> Aktualności > Konkurs „Akcje Wolontariackie” 2022

Aktualności

Korpus solidarności - (1200×800 px)

30 sierpnia 2022

Konkurs „Akcje Wolontariackie” 2022

Od 30 sierpnia w ramach realizacji projektu pn.: „Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”. Celem każdej akcji jest promocja idei Korpusu Solidarności oraz podjęcie aktywności wolontarystycznej na terenie Woj. Małopolskiego.

WYSOKOŚĆ DOFINASOWANIA to: 1000 zł. 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE AKCJI?

• wolontariusze,
• grupy nieformalne,
• liderzy lokalni,
• nauczyciele,
• pracownicy instytucji kultury,
• pracownicy instytucji związanych z pomocą i opieką,
• osoby zainteresowane tematyką wolontariatu w sołectwach, gminach i miastach woj. Małopolskiego,
• przedstawiciele organizacji pozarządowych.

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

• na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja Korpusu Solidarności,
• promujące aktywność wolontarystyczną, w tym promocja Korpusu Solidarności,

Adresatami działań muszą być osoby mieszkające na terenie województwa małopolskiego, a planowane działania mogą być realizowane w okresie od 20.09.2022 r. do 30.12.2022 r.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Konkursu

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Nabór zgłoszeń odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy.
Zgłoszenie należy składać TYLKO drogą elektroniczną na adres: wolontariat@sc.org.pl

DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza należy przesłać do dnia 16 września 2022 r. do godz. 12:00. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 19 września 2022 r. do godz. 12.00. Formularz zgłoszeniowy nie wymaga złożenia podpisu przez członków grupy.

Dokumenty do pobrania:
REGULAMIN KONKURSU
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

stopka_korpus_solidarnosci

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content