> Nieodpłatna pomoc prawna 2021 > Mediacje częścią systemu Nieodpłatnej pomocy prawnej

Centrum mediacji

20200129_mediacje_main

29 stycznia 2020

Mediacje częścią systemu Nieodpłatnej pomocy prawnej

Na początku stycznia pisaliśmy o zmianach jakie nastąpiły w ramach świadczonej na terenie całego kraju Nieodpłatnej pomocy prawnej. Od 2020 roku, oprócz tego, że nadal na tych samych zasadach możemy korzystać z pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, w każdym punkcie Nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązkowo prowadzone są również mediacje. Dlatego warto korzystać z tej formy pomocy?

To stało się faktem i warto o tym pamiętać! Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzona została kolejna zmiana, która dotyczy właśnie mediacji. Dotychczas takie usługi były świadczone, ale tylko w wybranych punktach. Od stycznia br. mediacje są prowadzone obowiązkowo we wszystkich punktach będących częścią systemu Nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Pytanie zatem czym jest mediacja? To nic innego jak próba czy dążenie do polubownego rozwiązania sporu, trudnej sytuacji pomiędzy dwoma stronami. Pośrednikiem w tym działaniu jest mediator, który jest bardzo istotną częścią całego procesu i to niejednokrotnie od jego umiejętności mediacyjnych zależy osiągnięcie ostatecznego porozumienia. Trzeba tu podkreślić, że bardzo ważnym elementem mediacji jest określenie interesów obu stron i obszaru, który pozwala na podjęcie konstruktywnej dyskusji, a poprzez to wypracowanie satysfakcjonującego dla wszystkich rozwiązania.

Dlaczego warto podejmować mediacje? To proste. Polubowne porozumienie to oszczędność czasu i pieniędzy, a niejednokrotnie także ogromnego stresu związanego ze sprawą sądową. W ten sposób unikamy również rozwiązania autorytatywnego, jakim bez wątpienia jest wyrok sądu. Jednocześnie gwarancją obrania właściwej drogi do osiągnięcia porozumienia jest właśnie mediator, który z zasady musi być neutralny i bezstronny, dbający o to, aby ewentualne, polubowne rozwiązanie miało charakter dobrowolny bez wywierania wpływu czy nacisku na żadną ze stron.

Mediacje są jednym z elementów bogatego katalogu usług świadczonych w ramach systemu Nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji. W każdej z sytuacji usługa jest bezpłatna i dostępna na podstawie znowelizowanych i obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku przepisów, które od stycznia 2020 roku zyskały również zapis o obowiązkowym prowadzeniu mediacji w punktach, gdzie dostępne są porady prawnej i poradnictwo obywatelskie.

Należy pamiętać, że Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje to usługi skierowane do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów płatnej porady.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content