> Nieodpłatna pomoc prawna 2021 > Nieodpłatne świadczenia prawne

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

20210809-nieodplatne-swiadczenia-prawne-01

09 sierpnia 2021

Nieodpłatne świadczenia prawne

Potrzebujesz pomocy prawnej? Szukasz nieodpłatnego poradnictwa i wsparcia ze strony specjalisty? Na terenie kraju funkcjonuje wiele instytucji, które świadczą darmowe usługi prawne z różnych dziedzin.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej? Nie stać Cię na samodzielne opłacenie radcy prawnego czy adwokata, a potrzebujesz działania prawnika? Możesz wówczas skorzystać z darmowej porady prawnej, obywatelskiej i mediacji w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Uzyskasz tam nie tylko niezbędne informacje - prawnik przygotuje też projekt pisma, gdy sprawa jest na etapie przedsądowym. Jeśli zaś Twoja sprawa jest już w sądzie, sporządzi wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 

Tymczasem doradca obywatelski oprócz poinformowania Cię o Twoich prawach i obowiązkach, opracuje z Tobą plan działania w rozwiązaniu danego problemu i wesprze przy jego wykonaniu. Natomiast jeżeli chcesz dojść do porozumienia z osobą (osobami) lub instytucją bez kierowania sprawy na drogę sądową, pomoże Ci w tym mediator. 

Wyżej wymienione punkty pomocy prawnej działają na terenie każdego powiatu, a ich szczegółową lokalizacje znajdziesz pod adresem: https://np.ms.gov.pl/lokalizacja-punktow.

Fundusz Sprawiedliwości

W sytuacji, gdy jesteś osobą poszkodowaną w przestępstwie, świadkiem czynu zabronionego lub opuszczasz zakład karny, możesz udać się po pomoc do Funduszu Sprawiedliwości. Organizacja ta udziela wsparcia prawnego, a także psychologicznego i materialnego. Ośrodki zlokalizowane są niemal w każdym powiecie. Chcąc otrzymać pomoc z tej instytucji, warto skontaktować się z ogólnopolską infolinią pod numerem telefonu: +48 222 309 900 lub napisać wiadomość pod adres e-mail: info@numersos.pl. 

Przemoc w rodzinie

Osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie - są bezpośrednio pokrzywdzonymi przestępstwem lub członkami rodzin, gdzie stosowana jest przemoc - mogą zwrócić się o pomoc prawną oraz psychologiczną do Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Ze stowarzyszeniem można kontaktować się pod numerem: 800 120 002, drogą mailową pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info lub listowną pod adresem: Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa. Otrzyma się tam pomoc na temat procedury zakładania niebieskiej karty, a także między innymi informacje: jak złożyć pozew rozwodowy, o podziale majątku, obowiązku alimentacyjnym, wykonywaniu i ograniczeniu władzy rodzicielskiej i inne.

Pomoc dla konsumentów

Istnieje również wiele organizacji, które udzielają konsultacji i prowadzą mediacje w imieniu oraz na rzecz konsumentów. W każdym powiecie działa Rzecznik Konsumentów. Udziela on porad prawnych, pomaga w napisaniu pisma reklamacyjnego oraz procesowego, a ponadto może wystąpić z powództwem do sądu w Twoim imieniu, celem ochrony Twoich praw. Podobną rolę pełni Federacja Konsumentów. W wybranych województwach Oddziały Federacji Konsumentów udzielają nieodpłatnego wsparcia. Zawsze też możesz zadzwonić na infolinię konsumencką prowadzoną przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów:  801 440 220 lub 22 290 89 16. Jeżeli natomiast Twój problem ma charakter transgraniczny tzn. dotyczy przedsiębiorcy z zagranicy, a konkretnie Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii, pomoże Ci Europejskie Centrum Konsumenckie. Tu uzyskasz pomoc prawno-organizacyjną. Numer telefonu do kontaktu to: 22 55 60 118, a adres e-mail: info@konsument.gov.pl.   

Jak uzyskać nieodpłatną pomoc?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Do darmowych świadczeń uprawnione są także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem. Oświadczenia trzeba wypełnić i złożyć prawnikowi lub doradcy obywatelskiemu na początku wizyty.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.

Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Stosowny numer telefonu można znaleźć też w serwisie https://np.ms.gov.pl, gdzie w większości przypadków da się też dokonać samodzielnej rejestracji drogą elektroniczną na wybrany termin.

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.  

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content