> Aktualności > Konkurs Korpusu Solidarności – 2021

Aktualności

wolontariusze-02

18 maja 2021

Konkurs Korpusu Solidarności – 2021

Od 18 maja w ramach realizacji projektu pn: „Korpus Solidarności Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” Stowarzyszenie SURSUM CORDA rozpoczyna nabór zgłoszeń do AKCJI SPOŁECZNYCH z udziałem wolontariuszy! 

Celem każdej akcji jest promocja idei Korpusu Solidarności oraz podjęcie aktywności wolontarystycznej na terenie Woj. Małopolskiego

WYSOKOŚĆ DOFINASOWANIA to: 1000 zł 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE AKCJI?

 • wolontariusze,
 • grupy nieformalne,
 • organizacje pozarządowe,
 • liderzy lokalni,
 • nauczyciele,
 • pracownicy instytucji kultury,
 • pracownicy instytucji związanych z pomocą i opieką,
 • osoby zainteresowane tematyką wolontariatu w sołectwach, gminach i miastach woj. Małopolskiego,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych.

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

 • wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja Korpusu Solidarności,
 • promujące aktywność wolontariacką, w tym promocja Korpusu Solidarności.

Adresatami działań są osoby mieszkające na terenie województwa małopolskiego, a planowane działania mogą być realizowane w okresie od 11.06.2021 r. do 15.11.2021 r.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Konkursu

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Nabór zgłoszeń odbywa się poprzez Formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia należy składać WYŁĄCZNIE drogą elektroniczna na adres: wolontariat@sc.org.pl

DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza należy przesłać do dnia 7 czerwca 2021 roku do godz. 12:00. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 10 czerwca 2021 do godz. 12.00. Formularz zgłoszeniowy nie wymaga złożenia podpisu przez członków grupy.

Dokumenty do pobrania:
REGULAMIN KONKURSU
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

stopka_korpus_solidarnosci

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content