> Miasto Gliwice 2021 > Publikacja medialna pn.: „Odwołanie darowizny”

Miasto Gliwice 2021

Zmiana trybu pracy punktów

26 marca 2021

Publikacja medialna pn.: „Odwołanie darowizny”

Umowa darowizny jest bardzo popularna i stanowi jedną z najczęściej zawieranych umów w prawie cywilnym. Bywa jednak po jakimś czasie od jej zawarcia, że między osobą darczyńcy, a obdarowanym pojawia się konflikt, który powoduje, że darczyńca chce odwołać poczynione wcześniej rozporządzenie i odwołać darowiznę. W jakich przypadkach i czy w ogóle jest to możliwe?

Zgodnie z ogólną zasadą stanowiącą, że umów należy dotrzymywać, odwołanie darowizny może być dokonane tylko wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jakich? Obdarowany, z uwagi na szczególny stosunek osobisty, jaki powstaje między nim, a darczyńcą, z chwilą dokonania darowizny powinien okazywać wdzięczność wobec obdarowanego. Zachowanie odmienne może bowiem powodować zaktualizowanie się uprawnienia darczyńcy do odwołania darowizny. Jako przesłankę tego uprawnienia ustawodawca w art. 898 Kodeksu cywilnego wskazuje rażącą niewdzięczność.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule, który ukazał się na portalu www.dziennikzachodni.pl.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content