> Aktualności > Skorzystaj z pomocy postpenitencjarnej w 2022 roku

Aktualności

postpenit-2022

07 stycznia 2022

Skorzystaj z pomocy postpenitencjarnej w 2022 roku

Od 2014 roku Stowarzyszenie Sursum Corda prowadzi Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej. To dedykowane miejsce, gdzie osoby zwolnione z zakładu karnego lub aresztu śledczego, a także ich bliscy, mogą skorzystać z różnych form wsparcia w okresie do 3 miesięcy od momentu zwolnienia. Także w 2022 roku Stowarzyszenie będzie prowadzić różne formy wsparcia postpenitencjarnego.

Jesteśmy, aby pomagać

Lata działalności procentują doświadczeniem, które wykorzystujemy każdego roku, aby pomagać tym, którzy tej pomocy bardzo potrzebują. Dlatego zapraszamy do Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej, który jest przestrzenią  wsparcia dla osób, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy, ale jest także miejscem, gdzie pomoc uzyskają bliscy osoby osadzonej. 

Należy pamiętać, że w przypadku osób opuszczających zakład karny pomoc świadczona jest w okresie do 3 miesięcy od momentu zakończenia pobytu w jednostce penitencjarnej. Natomiast w przypadku rodzin, wsparcie jest możliwe w okresie do 3 miesięcy od daty osadzenia. Należy dodać, że w przypadkach szczególnych, pomoc dla osób wcześniej osadzonych, jak i dla rodzin, jest możliwa nawet do 6 miesięcy. 

Jaka pomoc? 

Szczególnie istotna informacja dotyczy zakresu świadczonej przez Stowarzyszenie Sursum Corda pomocy, która może mieć charakter zarówno materialny, jak i specjalistyczny. O formie wsparcia decydują pełniący dyżury specjaliści. Podczas umawianych wcześniej spotkań zapewnione jest również doradztwo, które skupia się na bardzo istotnych działaniach jakie były osadzony powinien podjąć po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego. Co istotne, w różnych jednostkach penitencjarnych na terenie województwa małopolskiego odbywają się także spotkania dla osób, które aktualnie odbywają karę pozbawienia wolności. To także szansa na zmianę myślenia i zadbanie o siebie i swój rozwój w momencie odbywania kary, ale z perspektywą dalszej poprawy swojej sytuacji już po jej zakończeniu.

BEZPŁATNA POMOC SPECJALISTÓW

 • doradcy zawodowego,
 • wychowawcy ds. pomocy postpenitencjarnej,
 • pracownika socjalnego.

DODATKOWE FORMY POMOCY

 • pomoc rzeczowa (bony towarowe, odzież, bilety komunikacji publicznej, leki, środki sanitarne i opatrunkowe),
 • pokrywanie kosztów czasowego, krótkotrwałego zakwaterowania lub udzielanie informacji o miejscach w ośrodkach dla byłych więźniów,
 • pomoc w poszukiwaniu pracy,
 • informacje o miejscach uzyskania pomocy postpenitencjarnej i społecznej oraz zasadach ubiegania się o nią,
 • pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

Pomoc jest udzielana wyłącznie osobom trzeźwym.

WARUNKI KORZYSTANIA Z POMOCY

 • okazanie świadectwa zwolnienia z Zakładu Karnego bądź Aresztu Śledczego,
 • dla rodzin: okazanie dowodu osobistego i zaświadczenia z Zakładu Karnego bądź Aresztu Śledczego.

Skorzystaj ze wsparcia

Aby ubiegać się o pomoc należy wcześniej umówić się na wizytę. W tym celu zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 18 44 11 994 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00). Możliwy jest również kontakt mailowy pod adresem: centrumpomocy@sc.org.pl. 

Siedziba Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej: 

 • ul. św. Małgorzaty 3 (tuż przy placu Bazyliki św. Małgorzaty) w Nowym Sączu

Dyżury są pełnione we wtorki i piątki w godzinach 15.30-18.30.

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content