> Nieodpłatna pomoc prawna 2021 > Krajowe i międzynarodowe organy ochrony prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

20210811-krajowe-i-miedzynarodowe-organy-ochrony-prawnej-01

11 sierpnia 2021

Krajowe i międzynarodowe organy ochrony prawnej

Czym jest ochrona prawna? Czemu ona służy oraz jakie organy krajowe i międzynarodowe stoją na jej straży?

Ochrona prawna ma za zadanie strzec ustanowionego porządku prawnego, a także praw podmiotowych, czyli tych, które przysługują konkretnej osobie na podstawie danego stosunku prawnego i wynikają z norm składających się na ład prawny. 

Organy ochrony prawnej

Ochronę prawną sprawują organy: sądowe, quasi-sądowe oraz pozasądowe. Celem dwóch pierwszych jest rozpatrywanie, rozstrzyganie sporów między stronami i wydawanie wiążących orzeczeń. Do organów sądowych należą: sądy powszechne nadzorowane przez Sąd Najwyższy, sądy administracyjne i wojskowe, a także trybunały. Wśród krajowych trybunałów wyróżniamy m.in. Trybunał Konstytucyjny, chroniący przestrzegania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Na arenie międzynarodowej działają zaś: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Międzynarodowy Trybunał Karny.  

Zbliżone organizacją i cechami do sądów są organy quasi-sądowe, które też mają uprawnienia do orzekania w imieniu państwa. Są to np. sądy polubowne, jak choćby sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej czy Urząd Patentowy albo samorządowe kolegia odwoławcze.

Tymczasem nad przestrzeganiem prawa czuwają organy kontroli legalności. Jest to policja, prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Inspektor Ochrony Danych Osobowych i  wiele innych.

Pomoc prawna

Powołano również specjalne organy do świadczenia pomocy prawnej. Są to liczni rzecznicy, chroniący prawa i wolności obywateli, jak np. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Ubezpieczonych, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Pacjenta czy Powiatowy albo Miejski Rzecznik Konsumentów. Ponadto w tym samym celu działają korporacje: radców prawnych, adwokatów, notariuszy, rzeczników patentowych i doradców podatkowych, którzy udzielają porad prawnych oraz reprezentują klientów przed sądami powszechnymi, organami administracyjnymi i ścigania.

Jak uzyskać nieodpłatną pomoc?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Do darmowych świadczeń uprawnione są także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem. Oświadczenia trzeba wypełnić i złożyć prawnikowi lub doradcy obywatelskiemu na początku wizyty.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.

Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Stosowny numer telefonu można znaleźć też w serwisie https://np.ms.gov.pl, gdzie w większości przypadków da się też dokonać samodzielnej rejestracji drogą elektroniczną na wybrany termin.

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji. 

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content