i darmowej pomocy w wyspecjalizowanych jednostkach. 
  • Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • Przed udzieleniem pomocy specjalista może zażądać okazania dokumentu tożsamości. 
  • Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując o innych, najbliższych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content