> Nieodpłatna pomoc prawna 2021 > Piractwo nie popłaca!

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

20210122_piractwo_nie_poplaca_01

22 stycznia 2021

Piractwo nie popłaca!

Jest wiele ważnych kwestii odnoszących się do szeroko pojętego prawa autorskiego. Jedną z nich jest kwestia tzw. Piractwa. To prawdopodobnie jedno z najczęstszych przestępstw popełnianych w Internecie, także przez osoby bardzo młode. Kiedy dopuszczamy się piractwa i co na ten temat mówi prawo?

Piractwo to przestępstwo, którego karalność określa ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W art. 116 i 117 możemy przeczytać:

art. 116 „Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. 

art. 117 „Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. 

Przepisy jasno określają, że za przestępstwo w tym przypadku uznajemy zarówno rozpowszechnianie utworów bez zgody twórcy lub wbrew uprawnieniom (np. umieszczanie plików w Internecie), jak i ich utrwalanie czy zwielokrotnienie, co również ma służyć niedozwolonemu rozpowszechnianiu (np. niedozwolone nagrywanie w kinie, a później kopiowanie na zewnętrzne nośniki i dalsze rozpowszechnianie).

Dozwolony użytek. Wyjaśniamy!

Aby kwestie piractwa wyjaśnić do końca, trzeba podkreślić, że prawo wprowadza pojęcie dozwolonego użytku. Reguluje to art. 23. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Możemy tam przeczytać, że:

„Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego (...)”

„Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego”. 

UWAGA! Pamiętajmy, że dozwolony użytek nie zwalnia nas z obowiązku, w przypadku wykorzystania utworu, od wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Wówczas nie naruszamy obowiązującego prawa i nie narażamy się na odpowiedzialność prawną.

Źródło: www.edukacjaprawna.gov.pl 

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content