> Nieodpłatna pomoc prawna 2021 > Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 roku

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

20200107_npp_w_2021

12 stycznia 2021

Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 roku

To kolejny rok, w którym na terenie całej Polski możemy korzystać z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Częścią tego pierwszego jest również nieodpłatna mediacja. Warto podkreślić, że ostatni, bardzo trudny pod wieloma względami rok, przyniósł kolejne zmiany, które otworzyły dostęp do bezpłatnej pomocy także dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. 

System nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje w naszym kraju od 2016 roku i został wprowadzony ustawą o z dnia 5 sierpnia 2015 roku. Zakres wsparcia był jednak ograniczony do określonych grup odbiorców. Dlatego istotną datą był 1 stycznia 2019 roku, kiedy to wprowadzone zostały istotne zmiany, a sam system stał się bardziej elastyczny i dostępny. Najważniejszą zmianą był zapis, że (…) „do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej”. Od tego momentu skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej stało się znacznie prostsze, a umawianie wizyt było możliwe także drogą telefoniczną. 

Już od 1 stycznia 2020 roku została wprowadzona kolejna, bardzo istotna zmiana, i była związana z nieodpłatną mediacją, która dotychczas była świadczona jedynie w wybranych punktach na terenie kraju. Od tego momentu mediacja jest prowadzona obowiązkowo we wszystkich punktach będących częścią systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego! 

Sytuacja epidemiczna związana z koronawirusem szybko spowodowała kolejne zmiany, dotyczące tym razem przedsiębiorców, borykających się z wieloma problemami i ograniczeniami. Dotychczas mogli oni skorzystać ze wsparcia wyłącznie na etapie zakładania działalności. Jeszcze przed połową 2020 roku w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0 pomoc została rozszerzona o jednoosobowe działalności gospodarcze pod warunkiem, że dana firma w ostatnim roku nie zatrudniała nowych osób. Celem wprowadzonej zmiany ratowanie wielu firm przed upadkiem, a także poprawa ich funkcjonowania w trudnym czasie. 

Co istotne, w wielu punktach – ze względu na pandemię koronawirusa – pomoc może być świadczona także poprzez środki komunikowania się na odległość. Jednocześnie na wizyty można się umawiać również przez internet, korzystają ze strony internetowej: 

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content