> Aktualności > Pomoc socjalna dla Uchodźców z Ukrainy

Aktualności

Pray For (1)

22 września 2022

Pomoc socjalna dla Uchodźców z Ukrainy

Jeśli w Twoim otoczeniu są dzieci i młodzież z Ukrainy, którym brakuje podstawowych produktów do życia - zachęcamy do udziału w projekcie „Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców wojennych z Ukrainy”, realizowanym przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

ADRESACI POMOCY

 • obywatele Ukrainy – dzieci i młodzież do 18 lat oraz w wyjątkowych sytuacjach kobiety, którzy po 24.02.2022 r. przybyli do Polski i mieszkają na terenie Małopolski, posiadają status Uchodźcy oraz znajdują się trudnej sytuacji życiowej (problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych).

SPOSÓB REKRUTACJI

 • skierowanie przez zaproszoną instytucję zewnętrzną (szkołę, przedszkole, ośrodek pomocy społecznej, organizację pozarządową, urząd gminy/miasta, parafię), która dokonuje potwierdzenia trudnej sytuacji Uchodźcy w formie pisemnej rekomendacji (nie pomagamy osobom bez rekomendacji).

OBSZARY POMOCY

Opłacenie świadczeń lub zakupów na 1 dziecko (nie wypłacamy gotówki), np.:

 • posiłki w stołówkach;
 • odzież, obuwie, bielizna;
 • podstawowe kosmetyki, środki higieniczne i czystości;
 • wyprawki szkolne (podręczniki, plecaki, materiały szkolne, piórniki, artykuły papiernicze);
 • bilety komunikacji zbiorowej (PKP, PKS, MPK, bilet miesięczny na bus/pociąg);
 • urządzenie wspomagające edukację;
 • leki, materiały medyczne;
 • konsultacje lub zabiegi medyczne (nierefundowane przez NFZ lub pilnie potrzebne);
 • drobny sprzęt gospodarstwa domowego;
 • inne potrzeby, szczególnie istotne ze względu na sytuację dziecka lub kobiety – zatwierdzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

Więcej informacji o projekcie - TUTAJ

Projekt jest realizowany w ramach programu pn. „Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców z Ukrainy” finansowanego przez  Kindermissionswerk "Die Sternsinger" .

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content