> Nieodpłatna pomoc prawna 2021 > Slim VAT oraz Slim VAT 2, czyli uproszczenia dla podatników

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

slim-vat-01

29 maja 2021

Slim VAT oraz Slim VAT 2, czyli uproszczenia dla podatników

Pod koniec 2020 roku uchwalone zostały zmiany w prawie podatkowym, których celem było uproszczenie rozliczeń podatku VAT. Weszły one w życie 1 stycznia br. w ramach tzw. pakiet Slim VAT. Jednocześnie 26 maja Rada Ministrów przyjęła kolejne zmiany w ramach pakietu Slim VAT 2. O czym warto wiedzieć? Jakie zmiany już obowiązują, a jakie wejdą w życie w najbliższych miesiącach?

Slim VAT – zmiany w rozliczeniach

Założeniem uchwalonej w listopadzie 2020 roku ustawy, czyli tzw. Pakietu Slim VAT, było zniesienie zbędnych obowiązków, które znacząco utrudniały prowadzoną działalność gospodarczą. Zmiany dotyczyły czterech głównych obszarów: 

 • prostszego fakturowania, 
 • ułatwień dla eksporterów, 
 • wspólnych zasad przeliczania kursów walut w podatkach VAT, PIT i CIT, 
 • pakietu korzyści finansowych dla przedsiębiorców. 

Jedna ze zmian objęła system zwrotu podatku podróżnym, które odnoszą się do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, w tym elektronicznej formy potwierdzania wywozu. Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów i paragonów. Jednocześnie wymagany jest stempel potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Należy też podkreślić, że zmiany w tym obszarze wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w ramach pierwszego pakietu Slim VAT dotyczą: 

 1. wydłużenia terminu na wywóz towarów z zachowaniem stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 miesięcy na 6 miesięcy, 
 2. wydłużenia terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych, 
 3. spójnych kursów walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote, zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatkach dochodowych,
 4. wprowadzenia możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, 
 5. podwyższenia limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł oraz doprecyzowanie kwoty przyjmowanej dla tzw. ewidencjonowanych prezentów o małej wartości jako kwoty netto (bez podatku), 
 6. brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus,
 7. wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania korekt zwiększających cenę, zgodnie z którym w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Warto podkreślić, że przygotowane zostały kolejne zmiany, tym razem w ramach pakietu Slim VAT 2, przyjęte przez rząd w dniu 26 maja br. Według zapowiedzi, większość regulacji ma wejść w życiu już od 1 października 2021 r., z wyjątkiem wybranych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. 

Slim VAT 2 – niebawem kolejne ułatwienia

Co będą zawierać planowane zmiany realizowane przez pakiet slim VAT 2? To kilkanaście, istotnych dla przedsiębiorców ułatwień. Wśród nich te dotyczące m.in. Mechanizmu Podzielonej Płatności VAT, co umożliwi przekazywanie środków między rachunkami VAT w różnych bankach.

Najważniejsze zmiany przygotowane w ramach Slim VAT 2: 

 • Pełniejsza neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych;
 • Umożliwienie rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku; Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi i poszerzenie jej zastosowania;
 • Ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd;
 • Umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji;
 • Dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym;
 • Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny;
 • Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;
 • Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

O kolejnych zmianach dotyczących pakietu ułatwień w ramach rozliczenia podatku VAT będziemy informować na bieżąco na stronie pomocprawna.sc.org.pl. 

Źródło: gov.pl, podatki.gov.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content