> Nieodpłatna pomoc prawna 2021 > Służebność

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

sŁUŻEBNOSC

13 grudnia 2021

Służebność

Służebności to generalnie prawa, które ograniczają własność przez to, że obciążają cudzą nieruchomość w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości albo zaspokojenia potrzeb innej niż właściciel osoby fizycznej. Służebności dzieli się na trzy rodzaje: służebności gruntowe, osobiste i służebność przesyłu.

Najczęściej spotykaną służebnością gruntową jest służebność drogi koniecznej, która ustanawiania jest na rzecz nieruchomości, która nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przeprowadzając drogę konieczną należy brać pod uwagę potrzeby nieruchomości, która nie ma dostępu do drogi publicznej oraz jak najmniej obciążać grunty, przez które ta droga ma prowadzić (art. 145 § 2 Kodeksu cywilnego). Ustanowić służebność drogi koniecznej można w drodze umowy zawartej przez strony, a w przypadku braku zgody - na drodze postępowania sądowego.

W przypadku służebności osobistych najczęściej spotyka się służebność mieszkania. Jest to uprawnienie do korzystania
z budynku lub jego części położonym na cudzej nieruchomości. Służebność taka ustanawiana jest najczęściej w związku
z zawarciem umowy dożywocia. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia nabywca jest zobowiązany przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczając mu wyżywienie, ubrania, mieszkania, światła i opału. Realizacją zapewnienia mieszkania jest ustanowienie służebności mieszkania. Służebność taka nie obejmuje jednak jedynie osoby, na której rzecz została ustanowiona. Mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka oraz dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są one przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Również dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu po uzyskaniu pełnoletności.

Ostatnim rodzajem służebności jest służebność przesyłu.
Jak wskazują przepisy Kodeksu cywilnego, nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia przesyłowe prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać
w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie
z przeznaczeniem urządzeń przesyłowych. Urządzenia przesyłowe, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Służebność przesyłu ustanawia się np. na nieruchomościach, po których przebiegają linie elektryczne, celem dokonywania ich konserwacji. Podobnie jak w przypadku służebności gruntowych, służebność przesyłu można ustanowić
w drodze umowy zawartej przez strony, a w przypadku braku zgody - na drodze postępowania sądowego.

Szczegółowe regulacje w przedmiocie służebności zawarte są
w przepisach Kodeksu cywilnego.

Jak uzyskać nieodpłatną pomoc?
Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Do darmowych świadczeń uprawnione są także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem. Oświadczenia trzeba wypełnić i złożyć prawnikowi lub doradcy obywatelskiemu na początku wizyty.
Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.
Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Stosowny numer telefonu można znaleźć też w serwisie https://np.ms.gov.pl, gdzie w większości przypadków da się też dokonać samodzielnej rejestracji drogą elektroniczną na wybrany termin.
Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content