> Aktualności > Ponad sto tysięcy złotych na pomoc dla osób opuszczających Zakłady Karne i ich najbliższych

Aktualności

OPP_2023

21 lipca 2023

Ponad sto tysięcy złotych na pomoc dla osób opuszczających Zakłady Karne i ich najbliższych

Stowarzyszenie Sursum Corda od prawie 10 lat prowadzi Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej. Jest to miejsce, w którym osoby zwolnione oraz ich bliscy, a także bliscy osób osadzonych, mogą korzystać z różnych form wsparcia w okresie do 3 miesięcy od zwolnienia lub osadzenia w zakładzie karnym. Co udało się zrobić w pierwszym półroczu 2023 roku? 

Pomagamy, wspieramy
W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku, prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej przekazał konkretne wsparcie 114 osobom. Wydano w tym czasie 295 bonów zakupowych, każdy o wartości 100 zł, a dla kolejnych 4 osób zakupiona została niezbędna odzież. 4 osoby otrzymały także bilety komunikacyjne, a w jednym przypadku zostały zakupione leki w ramach kontynuacji leczenia. Przekazano 5 paczek ze środkami higienicznymi dla 5 osadzonych przebywających w ZK w Nowym Sączu i Wojkowicach. Dokonano zapłaty za leczenie specjalistyczne dla 2 osób najbliższych osób przebywających w ZK oraz pokryto koszty szkolenia wraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla 6 osób osadzonych w ZK w Trzebini.

OPP_Zdjęcie

Ważnym elementem wsparcia postpenitencjarnego były Treningi Zastępowania Agresji, które odbył się w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu, Nowym Wiśniczu oraz Trzebini. W ramach działań realizowanych przez Stowarzyszenie Sursum Corda wzięło w nim udział 27 osób. W Zakładach Karnych w Nowym Sączu, Trzebini i Tarnowie przeprowadzonych zostało również 8 spotkań informacyjnych, z których skorzystały 86 osób. Delegacji Ośrodka przeprowadzili 14 spotkań w 7 jednostkach penitencjarnych objętych działaniem OISW w Krakowie, na których omówiono zakres i rodzaj pomocy w naszym Ośrodku oraz sposoby zmniejszenia stygmatyzacji społecznej byłych więźniów.

Pomoc dla osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze to też spotkania z doradcą zawodowym, które pomagają na nowo odnaleźć się na rynku pracy. W ostatnim półroczu przeprowadzono w sumie 28 godzin takich spotkań dla 14 beneficjentów.

Dodatkowo wsparcie i pomoc były świadczone nie tylko dla osób wcześniej osadzonych, ale także dla ich rodzin i bliskich.

Specjaliści Stowarzyszenia Sursum Corda w ciągu sześciu miesięcy zorganizowali 52 dyżury, przyjmując w ciągu 416 godzin osoby starające się o pomoc postpenitencjarną. Aby móc otrzymać taką pomoc, od momentu zwolnienia z zakładu karnego nie mogło minąć więcej niż 3 miesiące.

Grafika podsumowująca OPP - I półrocze 2023

Pomoc czeka. Zapraszamy!
Także w drugiej połowie roku zapraszamy do korzystania ze wsparcia i pomocy w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda projektu, który jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Do rozdysponowania zostało, między innymi, ponad 205 bonów zakupowych o wartości 100 zł każdy. Istnieje możliwość pokrycia kosztów noclegów dla osób, które po wyjściu z jednostek penitencjarnych nie mają swojego miejsca pobytu oraz pokrycie kosztów leczenia specjalistycznego dla osób, których czas oczekiwania na wizytę u specjalisty jest zbyt długi a na który nie pozwala stan zdrowia.

Nadal będziemy wspierać osoby, które poprzez brak środków finansowych są wykluczone komunikacyjnie i często nawet nie mają za co wrócić do swoich bliskich. Dlatego do dyspozycji mamy środki na zakup biletów komunikacyjnych. Osobom spełniającym wymogi formalne jesteśmy w stanie zapewnić zakup podstawowej odzieży, niezbędnych leków, a potem także zaprosić na spotkania z doradcą zawodowym, który udzieli wsparcia na drodze do podjęcia pracy.

W tym półroczu zostaną również przeprowadzone dwa Treningi Zastępowania Agresji dla osadzonych w Zakładach Karnych a nasi specjaliści w każdym kwartale odwiedzą jednostki penitencjarne w OISW w Krakowie, celem omówienia bieżących problemów z jakimi borykają się osoby po zakończeniu pobytu w warunkach izolacji. Wolontariusze Ośrodka jeszcze minimum 8 razy spotkają się z osadzonymi w kilku Zakładach Karnych, aby przekazać im, gdzie mogą skierować swoje kroki po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Sursum Corda.

Więcej o Ośrodku Pomocy Postpenitencjarnej w Nowym Sączu:
https://www.sc.org.pl/co-robimy/osrodek-pomocy-postpenitencjarnej/

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

fs-logo
ms-logo-03

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content