> Nieodpłatna pomoc prawna 2021 > Nielegalne zatrudnienie w 2022 r. – sankcje dla pracodawców

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

Nielegalne zatrudnienie

07 grudnia 2021

Nielegalne zatrudnienie w 2022 r. – sankcje dla pracodawców

Można by powiedzieć, iż Polski Ład ma zrobić ład
z nielegalnym zatrudnieniem i wypłatami wynagrodzenia pod tzw. stołem. Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Czym jest tzw. zatrudnianie na czarno?

Nielegalne zatrudnienie to:
a) zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia
na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy
i jej warunków,
b) niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego.

Sankcje w 2022 r. za nielegalne zatrudnienie:

Sankcja nr 1
Przypisanie pracodawcy, za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia przychodu w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia. Przy czym, przychód ten przypisany będzie niezależnie od tego, czy nieuczciwy pracodawca faktycznie wypłaci nielegalnie zatrudnionemu pracownikowi wynagrodzenie i w jakiej wysokości. Innymi słowy, za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia (w przypadku jego ujawnienia) przedsiębiorca będzie musiał doliczyć do przychodu 3010 zł. Oznacza to, mówiąc obrazowo, iż zapłaci podatek od tegoż nielegalnego zatrudnienia.
Przychodem przedsiębiorcy będzie też wartość wynagrodzenia pracownika, w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił go właściwym organom.

Sankcja nr 2
W przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek pracowników, czyli wypłaty części wynagrodzenia pod tzw. stołem, składki należne
od wynagrodzenia nielegalnie zatrudnionego pracownika oraz wynagrodzenia wypłacanego pod stołem będą w całości finansowane przez pracodawcę. Ujawnienie takiej sytuacji obciąża zatem finansowo tylko i wyłącznie zakład pracy. ZUS od pełnych kwot będzie zobowiązany uregulować pracodawca.

Sankcja nr 3
Wypłacone wynagrodzenie z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz ZUSy zapłacone od tego wynagrodzenia (przypominamy w 100% finansowane przez zakład pracy) nie będą kosztem uzyskania przychodu. Oznacza to, iż w przypadku ujawnienia tego typu sytuacji nie dość, że zakład pracy poniesie cały finansowy ciężar, to jeszcze nie będzie mógł tego obciążenia ująć w swoich kosztach podatkowych.

Ustawodawca wyjaśnia, iż wprowadzenie tak daleko posuniętych konsekwencji jest uzasadnione tym, iż pracodawca, który zatrudnia na czarno stanowi nieuczciwą konkurencję w stosunku do firm, które legalnie zatrudniają pracowników oraz ujawniają rzeczywiste wynagrodzenia. Aktualnie zaś, w przypadku takich sytuacji, obowiązujące przepisy wyciągają konsekwencje także
w stosunku do pracowników, co powoduje, że nie jest w ich interesie ujawnienie tego typu procederów.

Uwaga!
Wszelkie przychylanie się do próśb pracowników o wypłatę wynagrodzenia pod tzw. stołem, którzy mają zajęte przez komornika konta bankowe, obowiązani są płacić alimenty, czy też nie chcą stracić świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem - obciążać będą tylko i wyłącznie pracodawcę.

Podstawa prawna:
• art. 14 ust. 2 pkt 20, ust. 2j, art. 23 ust. 1 pkt 55c i 55d ustawy
z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.),
• art. 16 ust. 1e ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.).
Stan prawny aktualny na dzień 29.11.2021 r.

Jak uzyskać nieodpłatną pomoc?
Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Do darmowych świadczeń uprawnione są także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem. Oświadczenia trzeba wypełnić i złożyć prawnikowi lub doradcy obywatelskiemu na początku wizyty.
Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.
Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Stosowny numer telefonu można znaleźć też w serwisie https://np.ms.gov.pl, gdzie w większości przypadków da się też dokonać samodzielnej rejestracji drogą elektroniczną na wybrany termin.
Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content