> Miasto Lublin 2021 > Pomoc w czasie epidemii COVID-19

Miasto Lublin 2021

Zmiana trybu pracy punktów

01 stycznia 2021

Pomoc w czasie epidemii COVID-19

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, od 2 stycznia 2021r. nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacje są udzielane zdalnie - do odwołania.

Oznacza to, że pomoc jest udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych. W sposób zdalny może być również prowadzona mediacja.

W trybie pracy zdalnej nie ma potrzeby składania pisemnego oświadczenia o tym, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniali pracowników).

Pozostaje obowiązek rejestracji, celem umówienia terminu udzielania świadczenia (dane kontaktowe znajdziesz tutaj).

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content