> Nieodpłatna pomoc prawna 2021 > Pandemia a obowiązek uiszczenia opłat w prywatnych przedszkolach i żłobkach

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

20200417_pandemia_a_oplaty_w_niepublicznych_placowkach_main

17 kwietnia 2020

Pandemia a obowiązek uiszczenia opłat w prywatnych przedszkolach i żłobkach

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w  przedszkolach, żłobkach, szkołach oraz uczelniach. W przypadku działalności placówek niepublicznych pojawiły się wątpliwości dotyczące obowiązku uiszczania opłat przez rodziców. W ocenie UOKiK dopuszczalność pobierania czesnego w pełnej wysokości za czas, kiedy dzieci w ogóle nie przebywają w placówce, jest wątpliwa. 

UOKiK przekonuje, że obie strony powinny wypracować rozwiązania adekwatne do zaistniałej rzeczywistości. 

Wyjątkowy czas epidemii stawia cały rynek i wszystkich jego uczestników przed nowymi wyzwaniami i koniecznością przedefiniowania niektórych dotychczasowych stosunków prawnych. W tej sytuacji każdy przypadek należy oceniać odrębnie – strony umowy muszą się zastanowić i porozumieć, jak będą rozliczać koszty czesnego, by sprawiedliwie rozłożyć konsekwencje tej nieprzewidzianej sytuacji na obie strony.

Z uwagi na nadzwyczajną zmianę okoliczności punktem wyjścia do rozmów powinno być przedstawienie przez właściciela przedszkola rzeczywistych kosztów, jakie ponosi mimo nieobecności dzieci. Pamiętajmy, że dyrektorzy placówek dokładają najwyższej staranności, aby w czasie epidemii wypracować najlepsze rozwiązania, zgodne z wolą obu stron umowy. Podejmowanych jest szereg kreatywnych działań, by podtrzymywać pozytywne relacje zarówno z dziećmi, jak ich rodzicami. Wśród wielu atrakcyjnych propozycji możemy liczyć na prowadzenie zajęć online, przesyłanie kart pracy, opisy wspólnych zabaw, porady psychologiczne. 

Ostatecznością winno być wypisanie dziecka z przedszkola i zaprzestanie uiszczania czesnego, ponieważ brak płynności finansowej może prowadzić do zwalniania pracowników i w ostateczności doprowadzić do zamknięcia placówki.  

Jak podkreśla UOKiK warto postawić na współpracę. 

Pod uwagę należy brać negocjacje co do rozłożenia płatności na raty lub odraczanie terminów ich uiszczenia. Opłaty za wyżywienie nie powinny być pobierane w ogóle. Podobnie w przypadku zajęć dodatkowych, które w związku z epidemią się nie odbywają. 

Pamiętaj, że w przypadku ewentualnych sporów możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, możliwości przeprowadzenia mediacji, a w ostateczności skierować sprawę na drogę sądową. 


Źródło: www.uokik.gov.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content