> Aktualności > Odstąpienie od imprezy turystycznej

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

20201116_odstapienie_od_imprezy_turystycznej

16 listopada 2020

Odstąpienie od imprezy turystycznej

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wielu konsumentów zastanawia się w jakich przypadkach można bezkosztowo zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej.

Czym jest impreza turystyczna

Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. Dla przykładu można wskazać następujące usługi: przewóz pasażerów, zakwaterowanie, wynajmu samochodu.

W myśl obowiązujących przepisów podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

Niewątpliwie za taką sytuację należy uznać wybuch epidemii. Ministerstwo Rozwoju wskazuje, że podróżny może bezkosztowo odstąpić od umowy dot. udziału w imprezie turystycznej, gdy np.: w miejscu, do którego się wybiera odnotowano wiele przypadków zarażenia koronawirusem, w związku z czym loty do tego miejsca nie są realizowane, a taki rodzaj przewozu stanowił istotny element imprezy turystycznej.

Zwrot poniesionych wpłat można otrzymać również w sytuacji, w której podstawowym elementem imprezy turystycznej jest udział w wydarzeniu kulturalnym (np. wizyta w muzeum) lub imprezie sportowej (np. meczu piłkarskim), które zostały odwołane z powodu odnotowanych przypadków zarażenia koronawirusem. Bezkosztowe odstąpienie od umowy oznacza otrzymanie 100% zwrotu wpłat. Co istotne nie należy mu się odszkodowanie lub zadośćuczynienie od organizatora. Organizator zwraca konsumentowi wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu zostało skutecznie złożone. Należy mieć na względzie, że przepisy uchwalone w związku z epidemią przewidują, że do skutecznego złożenia oświadczenia dochodzi dopiero 180 dni po tym, jak podróżny powiadomił biuro o odstąpieniu. Zamiast zwracać pieniądze, biuro może konsumentowi zaproponować inną wycieczkę lub voucher, ale konsument nie musi z tej możliwości korzystać.

Jeśli klient obawia się wyjazdu, jednym z rozwiązań jest rezygnacja z imprezy turystycznej za opłatą, a wiele firm organizujących tego typu wypoczynek daje klientom możliwość zmiany terminu lub destynacji. Bez wątpienia każdy przypadek będzie inny i należy indywidualnie rozpatrywać możliwe zmiany w realizacji imprezy turystycznej.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content