> Aktualności > Podsumowanie pomocy postpenitencjarnej w 2021 roku

Aktualności

postpenit-2022-2

03 marca 2022

Podsumowanie pomocy postpenitencjarnej w 2021 roku

Rok 2021 był kolejnym, w którym Stowarzyszenie Sursum Corda realizowało pomoc postpenitencjarną w ramach projektu „Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej - punkt udzielania świadczeń”, finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Jak w liczbach wyglądała pomoc udzielona byłym osadzonym i ich rodzinom w 2021 roku? 

Wartość projektu wynosiła w sumie 135 757,00 zł, dzięki czemu udało się objąć opieką 138 osób, spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 13 września 2017 roku. W ramach prowadzonych działań zostało zakupionych i przekazanych: 

  • 500 bonów towarowo-żywnościowych o wartości 50 000 zł,
  • 15 kompletów odzieży o łącznej wartości 2240 ,
  • 36 karnetów na komunikację miejską i międzymiastową o wartości 1500 zł,
  • 4 pakiety leków o wartości 300 zł.

Dodatkowo zostały opłacone 24 noclegi, a także przeprowadzone trzy Treningi Zastępowania Agresji dla 24 osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu i Trzebini.

Projekt pozwolił również na przeprowadzenie:

  • spotkań z doradcą zawodowym w wymiarze 25 godzin,
  • spotkań informacyjnych dla 186 osób z zakładów karnych (w sumie 19 spotkań) - spotkania prowadzone przez wolontariuszy dojeżdżających do osadzonych,
  • spotkań byłych osadzonych ze specjalistami pierwszego kontaktu w wymiarze 252 godzin.

Działania edukacyjne Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej objęły również szkolenie pn. "Reintegracja społeczna w praktyce instytucjonalnej i pozarządowej", zorganizowane dla 50 osób z ośrodków pomocy społecznej, pracowników służby więziennej i organizacji pozarządowych.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content