> Nieodpłatna pomoc prawna 2021 > Niepełnosprawni i nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

20200227_npp_dla_niepelnopsrawnych_main

27 lutego 2020

Niepełnosprawni i nieodpłatna pomoc prawna

Założeniem ogólnokrajowego systemu Nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest dotarcie z profesjonalnym wsparciem do wszystkich tych osób, których nie stać na płatne porady. Sporo pytań i wątpliwości może powodować kwestia obsługi osób niepełnosprawnych, dlatego odpowiadamy na najważniejsze pytania. 

Osoby niepełnosprawne są w szczególnej sytuacji, a ze względu na swoje faktyczne ograniczenia często muszą włożyć znacznie więcej wysiłku w rozwiązywanie trudnych sytuacji i problemów. Jak zatem w takiej sytuacji wygląda wsparcie w ramach systemu Nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji? 

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu, przewiduje się świadczenie usług dodatkowo w następujących formach:

  • za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość np. telefon, poczta elektroniczna, komunikator internetowy,
  • poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się,
  • poza punktem, w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego,
  • w miejscu zamieszkania.

Pamiętajmy również, że w przypadku świadczenia pomocy na odległość, czyli poprzez telefon lub za pośrednictwem internetu wyjątkiem są mediacje, które z powodów obiektywnych nie są możliwe do przeprowadzenia. 

Należy podkreślić, że wszystkich obowiązuje wcześniejsza rejestracja i podczas takiej rozmowy osoby niepełnosprawne mogą uzyskać szczegółowe informacje w jaki sposób będzie wsparcie realizowane w konkretnym zgłoszonym przypadku. Konieczne jest także złożenie stosownego oświadczenia potwierdzającego, że nie nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content