> Nieodpłatna pomoc prawna 2021 > Nieodpłatne świadczenia prawne

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

20210809-nieodplatne-swiadczenia-prawne-01

09 sierpnia 2021

Nieodpłatne świadczenia prawne

Potrzebujesz pomocy prawnej? Szukasz nieodpłatnego poradnictwa i wsparcia ze strony specjalisty? Na terenie kraju funkcjonuje wiele instytucji, które świadczą darmowe usługi prawne z różnych dziedzin.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej? Nie stać Cię na samodzielne opłacenie radcy prawnego czy adwokata, a potrzebujesz działania prawnika? Możesz wówczas skorzystać z darmowej porady prawnej, obywatelskiej i mediacji w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Uzyskasz tam nie tylko niezbędne informacje - prawnik przygotuje też projekt pisma, gdy sprawa jest na etapie przedsądowym. Jeśli zaś Twoja sprawa jest już w sądzie, sporządzi wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 

Tymczasem doradca obywatelski oprócz poinformowania Cię o Twoich prawach i obowiązkach, opracuje z Tobą plan działania w rozwiązaniu danego problemu i wesprze przy jego wykonaniu. Natomiast jeżeli chcesz dojść do porozumienia z osobą (osobami) lub instytucją bez kierowania sprawy na drogę sądową, pomoże Ci w tym mediator. 

Wyżej wymienione punkty pomocy prawnej działają na terenie każdego powiatu, a ich szczegółową lokalizacje znajdziesz pod adresem: https://np.ms.gov.pl/lokalizacja-punktow.

Fundusz Sprawiedliwości

W sytuacji, gdy jesteś osobą poszkodowaną w przestępstwie, świadkiem czynu zabronionego lub opuszczasz zakład karny, możesz udać się po pomoc do Funduszu Sprawiedliwości. Organizacja ta udziela wsparcia prawnego, a także psychologicznego i materialnego. Ośrodki zlokalizowane są niemal w każdym powiecie. Chcąc otrzymać pomoc z tej instytucji, warto skontaktować się z ogólnopolską infolinią pod numerem telefonu: +48 222 309 900 lub napisać wiadomość pod adres e-mail: info@numersos.pl. 

Przemoc w rodzinie

Osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie - są bezpośrednio pokrzywdzonymi przestępstwem lub członkami rodzin, gdzie stosowana jest przemoc - mogą zwrócić się o pomoc prawną oraz psychologiczną do Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Ze stowarzyszeniem można kontaktować się pod numerem: 800 120 002, drogą mailową pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info lub listowną pod adresem: Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa. Otrzyma się tam pomoc na temat procedury zakładania niebieskiej karty, a także między innymi informacje: jak złożyć pozew rozwodowy, o podziale majątku, obowiązku alimentacyjnym, wykonywaniu i ograniczeniu władzy rodzicielskiej i inne.

Pomoc dla konsumentów

Istnieje również wiele organizacji, które udzielają konsultacji i prowadzą mediacje w imieniu oraz na rzecz konsumentów. W każdym powiecie działa Rzecznik Konsumentów. Udziela on porad prawnych, pomaga w napisaniu pisma reklamacyjnego oraz procesowego, a ponadto może wystąpić z powództwem do sądu w Twoim imieniu, celem ochrony Twoich praw. Podobną rolę pełni Federacja Konsumentów. W wybranych województwach Oddziały Federacji Konsumentów udzielają nieodpłatnego wsparcia. Zawsze też możesz zadzwonić na infolinię konsumencką prowadzoną przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów:  801 440 220 lub 22 290 89 16. Jeżeli natomiast Twój problem ma charakter transgraniczny tzn. dotyczy przedsiębiorcy z zagranicy, a konkretnie Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii, pomoże Ci Europejskie Centrum Konsumenckie. Tu uzyskasz pomoc prawno-organizacyjną. Numer telefonu do kontaktu to: 22 55 60 118, a adres e-mail: info@konsument.gov.pl.   

Jak uzyskać nieodpłatną pomoc?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Do darmowych świadczeń uprawnione są także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem. Oświadczenia trzeba wypełnić i złożyć prawnikowi lub doradcy obywatelskiemu na początku wizyty.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.

Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Stosowny numer telefonu można znaleźć też w serwisie https://np.ms.gov.pl, gdzie w większości przypadków da się też dokonać samodzielnej rejestracji drogą elektroniczną na wybrany termin.

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.  

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content