> Wolontariat > Korpus Solidarności > O wolontariacie podczas Forum Organizacji Pozarządowych

Aktualności

20211203-forum-ngo-23

03 grudnia 2021

O wolontariacie podczas Forum Organizacji Pozarządowych

Już 5 grudnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Pierwszym wydarzeniem, które wpisuje się w święto wolontariuszy była gala wolontariatu, podczas odbywającego się w formule hybrydowej – Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowosądeckiego, którego partnerem było Stowarzyszenie Sursum Corda.  

Podczas wydarzenia doceniono działalność wolontariuszy nagrodami Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego, a także uhonorowano wkład w działalność społeczną wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w ramach małopolskiego etapu konkursu Programu Korpus Solidarności. 

Tytuł „Wolontariusza Roku 2021 Korpusu Solidarności” otrzymała Oliwia Tokarczyk, uczennica klasy 2a Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, natomiast tytuł „Koordynatora Roku 2021 Korpusu Solidarności” zdobyła Bożena Noga, nauczycielka Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu i koordynator wolontariatu. Nagrody wręczał Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia Sursum Corda. 

- Dziękuję za wkład i zaangażowanie w tę codzienną pracę na rzecz innych. Współdzielenie się dobrem, to cel jaki przyświeca wolontariuszom i organizacjom pozarządowym, które wspierają szeroko pojętą działalność wolontariatu – mówił Marcin Kałużny. - Mam nadzieję, że to nasze spotkanie, pokazujące konkretne osoby i realizowane inicjatywy, będzie zachętą także dla innych, którzy chcieliby zaangażować się w pracę wolontariacką. 

Dodatkowo Stowarzyszenie Sursum Corda wyróżniło innych wolontariuszy i koordynatorów zgłoszonych do konkursu Korpusu Solidarności. 

Wolontariusze indywidualni: 

 • Kinga Cieślik, 
 • Wiktoria Biela,
 • Filip Jaworski. 

Wolontariusze zgłoszeni jako grupa: 

 • Julia Gajewska, Julia Fecko, Małgorzata Pogwizd,
 • Grażyna Klim, Stanisław Jędrusiak,
 • Aleksandra Oracz, Patrycja Gądek, Alicja  Kiełbasa, Wiktoria Majerska, Amelia Sarota,
 • Julia Stach, Patrycja Mączka, Alicja Gałka.

Koordynatorzy wolontariatu: 

 • Urszula Drajewicz, 
 • Anna Pych, 
 • Wioletta Jędruch, 
 • Maria Stefańska, 
 • Anita Karpierz. 

Laureaci z poziomu wojewódzkiego stają się jednocześnie nominowanymi do etapu krajowego konkursu Korpus Solidarności, który rozstrzygnie kapituła Narodowego Instytutu Wolności.

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski wraz z członkami zarządu powiatu: Edwardem Ciągło i Marianem Doboszem, wręczyli nagrody w konkursie pn. „Sądeckie Oblicza Wolontariatu”. 

Główną nagrodę i tytuł „Wolontariusza Roku” otrzymał Jan Mrówka, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku. W kategorii „Młody Wolontariusz Roku” nagroda główna i statuetka trafiła do Oliwii Tokarczyk z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, nagrodzonej również przez Stowarzyszenie Sursum Corda. 

Za „Najlepszą Inicjatywę Roku” została uznana budowa Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Kosarzyskach, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” w Piwnicznej-Zdroju. Natomiast nagrodę specjalną otrzymała prezes Stowarzyszenia i inicjatorka budowy ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach Maria Kulig. 

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowosądeckiego zakończyła debata pn. „Wolontariat – ekonomia współdzielenia”, w której wzięli udział: 

 • Wioletta Jędruch – psycholog szkolny, społecznik, Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Zespole Szkół nr 3 w Nowym Sączu;
 • Małgorzata Jawor – nauczyciel, społecznik, wolontariusz, Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu przy LO w Starym Sączu; 
 • Justyna Liszkowska - Koordynator Wolontariatu przy Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu; 
 • Pani Agnieszka Banek – społecznik, Wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności;
 • Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki;
 • Edward Ciągło – członek zarządu Powiatu Nowosądeckiego;
 • Justyna Tokarczyk – dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych;
 • Marcin Kałużny – prezes Zarządu Stowarzyszenia Sursum Corda.

Podczas debaty poruszane były kwestie m.in. współpracy wolontariatu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, analizy badań dotyczących kondycji wolontariatu w Małopolsce w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda projektu pn. „Wolontariat Małopolska – diagnoza, zrozumienie, wzmocnienie”, a także możliwości, jakie daje Korpus Solidarności dla organizacji pozarządowych, wolontariuszy i otoczenia. Zgodnie uczestnicy podsumowali, że wolontariat się opłaca dla wszystkich stron i warto inwestować w jego rozwój.

Moderatorem dyskusji i prowadzącym Forum Organizacji Pozarządowych był Krzysztof Witowski ze Stowarzyszenia Sursum Corda.

fot. Katarzyna Leszko

[pobierz zdjęcia]

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content